Кеңістіктік талдау арқылы есептерді шешу
Презентация қосу
ArcGIS бағдарламасына жалпы шолу
және салыстырмалы анализ

ArcGIS
vs
MAPINFO
Орындаған Шынжырхан Ш.Е.
Тексерген Алпысбай М.А.
Жоспары
Кіріспе
Негізгі бөлім
a) ArcGIS бағдарламасы
b) ArcGIS бағдарламасының артықшылығы мен
кемшілігі
c) MAPINFO бағдарламасы
d) MAPINFO бағдарламасының артықшылығы мен
кемшілігі
e) Ұқсастықтары
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
• Геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) және технологиялар бүгінгі күні
ұлттық мүдделерді қамтамасыз ету мақсатында әлеуметтік-
экономикалық, саяси және экологиялық дамуда, өндірістік және
еңбек әлеуеті салаларында ерекше орынға ие. Олар көптеген
дамыған шетел мемлекеттерінде кеңістіктік (географиялық)
мәліметтерді жинау, сақтау, талдау және графикалық бейнелеу үшін
қолданылады. Геоақпараттық жобаларды (GIS project) іске асыру
бірнеше кезеңдерден құрылады. Топографиялық-геодезиялық
жұмыстарда ГАЖ жердің бедері туралы нақты және сенімді
мәліметтер алу үшін, сонымен қатар жолдар, су қоймалары, орман
алабтары, ғимараттар мен құрылыстар сияқты нақты нысандарды
сипаттау үшін, және құрылыс аумағында бедер күйінің өзгеруін
белгілеп қою үшін қолданылады. Мақалада ГАЖ ұғымына талдау
жасалады, оның пайда болуы мен даму тарихы, классификациясы,
геодезияда геоақпараттық технологиялар қолданылудың үлгілері
келтіріледі.Қазақстанда ГАЖ кең қолдану мақсатында мемлекет
тарапынан сәйкес қолдау жасалып, бірқатар шаралар қолдану қажет.
ArcGIS бағдарламасы
• ArcGIS-географиялық ақпаратты жинауға,
ұйымдастыруға, басқаруға, талдауға, алмасуға және
таратуға мүмкіндік беретін толық жүйе. Геоақпараттық
жүйелерді (ГАЖ) құру және пайдалану үшін
платформалар арасында әлемдік көшбасшы бола отырып,
ArcGIS Мемлекеттік басқарудың, бизнестің, ғылымның,
білім берудің және БАҚ-тың практикалық саласында
географиялық білімді қолдану үшін бүкіл әлем бойынша
адамдар пайдаланады. ArcGIS платформасы
географиялық ақпаратты кез келген пайдаланушылардың
қол жеткізуі және пайдалануы үшін жариялауға мүмкіндік
береді. Жүйе веб-браузерлерді, смартфондар түріндегі
мобильді құрылғыларды, сондай-ақ үстел компьютерлерін
пайдалануға болатын кез келген нүктеде қол жетімді.
ArcGIS
ArcGIS не береді?
ArcGIS келесілерді орындауға мүмкіндік береді:

• Зияткерлік карталар жасау, ортақ пайдалану
және пайдалану
• Географиялық ақпаратты құрастыру
• Географиялық деректер қорын құру және
басқару
• Кеңістіктік талдау арқылы есептерді шешу
• Карталар негізінде қосымшалар жасау
• География және визуализация Күшін
пайдаланумен байланыс және ақпарат алмасу
• Осы салалардың әрқайсысын қарастырады
Зияткерлік карталар жасау, алмасу
және пайдалану
Географиялық ақпаратты
құрастыру
Географиялық деректер қорын
құру және басқару
• Географиялық мәліметтер базасы ГАЖ кәсіби
жұмысының жүрегі болып табылады. Географиялық
деректер базасы географиялық ақпаратты
құрылымдалған түрде сақтауға мүмкіндік береді, бұл
қарапайым басқаруды, жаңартуды, қайта пайдалануды
және алмасуды қамтамасыз етеді. ArcGIS Сіз жалғыз
немесе үлкен кәсіпорын шеңберінде жұмыс істейтін
болсаңыз, географиялық деректер базасын жобалауға,
жасауға, қолдауға және пайдалануға мүмкіндік береді.
Географиялық деректер базасы — бұл, әдетте, ГАЖ —
да пайдаланылатын негізгі деректер қабаттарын-
учаскелер, әкімшілік шекаралар, инженерлік желілер,
қызмет көрсету пункттері, гидрография, рельеф,
топырақ және т.б. сияқты сақтау және басқару орны.
