Access деректер түрлері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ACCESS
МӘЛІМЕТТЕР
БАЗАСЫ

Орындаған:Шынжырхан Ш.Е.
Тексерген: Құдайбергенов М.Қ
Жоспары
Кіріпе
Негізгі бөлім
a) Access деректер түрлері
b) Мәліметтер базасының объектілері
c) Мәліметтер базасының негізгі құру
құралдары
d) Деректер базасымен жұмыс істеу
режимдері
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
Мәліметтер базасы -ақпаратты сақтауға
арналған ұйымдық құрылым. Мәліметтер
базасының басқару жүйесі-бұл жаңа
базаның құрылымын құруға, мазмұнды
өңдеуге және ақпаратты визуалдауға, яғни
берілген өлшемге сәйкес көрсетілген
деректерді іріктеуге, оларды реттеуге,
ресімдеуге және кейіннен шығару
құрылғысына немесе байланыс арналары
арқылы беруге арналған бағдарламалық
құралдар кешені.
MS Access Мәліметтер базасы
Access-MS Office пакетіне кіретін Мәліметтер базасын
басқарудың реляциялық жүйесі (ДББЖ).Кесте, есептер,
сұрау салулар, формалар және объектілер сияқты
деректер қорының барлық құраушылары Access
кеңейтімі бар бірыңғай дискілік файлда сақталады
.mdb.Деректер базасының негізгі құрылымдық
компоненті кесте болып табылады. Кестелерде
енгізілетін деректер сақталады. Әрбір кесте өрістер деп
аталатын бағаналардан және жазбалар деп аталатын
жолдардан тұрады. Кестенің әрбір жазбасы деректер
базасының жеке элементі туралы барлық қажетті
ақпаратты қамтиды.Кесте құрылымын жасау кезінде, ең
алдымен, олардың қасиеттерін анықтау арқылы өрістерді
көрсету қажет.
Access деректер түрлері
Деректер түрі Сипаттамасы
Мәтін (әдепкі мән) Есеп айырысуды талап етпейтін мәтін
немесе сандар, мысалы телефон
нөмірлері (255 белгіге дейін))
Сандық Есептеулерді жүргізу үшін
пайдаланылатын әртүрлі
форматтардың сандық деректері
Күні/уақыты Күнтізбелік күндер мен ағымдағы
уақытты сақтау үшін

