Тері шикізатының тауарлық қасиеттері
Презентация қосу
Тері шикізатының тауарлық қасиеттері
ЖОСПАР
І.КІРІСПЕ
ІІ.НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1. ТЕРІНІҢ ТАУАРЛЫҚ
ҚАСИЕТІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА
ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР
2.2. ТЕРІ ШИКІЗАТТАРЫНЫҢ
ТАУАРЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ
ІІІ.ҚОРЫТЫНДЫ
ТЕРІ – ТОЛЫҚ
ОРГАНИЗМДІ СЫРТҚЫ
ОРТАДАН ҚОРҒАЙДЫ
ЖӘНЕ ЗАТ АЛМАСУ,
ЖЫЛУ РЕТТЕУ
ПРОЦЕСІНЕ ҚАТЫСАДЫ..
ТЕРІ ДЕНЕ
ТЕМПЕРАТУРАСЫН
БІРҚАЛЫПТЫ ҰСТАУҒА
КӨМЕКТЕСЕДІ,
ТЕРІНІҢ ТАУАРЛЫҚ ҚАСИЕТІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕР
ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР
Аңдардың көпшілігінің
туғанда тері ткані өте жұқа
және терідегі түктері
(мамық) аз болады. Бұл
мамық түктері біраз
күннен кейін, нәзік, түк
жабыны сирек, жұқа
біріншілік өсі бар,
мамықтан онша
айырмашылығы жоқ, түк
жабынымен ауысады. Бұл
түк жабыны анасының
сүтімен азықтануы
тоқталған уақытқа дейін
сақталады.Жас
жануарлардың түк жабыны
көбінесе жұқа, нәзік және
ересектеріне қарағанда
әлсіз болады.
АҢДАРДЫҢ ТӨЛДЕРІНДЕ
НАШАР, ӘЛСІЗ МЕХ
БОЛАТЫНЫ БЕЛГІЛІ,
СОНДЫҚТАН ОЛАРДЫ
ДАЙЫНДАУҒА ЖІБЕРУГЕ
ТИІМ САЛЫНАДЫ,ОНЫМЕН
ҚОСА ЖЫРТҚЫШ
АҢДАРҒАДА (ҚАСҚЫР,
ҚОРҚАУ, Т.Б.) КЕЙБІР ТЕРІ
ТҮРЛЕРІНДЕ (ҚҰЛЫН,
БҰЗАУ) ЖАС
ӨЗГЕРТКІШТІГІ ҚЫЛШЫҚ
ҰЗЫНДЫҒЫНА ӘСЕР ЕТЕДІ,
ЯҒНИ, СОРТЫНАДА,
ӘСІРЕСЕ, ЖАС
ӨЗГЕРТКІШТІГІ КАРАКУЛЬ
МЕН ЕЛТІРІ
ҚҰНДЫЛЫҒЫНА ЗОР ӘСЕР
ЕТЕДІ. КАРАКУЛЬ ТЕРІСІ
ТЕК ҚОЗЫ ТУҒАННАН
КЕЙІН ҮШ КҮННІҢ ІШІНДЕ
АЛЫНСА ҒАНА БАҒАЛЫ
ТЕРІ ШИКІЗАТТАРЫНЫҢ ТАУАРЛЫҚ
ҚАСИЕТТЕРІ

ТЕРІЛЕР МЕН ТЕРІЛЕРДІҢ КОММЕРЦИЯЛЫҚ МӘНІ
ТҮКТІҢ САПАСЫНА, ТЕРІ ТІНДЕРІНЕ ЖӘНЕ БҮКІЛ
ТЕРІГЕ БАЙЛАНЫСТЫ.
ТЕРІ САПАСЫ, ЯҒНИ ОНЫҢ КИЮГЕ ЖАРАМДЫЛЫҒЫ
МЕН БАЙЫТУ ӘДІСТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ТЕРІНІҢ
МЫНАНДАЙ ҚАСИЕТТЕРІМЕН АНЫҚТАЛАДЫ:
АУДАННЫҢ ҚАЛЫҢДЫҒЫ МЕН БІРКЕЛКІЛІГІ,
АУДАНЫ, САЛМАҒЫ, ТЫҒЫЗДЫҒЫ, ЭПИДЕРМИСТІҢ
ЖӘНЕ ТЕРІ АСТЫНДАҒЫ ҰЛПАНЫҢ ҚАЛЫҢДЫҒЫ,
ТҮК СЫЗЫҒЫНЫҢ ДАМУ ДӘРЕЖЕСІ, ДЕРМИСТІҢ
ПАПИЛЛЯРЛЫҚ ЖӘНЕ ТОРЛЫ ҚАБАТТАРЫНЫҢ
АРАҚАТЫНАСЫ, ДЕРМИСТЕГІ ТАЛШЫҚТАРДЫҢ
ПЛЕКСУСЫНЫҢ СИПАТЫ, ДