Жүк көтергіш машиналар
Презентация қосу
Жүк көтергіш машиналар.
крандар.
Жоспар:
1. Құрылыс машиналарына жалпы мағлұмат.
2. Жүк көтергіш машиналары
3. Жүк көтергіш машиналарының түрлері
4. Сипаттамасы
5. Крандар
6. Кран түрлері
Мұнаралы кран
Автокрандар
Пневмодоңғалақты крандар
Портальды крандар
7.Пайдаланылған әдебиеттер
Құрылыс өндірісінде құрылыс
машиналары мен жүккөтергіш
механизмдер кеңінен қолданылады.
Құрылыс машиналары түрлеріне
қарай және атқару қызметтеріне
қарай жіктеледі.
Жүк көтергіш машиналар
Тиеп-түсіру машиналары
Жер жұмыстары машиналары
Бетон дайындау машиналары
Әрлеу машиналары
Жалпы құрылыс машиналары құрылыста құрылыс-монтажды
және арнайы процестерді жүзеге асыру үшін қажет.
Құрылыс өндірісі екі жүйеден тұрады:
•Құрылыс өндірісінің технологиясы;
•Құрылыс өндірісін ұйымдастыру.
Құрылыс өндіріс технологиясы дегеніміз құрылыс материалдарын
дайындау шикізат және құрылыс өнімдерін өндіретін әдістерді
айтамыз.
Құрылыс өндірісінің технологиясы құрылыс пен ғимараттарды
салу және құрылыс процестерінің технологиясынан тұрады.
Жүк көтергіш машиналары
Құрылыс өндірісінде жүк көтергіш машиналар кеңінен
қолданылады. Әртүрлі үймереттер мен ғимараттарды
тұрғызған кезде олардың көмегімен құрылыс материалдар мен
жекелеген бөлшектерді, қабырғалық қоршаулар мен төбе
жабындарын беріп, іріблокты және іріпанельді
тұрғын үйлерді, өндірістік ғимараттарды темірбетон және
металл құрылымдарын құрастырады, өндірістік
кәсіпорындардың жабдықтарын тасымалдап құрастырады,
материалдар мен құрылымдар қоймасында тиеп-түсіру
жұмыстарын атқарады, құрылыс индустриясы
кәсіпорындарының алаңдарында өндірістік үрдісті қамтамасыз
етеді және т.с.с.
Жүк көтергіш машиналарының түрлері
- Бірінші топ – қарапайым машиналар: домкраттар, тальдар
мен лебедкалар, бұл жабдықтар негізінен жинақтау
жұмыстарында қосалқы көмекші жабдықтар ретінде
қолданылады;
- Екінші топ – көтергіштер, бұлардың көмегімен
вертикальды бағытта тасымалдау ғана
жүзеге асады;
- Үшінші топ – крандар, өздерінің параметрлеріне сәйкес кез
келген бағытта жүкті
вертикалды және горизонтальды жазықтықта тасымалдай
береді.
Жүк көтергіш машиналарының
сипаттамасы

Жеңіл жүк көтергіштер – 0,4-10т
Орташа жүк көтергіштер – 10-
25т
Ауыр жүк көтергіштер –25-95т
жоғары жүктерді көтере алады.
Крандар
Крандар шағын жүктерді әрлеу, жөндеу, санитарлық-
техникалық, төбе жұмыстарын жүргізген кезде
тасымалдап, көтеріп-түсіруге арналған. Крандардың
жылжу механизмі болмайды. Кранның негізі және
лебедка мен октау, қарсы салмақ орналасқан рама-
платформасы болады. Платформасы қолмен
айналдырылады. Кранды басқа жерге ауыстырып
қоюды жеңілдету үшін айналма-платформа негізден
бөлініп алынады. Керек болса оқтау мен қарсы салмақ-
та бөлініп алынады.
Кран түрлері:
1) Мұнаралы кран

2) Автокрандар

3) Пневмодоңғалақты крандар

4) Портальды крандар
Мұнаралы крандар
Ауыр құрастырмалы
конструкцияларды монтаждау
үшін, сол конструкцияларды
биіктікке көтеру үшін мұнаралы
крандар қолданылады.
Крандардың басқа түрлерінен
мұнаралы крандар тұрғызылатын
құрылыстың орналасуынан үлкен
кеңістікті қамтамасыз ететін,
ілмектің жеткілікті ұшуы бар
өренің биік орналасуымен
ерекшеленеді. Мұнаралы
кранның көтерілуі биіктігі 60 м,
ал тіркелмелі биіктігі 150 м дейін
жетеді.
Мұнаралы крандар
(Құрылыс алаңда
орнатылу әд. қарай)

