Мәліметтер қорының кестелері
Презентация қосу
Пәннің аты:
Программалау әдістері мен тілдері

ТАҚЫРЫБЫ:
Мәлiметтер қорымен жұмыс
жасайтын жобалар құру әдістері

Мақсаты
ADO мәліметтерге қатынау
технологиясымен,
аға оқытушы:
ADOConnection
МИРКАСИМОВА Т.Ш
• Мәліметтер қорын құруда қолданылатын
компоненттер
• Мәліметтер қорына қатынау механизмдері
• Мәліметтер қорының кестелері
Қарастырылатын сұрақтар
Мәліметтер қорының кестелері
Мәліметтер қорына қатынау кестелері
“Білімгерлер” кестесі

Мекен-
Тегі Аты жайы Оқу тобы Курс Оқу түрі Стипендия
Абай д. 6-
Абдибаева Регина 12-15 02-11 3 Күндізгі 12000
Жубанов 3-
Ермек Нұрсұлтан 22-12 02-11 3 Күндізгі 12000
Абай д. 2-
Сәрсеқұлов Бақытжан 28-5 02-11 3 Күндізгі 12000
Сейфуллин
Бақторазов Наурызбай к. 3-22-12 03-12 2 Сырттай
Оразбаева,
Жанұзақов Ұлантай 21 03-13 1 Күндізгі
Мәліметтер қорына қатынау кестелері
“Қызметкерлер” кестесі

Мекен- Телефон
Тегі Аты Қызметі Пәні жайы ы Ескерту
Информати
Утебаева Гүлнұр Оқытушы ка 2-25-52 62632
Бекмахан
бетов Алмат Оқытушы Экономика 3-47-58
Математик
Сауханов Аманжол Директор а 6-25-45 64585
Орынбасар
Молтаева Майра ы Тарих 3-26-25 61226
Мұқашев Мерей Оқытушы Геодезия 2-6-24 64512
Мәліметтер қорына қатынау механизмдері

ОБО бір және екі деңгейлі қолданбалар келесі механизмдерді
қолдану арқылы жергілікті және қашықтатылған МҚ-на қатынай
алады.
BDE (Borland Database Engine – Borland фирмасының МҚ
процессоры), МҚ-мен өзара әрекет етуге арналған API интерфейсті
ұсынады;
ADO (ActiveX Data Objects – ActiveX объектілерінің мәліметтері OLE
DB(Object Linking and Embedding Data Base – МҚ объектілернін
байланыстыру және ендіру) көмегімен ақпаратқа қатынауды жүзеге
асыру;
dbExpress – драйверлер жиынтығы көмегімен МҚ-ғы ақпаратқа
жылдам қатынауды қамтамасыз етеді;
InterBase – InterBase МҚ-на тікелей қатынауды жүзеге асырады.
MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі
MS Access ең кең тараған деректер басқару жүйелерінің (ДҚБЖ)
бірі болып табылады. Microsoft Access бағдарламасы қазіргі кезде
компьютерлік технологиялардың құралы ретінде кеңірек
пайдаланылуда. Microsoft Access бағдарламасы кеңінен
қолданылады. Ол өндіріс орындарында, баспа-кітап шығару
салаларында, оқулықтар жасауда, сауда-саттық айналымында
есептік жүйелерді орындауда ерекше рөл атқарады.
Access ортасында құрылған кестелерді ADO мәліметтерге
қатынау технологиясы арқылы ОБО-мен байланыстырамыз. ОБО-
да мәліметтер қорымен жұмыс істеуге арналған бірнеше
компоненттер жиынтығы бар. Олардың әрқайсысы нақты есептер
жинағын шешуге бағытталған.
Құрауыштар палитрасының Data Access қабаттамасында негізгі
мәліметтерге қатынау компоненттері орналасқан. Бұл компоненттер
барлығы үшін ортақ және басқа компоненттер тобымен де қолданылуы
мүмкін.
Data Controls қабаттамасында мәліметтерді кестелерде бейнелеу
және редактрлеу компоненттері орналасқан.
ADO(Active Data Objects) - Microsoft корпорациясымен құрылған
мәліметтерге қатынау технологиясы. Access мәліметтер қорымен жұмыс
АDО арнайы баптауы арқылы жүреді. Ол компьютерге Office
бағдарламасымен бірге немесе жеке орнатылуы мүмкін. Егер
бағдарлама клиент компьютерінде жұмыс істемесе, онда сол
компьютерге АDО орнатылуын қамтамасыз ету керек.
ADOConnection компоненті
Жаңа жоба құрып, ADO компоненттер палитрасынан
формаға ADOConnection компонентін орналастыру керек. Содан
кейін сервермен байланыстыруды жүзеге асырылады. Ол
Connection String қасиетінде жазылады. Ол үшін Connection
String жолына екі рет шертсек, келесі терезе пайда болады.
Мұнда екі жолдың бірі таңдалады:
1. Арнайы файл қолдану (Use Data Line File);
2. Қосылу жолын қолдану (Use Connection String).
Екінші таңдау анағұрлым ыңғайлы. Build батырмасына шертсек
төмендегі суреттегі терезе пайда болады. «Microsoft Jet 4.0 OLE DB
Provider» драйверін таңдаймыз
• Үш нүктелі батырмаға шерту арқылы мәліметтер қоры орналасқан
жолды көрсетеміз. Егер мәліметтер қоры жүктеуіш файл орналасқан
директорияда орналасса, онда мәліметтер қоры жолын көрсету қажет
емес.
Жалпы қор файлы мен жүктеуіш файлдарды бір директорияда
сақтаған дұрыс.
Бұдан басқа да төмендегідей өрістерді толтыру керек:
Қолданушы_аты (Uses name), өзгеріссіз қалтыруға болады, егер MS
Access-те мәліметтер қорын құру кезінде басқа ат берілмесе;
Пароль (Password) – Егер қордың паролі бар болса, онда оны көрсету
керек;
Бос пароль (Blank password) – пароль қажет емес болса, онда белгіше
қойамыз;
Парольді сақтауға мүмкіндік беру (Allow saving password). Егер бұған
белгіше қойсақ, онда парольді сақтауға болады.
Мәліметтер қорын құруда қолданылатын компоненттер