Ақша Ақша сомасын сақтау үшін
Memo өрісі Мәтіннің үлкен көлемін сақтау үшін
(65535 таңбаға дейін)
Есептегіш Access әр жазбаның бірегей реттік
нөмірін автоматты түрде беретін
арнайы сандық өріс. Есептегіш түрі
өрістерінің мәндерін жаңарту мүмкін
емес
Мәліметтер базасының
объектілері
MS Access 2000 ДББЖ жеті түрлі
нысандарды жасауға және
пайдалануға мүмкіндік береді.
Кестелер. Бұл кез келген
дерекқордың негізгі нысандары.
Біріншіден, базадағы барлық
деректер, екіншіден, базаның өз
құрылымы (өрістер, олардың типтері
мен қасиеттері) сақталады.
Кестелер
Сұраулар.
Бұл нысандар кестелерден деректерді алу және оларды пайдаланушыға
ыңғайлы түрде ұсыну үшін арналған. Ерекшелігі сауалдарын мынада:
ақпаратты алады базалық кестелер және жасайды, олардың негізінде
уақытша результирующую кестесі, жоқ аналогы қатты дискідегі ол тек
образ таңдап алынған өрістер мен жазбалар.
Нысандары.
Бұл деректерді енгізу және көру құралдары. Пішімдер арқылы рұқсат
етілмеген енгізу үшін кейбір өрістерді жабуға болады,енгізуді
автоматтандыру үшін арнайы басқару элементтерін (есептеуіштер,
ашылатын тізімдер, қосқыштар, құсбелгілер және т. б.) орналастыруға
болады. Егер енгізу арнайы бланкілерден жүргізілсе, нысанды
графикалық құралдардың көмегімен бланк түрінде ұсынуға болады.
Форманың көмегімен деректерді
енгізу ғана емес, арнайы құралдарды
қолдану арқылы көрсетуге болады.
Есептер.
Деректерді баспа құрылғысына шығаруға арналған.
Онда шығарылған деректерді топтастыру үшін және
баспа құжаттарына (жоғарғы және төменгі
колонтитулдар, беттердің нөмірлері және т. б.) тән
безендірудің арнайы элементтерін шығару үшін арнайы
шаралар қабылданды.)
Беттер. Бұл нысан деректер базасымен байланыс
жасайтын веб-беттерді жасауға мүмкіндік береді.
Web-бетті клиентке беруге болады, базаның өзі
серверде орналасады.Макростар және
Модульдер. Бұл объектілер ДБ мен жұмыс істеу
кезінде қайталанатын операцияларды
автоматтандыруға, сондай-ақ бағдарламалау
жолымен жаңа функцияларды құруға арналған.
Макростар Access ішкі командаларының жүйелерінен
тұрады және базамен жұмыс істеуді Автоматтандыру
құралдарының бірі болып табылады. Модульдер
Visual Basic for Applications сыртқы бағдарламалау
тілінің құралдарымен жасалады.
SQL
(ағылш. Structured Query Language) — реляциялық
дерекқорларын құруға, өзгертуге және басқаруға арналған
универсалды компьютер тілі.
Бастапқыда SQL пайдаланушының деректер базасымен
жұмысының негізгі тәсілі болды және келесі операциялар
жиынтығын орындауға мүмкіндік берді:
деректер базасында жаңа кестені жасау;
кестеге жаңа жазбаларды қосу;
жазбаларды өзгерту;
жазбаларды жою;
бір немесе бірнеше кестелерден жазбаларды таңдау
(берілген шартқа сәйкес));
кесте құрылымын өзгерту.
Мәліметтер базасының негізгі
құру құралдары
базаның әрбір негізгі объектілерін құрудың бірнеше
құралдарын ұсынады.
Оларды қалай жіктеуге болады:
• қолмен (Конструктор режимінде объектілерді әзірлеу);
• * автоматтандырылған (бағдарлама-шеберлер
көмегімен әзірлеу);
• * Автоматты-қарапайым объектілерді жедел өңдеу
құралдары · Кесте мен сұраныстарды әзірлеу кезінде
қол құралдарын пайдаланған дұрыс – Конструктор
режимінде жұмыс істеу.Оқу нысандарын, есептерді
әзірлеу кезінде шеберлер ұсынатын
автоматтандырылған құралдарды пайдаланған дұрыс.
Деректер базасымен жұмыс істеу режимдері

Жобалық. Бұл жұмыс режимі база
құрылымын құруға немесе өзгертуге
және оның объектілерін құруға
арналған. Онымен ДБ жобалаушылар
жұмыс істейді.
Пайдаланушы. Бұл режим базаны
толтыру немесе одан деректер алу үшін
бұрын дайындалған нысандарды
пайдалануға арналған. Онымен ДБ
пайдаланушылары жұмыс істейді.
Қорытынды
Компьютерлік мәліметтер базасы— бұл нысандар қоймасы. Бір
мәлімет бір кестеден артық болуы мүмкін. Мысалы, үш кесте
қолданылатын Қоймалық қорларды бақылау жүйесі — бұл үш
дерекқор емес, біреуі. Access деректер базасында (егер оны
басқа көзге тиесілі деректермен немесе кодтармен жұмыс істеу
үшін арнайы баптамаған болса) барлық кестелер Нысандар,
есептер, макростар және Модульдер сияқты басқа
объектілермен бірге бір файлда сақталады. Access 2007
пішімінде жасалған деректер қорының файлдары үшін (Access
2016, Access 2013 және Access 2010) ACCDB кеңейтімі, ал
Access бастапқы нұсқаларында жасалған деректер қоры үшін —
MDB кеңейтімі қолданылады. Access 2016, Access 2013, Access
2010 және Access 2007 көмегімен қосымшаның бастапқы
нұсқаларында файлдарды жасауға болады (мысалы, Access
2000 және Access 2002-2003).
Пайдаланылған әдебиеттер

1. https://support.office.com/ru-ru/article
2. http://
informatic.ugatu.ac.ru/lib/office/Access.
htm
3. http://computerologia.ru/access-eto-ch
to-takoe-sozdanie-bazy-dannyx-v-micros
oft-access
/

Ұқсас жұмыстар
Күрделі реляциялық деректер базасы
MS Excel кестелік процессоры. MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі
MS Excel кестелік процессор
Деректер қорын ұйымдастыру
Деректер қоры
Формаларды деректерді енгізу және редакциялауда қолдану
Мәліметтер қорының кестелері
Тілдік құрылымы
MS ACCESS
Деректер базасының архитектурасы
Пәндер