Желдету жүйесі
Презентация қосу
Желдету жүйесі
Орындаған:ТурдыаманЖенісгул
Қуанышқали Альбина
Желдету (латынша ventіlatіo — желдету) — үй
бөлмелерінде, өндіріс орындарында, т.б. реттеулі ауа
алмастыруға, адам денсаулығына қолайлы жағдай жасауға,
сондай-ақ технологиялық процестердің талаптарына сай
құрал-жабдықтар мен құрылыстық құрылымдарды,
материалдарды, азық-түлікті, т.б. сақтауға арналған
шаралар жүйесі.
Желдету ұстаным түріне
қарай

Табиғи Механикалық
Табиғи желдету

жүйесі сирек кездеседі, оның ерекшелігі
жалпы ауа алмасу, яғни бөлмені барлық
ауамен алмасуды қамсыздандыру. Табиғи
желдету жүйесі бөлмеде болатын әртүрлі
көлемі көп мөлшердегі сыртқы салқын ауа
мен жылу, ауа алмасуымен жүзеге асады,
сонымен бірге жел әсерінен де болуы
мүмкін.
Механикалық желдету
жүйесі жалпы ауа алмасуда, жергілікті де
бола алады. Жергілікті жүйеде құрылғы
арқылы зиянның бөлінуіне қарсы әртүрлі
қорғаныс түрін жасайды, ауа жергілікті ауа
шығару нұсқауымен, яғни ауа өтемақысы,
жергілікті ауа шығаруды жою, бөлме ішіне
жаңа таза ауаның берілуімен жойылады.
Механикалық желдету жүйесіндегі ауа алмасу
тек желдеткіш жұмысы арқылы жүзеге асады.
Ағындата Сора
желдету желдету

Жалпылай
Ағындата-
алмастыра
сора желдету
желдету

Жергілікті
желдету
Ағындата желдету ішке тек таза ауа беруді
қамтамасыз етеді. Ал ауаны тысқа шығару
іштегі қысымның артуына байланысты
саңылаулардан, есіктің ашылып-жабылуы
кезінде іске асады.
Сора желдету
желдетілетін бөлмедегі ауаны әкету үшін
қолданылады. Бұл жағдайда бөлмедегі ауа
қысымы кемиді де, есіктен және
саңылаудан таза ауа кіреді.
• Ағындата-сора желдетуде таза ауаның
енуі мен лас ауаның әкетілуі бір мезгілде
қатар жүреді. Бұл әдіс ауа алмасуы үнемі
қарқынды жүрген кезде ғана тиімді.
• Жалпылай-
алмастыра желдету
бөлмеде бөлінетін
шектен тыс зиянды
заттардың, жылу мен
будың таза ауамен
залалсыз шекке дейін
араласуына
негізделген.
• Жергілікті желдетуде зиянды заттар (газ,
бу, т.б.) олардың пайда болатын жерлерінен
сору құралдары арқылы тысқа
шығарылады. Бұл әдіс шектеулі кеңістікте
ғана қолайлы ауа ортасын тудыра алады.
Желдету жабдықтары
• Желдеткіш - желдеткіш
құбырлар арқылы ауаны
жылжытуға арналған
механикалық құрылғы.

Осьтік желдеткіш - цилиндрлік корпуста
(раковина), тік бұрышты бұрыштардан жасалған,
бұрылыс бағыты бойынша бұрышқа бекітілген
доңғалақ. Осьтік желдеткіштердің радиалды
және диаметрлік салыстырғанда жоғары
тиімділігі бар. Мұндай желдеткіштер,
әдетте, желдету желісінің төмен
аэродинамикалық кедергісі кезінде
айтарлықтай ауа көлемін қамтамасыз ету
үшін пайдаланылады.
Тепкіш (радиалды) желдеткіштер
• Артқы жағындағы қиғаш
пышақтармен радиалды
желдеткіштерді пайдалану
шамамен 20% энергияны
үнемдеуге әкеледі.

• Сондай-ақ, ауа ағыны бойынша
жүктемелерді оңай
жібереді.Артықшылығы
дөңгелектің диаметрі аз,
сондықтан желдеткіштің өзіндік
өлшемдері аз жәнеайналу
жылдамдығы төмен болғаннан
шуды азайтады.
Диаметрлі (тангенстік) желдеткіштер

• Негізінен кондиционерлерде (сплит
жүйелерінің ішкі бөлімдерінде) және жылу
перделерінде қолданылады. Желдеткіш
желілерде диаметрлі желдеткіштер өте
сирек қолданылады.

Ұқсас жұмыстар
Желдету міндеттері, басқа ғылымдармен байланысы және әдіснамасы
Өңдеу цехтарында өткізілетін гигиеналық және ветеринарлық санитарлық шаралар
Желдеткіш құрылғылары
Желдету қондырғыларына қойылатын талаптар
Ғимараттарды жылумен қамдау жүйелері
Интелектуалды еңбектің формалары
ӨНДІРІСТІК ЗИЯНДЫЛЫҚТЫР
ПЕРИОДТЫҚ ЗАҢ
Канализация жүйелері
ӘР МАЛ ТҮРЛЕРІНЕ МИКРОКЛИМАТ ЖАСАУ ШАРАЛАРЫ
Пәндер