Деректер базасымен жұмыс істегенде қолданылатын компоненттер
Data Access, Data Control, Midas, Decision Cube, Rave және InterBase
парақтарында орналасады.
• SQL – сұранысқа негізделген Query
мәліметтер жинағы
• Мәліметтер қорына қосылуды DataBase
ұймдастыру
• МҚ кестесіне негізделген Table
мәліметтер жинағы
• Мәліметтер қорының кестесімен DataSource
байланыстырады
Мәліметтерге қатынауды ұйымдастыратын компоненттер
DBMemo
• Көпқатарлы мәтіндік редактор
DBText
• Мәтіндік компонент
DBNavigator
• навигациялық интерфейс
• Мәліметтер қорының кестелік DBGrid
компоненті
ұйымдастыратын компоненттер
Data Controls парағында мәліметтерге қатынауды
DBCheckBox
• тәуелсіз ауыстырып қосқыш компоненті
DBComboBox
• комбинацияланған тізім компоненті
DBListBox
• қарапайым тізім компоненті
DBImage
• графиктік көрініс компоненті
Мәліметтерге қатынауды ұйымдастыратын компоненттер
TTable компоненті
Деректер қорындағы кестелерге қатынаудың ең қарапайым
жолы TТable компонентін қолдану, ол бір кестеге қатынауға
рұқсат береді. Осы мақсатта жиі қолданатын қасиеттері
төмендегілер:
Active – берілген кесте ашық (true) немесе жоқ (false) екенін
көрсетеді.
Мысалы:
Table1->Active = false;
Table1->DatabaseName = "BCDEMOS"
Table1->Active = true;
TableName – кесте аты.
TTable компонентімен жиі қолданылатын әдістер:
Open және Close - Active қасиетіндегі True және False мәндеріне
сәйкес.
Refresh - ДҚ деректер жиынын қайтадан сақтауға мүмкiндiк
бередi.
First, Last, Next, Prior ағымдағы жазба көрсеткішін біріншіге,
соңына, келесіге және алдыңғы жазбаларға сәйкес ауыстырады
Insert, Edit, Delete, Append – жазба қосу үшін кестелерді жазу,
өңдеу, алып тастау, жазбаларды қосу режимдерiне ауыстырады
Мысалы: Мысалы,
Table1->First(); Table2->Insert();
Table1->Next(); Table2->Fields[0]->AsInteger = 100;
Table1-> Prior (); Table2->Fields[1]->AsString =Edit1->Text;
Table1-> Last(); Table2->Post();
Қорытындылау сұрақтары

Сұрақтар

1. Мәліметтер қорына қатынау механизмдері қандай?
2. ADO технологиясы не үшін қолданылады?
2. ADOConnection компонентінің қызметі қандай?
3. Мәліметтер қорын құруда қолданылатын қандай
компоненттер бар?

Ұқсас жұмыстар
Мәліметтер қорының басқа да модельде
Мәліметтер қорымен жұмыс
Microsoft Acces
Банк несиелері өтініштерін тіркеуге арналған автоматтандырылған жұмыс орнын құру
Растрлық ГАЖ конвенциялары
Microsoft Access бағдарламасында жұмыс жасау
Кесте байланыстары, Конструкторды қолдану арқылы кесте құру
Delphi ортасы қолдайтын деректер қорлары
Мәліметтер қорының басқа да модельдері
АҚПАРТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ МАМАНДЫҚТАРДА «МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ» БӨЛІМІН МЕҢГЕРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Пәндер