Рельспен Тұрғызылып Ғимарат
жүретін жатқан қаңқасына
өзжүргіш ғимаратқа сүйеніп тұратын
бекітілген өзкөтергіш кран
Мұнаралы крандар
(атқаратын жұмыс
түріне қарай)

Гидротехн-қ Ғимарат Модульді
құр.жүргізуге жөндеуге крандар
арналған арналған КБМ
КБТ КБР
Автомобильді крандарға базасы стандартты жүк
автомобильді болып саналатын шоссилі өресі бар крандар
жатады.
Ыңғайлылығы мен үлкен транспортты жылдамдығына қарай
автомобильді крандар әр түрлі түсіру-тиеу және құрылысты-
монтаждау жұмыстарын орындау кезінде, әсіресе жол және
селолық жұмыстар кезінде кеңінен қолданылады. Автомобильді
крандар жүк көтергіштігі мен жетегінің түріне (механикалық
немесе гидравликалық), сондай ақ өрелі жабдығының
конструкциясына қарай топтастырылады.
Түсіру-тиеу жұмыстарын орындауда кеңінен қолданылатын
автомобильді кранның әр түрлілігі болып кузовты автомобиль
шоссиінде жөнделген, кузов пен жүргізуші кабинасы
арасындағы кран саналады. Кранның барлық қозғалысы
гидроцилиндрдің көмегімен іске асырылады. Тасымалдау
кезінде кранның өресі кабина мен кузов арасында орналасады.
Осындай түрдегі крандар 0,5 тен 5 тоннаға дейінгі жүкті
көтереді және 14 м дейін өресі көтеріледі.
Пневмодоңғалақты крандар
Өресі бар пневмодоңғалақты крандар арнайы пневмодоңғалақты
шоссиде жөнделеді. Бұл олардың кострукциясын типті жүкті
автомобильдер шоссиінде жөнделген өресі бар автомобильдерден
ерекшелейді.
Пневмодоңғалақты крандар құрылыс-монтаждау және түсіру-тиеу
жұмыстарында қолданылады.
Пневмодоңғалақты крандар шосси типіне және жүру жабдығы
жетегінің конструкциясына қарай екі типке бөлінеді: бір күш
қондырғысы бар қысқа базалы, ол бұрылу платформасында орналасады
және барлық атқарушы механизмдерді және қозғалу механизмдерін
қозғалысқа келтіреді.
Пневмодоңғалақты крандар 16,25,4,63,100 т жүк көтергіштікпен
шығарылады.
Порталды крандар гидротехникалық
құрылыстарды-плотиналарды, шлюздарды,
электростанциялар ғимараты құрылысын
салғанда, сондай ақ кеме-жайларда түсіру-тиеу
жұмыстарында пайдаланылады.
Өз атауын порталды крандар негіз
конструкциясы – порталға, яғни транспортты
құралдардың өтуі үшін арка тәрізді ойығы бар
формасына байланысты алды.
Кран порталы төрт доңғалақты жүру
арбаларына ие. Олар рельс жолдарымен
қозғалады. Порталдың жоғарғы алаңында
тіреуішті бұрылмалы құрылғы орналасады, ол
негізгі механизм жасалатын (өресі бар жабдық
және қозғалмайтын кері салмақ) бұрылмалы
платформада болады. Крандардың жүк
көтергіштігі – 16т дейін.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Мауленов Ж.К. Бурцев В.В., Грузоподъемные машины. (Теория,
конструкция и расчет) Уч.пособие. Алматы, КазГаса. 2002-215 с.
2. Домбровский Н.Г. и др. Строительные машины. М.: АСВ. 2002-528 с.
3. Крикун В.Я. Строительные машины. М.: АСВ. 2005-314 с.
4. https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D1%82%D0%
B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%88_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
5. https://www.topreferat.com/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0
%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B-%D0%B6%D2%B1%D
0%BC%D1%8B%D1%81/812-%D0%9C%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
6. http://stud.kz/referat/show/23576
7. http://sabaqtar.kz/prezentacia/3546-rylys-ndrsnde-rylys-mashinalary-men-z
hkktergsh-mehanizmder.html
Назарларыңызға
рахмет!
Орындаған:
ТПГС-23 студенттері

Ұқсас жұмыстар
Ұсынылған техникалық құжаттарды талдау
Мұнаралы кран
Цех аралық және цех ішіндегі көлік
Жүк көтергіш крандарды металлдық конструкциялар
ЖҮК КӨТЕРГІШ МЕХАНИЗМ
Дыбыс толқынын сипаттайтын негізгі физикалық параметрлері тербеліс амплитудасы, таралу жылдамдығы және дыбыс жиілігі
Көтергіш кран
Машина сенімділігінің негізгі теориясы
Көпірлі крандар және трассаның геометриялық траекториясын анықтау
Наладка ремонты, юстировка және өлшеу құралдарын калибрлеу
Пәндер