Кеңістіктік талдау
арқылы есептерді шешу
• Кеңістіктік талдау ГАЖ ең қызықты және керемет
құрамдас бөлігі болып табылады. Кеңістіктік
талдаудың мақсаты ең жақсы шешімдер қабылдау
үшін сіздің деректеріңізден жаңа ақпарат алу
болып табылады. Сіздің деректеріңізге
таңбаларды беру және оларды картада өзіңіз
қарау талдау нысаны болып табылады, және
карталар бастапқыда көрсететін шаблондар мен
қарым-қатынастарды түсіндіруді қамтиды,
кеңістіктік талдау картаға енгізілген деректерге
географиялық, статистикалық және
математикалық операцияларды қолдану арқылы
алға қадам жасайды.
Кеңістіктік талдау
арқылы есептерді шешу
артықшылығы
ArcGIS кемшілігі
• Мәліметтердің қатаң • Бірінші ретке
топологиялығы (кеңістіктік лицензиялық саясаты
деректердің типизациялануы- тым күрделі және
жоғары деңгейдегі қазіргі
әрқашан түсінікті емес.
заманғы бағдарламалау
тілдерінде ауыспалы типтердің
• Басында қойылған
қатаң типизациялануына ұқсас) тапсырманы орындау
• Мәліметтердің бүтіндігі мен үшін сіздің
топологиялығын, әсіресе ESRI- лицензияңызға қандай
геодеректер (БГД, GDB – құрал жетпейтінін
Geodatabase) компаниясының білмейсің.
ноу – хауын пайдалана отырып • Лицензия түрлері мен
бақылау. функционалын тек
• Датумдармен, координаталар дайын маман ғана шеше
жүйелерімен және алады.
географиялық проекциялармен
• Басқаша айтқанда,
жұмыс істеудің дамыған
аппараты. өнімнің кейбір
• Кеңістіктік және атрибутивті кемшіліктері.
деректерді өңдеудің дамыған
математикалық аппаратының
болуы - arctoolbox-та утилит
MapInfo Pro
• MapInfo Pro-кеңістіктік деректерді
жинауға, сақтауға, көрсетуге, өңдеуге
және талдауға арналған географиялық
ақпараттық жүйе (ГАЖ).
Локализацияланған нұсқасы Ресейде
жасалады.
Пайдалану және
интеграциялау оңай
• MapInfo Pro-кез келген ақпараттық жүйеге
оңай интегралданады, ыңғайлы интерфейс
тез бейімделуге және тіпті жаңа
пайдаланушыға де функционалды толық
пайдалануға мүмкіндік береді.
Деректерге қол жеткізудің
қарапайымдылығы
• MapInfo Pro Microsoft Excel, Access, реляциялық
және кеңістіктік деректер қоры форматтары
(Oracle, Microsoft SQL Server, PostGIS, SQLite),
графикалық деректер форматтары ( AutoCAD
DXF/DWG, SHP, DGN) және т.б. сияқты кеңселік
форматтарды қоса алғанда, барлық кең таралған
деректер форматтарын қолдайды.Сіз сондай-ақ
жұмыста кез келген форматтағы бейнелерді
(аэрофотосуреттер, жерсеріктік көп зоналы
суреттер, сканерленген қағаз карталар және т.б.)
пайдалана аласыз. Сонымен қатар, MapInfo Pro
гибридті карталар мен Microsoft Bing суреттеріне
қол жеткізе алады.
Деректерді құру, өңдеу және талдау
функциялары
• Mapinfo Pro құралдары графикалық және кестелік
деректерді жасау және редакциялау үшін карталарда
да, семантикалық деректерге да тез және ыңғайлы
өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді. Ал дамыған
талдау құралдары кеңістіктік сұраныстарды, оверльдік
операцияларды жасауға, буферлік аймақтарды құруға,
сондай-ақ тағы басқаларды жасауға мүмкіндік береді.
Деректерді көрсетудің
көптүрлілігі
• MapInfo Pro карталарын жасау шебері және ыңғайлы
күйге келтіру кез келген дайындық деңгейі бар
пайдаланушыларға көрнекі карталарды тез жасауға
мүмкіндік береді. Картаның фоны ретінде ғарыштық
суреттерді пайдалануға болады, ал жоғарыдан сіздің
деректеріңізді нүктелер, сызықтар мен полигондар
түрінде салуға болады. Кез келген деректер
жиынтығының стилі мен сыртқы түрін аналитикалық
өңдеу және бейнелеуді теңшеу әдістерін пайдалана
отырып, оңай өзгерту. Картадағы есептелген мәндерді
таңбалармен немесе түспен көрсету үшін
статистикалық және математикалық функцияларды
пайдалануға болады. Мысалы, сату аумағы әр
аумақтағы клиенттердің санына сәйкес боялуы мүмкін.
Деректерді көрсетудің
көптүрлілігі
Нәтижелерді жариялау
• Ортақ қолжетімділікті теңшеу мүмкіндігімен деректерді
жариялаудың ыңғайлы шебері жобаға қатысушылар арасында
ақпарат алмасу міндетін жеңілдетеді. MapInfo Pro кез келген
көлемді карталарды басып шығаруға немесе жариялауға
мүмкіндік береді. Карталарды сақтау немесе экспорттау
пайдаланушы үшін ыңғайлы кез келген пішімде сақталады.
MapInfo
Артықшылығы

• Өнімді игерудегі салыстырмалы қарапайымдылық.
• Қарапайым және түсінікті лицензиялық саясат. Бір пакетті
сатып алсаңыз, не туралы ойлайсыз. ГАЖ-да Өшпейтін
пайдаланушы тұрғысынан бұл өте маңызды жағдай болып
табылады.
• Барлық негізгі қажетті стандартты функциялардың болуы .
• Белгілі дәлдік дәрежесі бар MapInfo ГАЖ өзін-өзі
қамтамасыз ететін бағдарламалық өнім болып табылады
және қазіргі үстелдегі ГАЖ қойылатын талаптарға сәйкес
келеді : векторлық редактордың болуы, атрибутикамен
және деректер қорымен жұмыс істеу, растроммен жұмыс
істеу, геопривязка, географиялық проекцияларды қолдау,
тақырыптық интерпретация, баспа макетін дайындау,
тайлдарды жүктеу, Импорт/Экспорт және т. б.
• Жеке тармақ векторлық картографиялық редактордың
игерілуі мен ыңғайлылығын атап өткім келеді. Әдеттегі MS
Office ұқсас интерфейсі. Жұмыста өте жоғары тұрақтылық
MapInfo
Кемшілігі
• Математикалық қолдау кеңістіктік (векторлық, растрлық)
және атрибутивтік деректерді өңдеуді әлсіз ( ArcGISпен
салыстырғанда). Рас, бұл мәселе түрлі штаттағы утилиталар
мен бөгде кеңейтулер ( Vertical Mapper,) арқылы шешіледі.
• Растрлық карталардың геопривязкасының интерфейсі өте
ыңғайсыз .
• Кеңістіктік деректердің түрленуі қатаң түрде өттпейді - бір
қабатқа әр түрлі нысандарды «сала салуымызға" болады.
Кейбір жағдайларда бұл кемшіліктің артықшылығы бар деп
жатады(әсіресе ГАЖ игеру кезеңінде жаңадан келген
адамдар үшін - "біздің кемшіліктеріміз біздің
артықшылықтарымыздың жалғасы болып табылады", немесе
керісінше .
• Топологияны тексерудің стандартты ережелерін таңдау өте
аз.
Қорытынды
• жеткілікті қаржылық мүмкіндіктері бар,
таратылған желілерде пайдаланушылардың
саны көп корпоративтік секторда – ArcGIS
желісінің өнімдерін таңдаған қолайлы болады.
• Шағын ұйымдар үшін баға/Функционал
арақатынасы бойынша MapInfo ГАЖ таңдау ең
оңтайлы шешім болады (ArcGIS 'е-де күрделі
геоөңдеуді талап етпейтін қарапайым
картограммаларды жасау)
Пайдаланылған
әдебиеттер
• http://
desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/manage-data/la
s-dataset/advantages-of-using-lidar-in-gis.htm
• http://mapinfo.ru/product/mapinfo-professional
• https://www.npk-kaluga.ru/ChoiceGIS.htm

Ұқсас жұмыстар
Сыртқы жүйелерден ақпаратты біріктіру
ГАЖ мүмкіншіліктері
Кеңістік пен форма тақырыптарын оқытып - үйрету процесінде оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыру технологиялары
Геодезияда қолданылатын координаталар
Алгебралық есептерді шешудің геометриялық әдістері
Міндеттердің Мета пәніндегі жұмыс кезеңдері
Мәліметтерді дайындау
ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЕКТ
Геоақпараттық жүйелер. MapInfo
Гидрометеорологиялық ақпараттың потенциалды тиімділігін бағалау әдістері
Пәндер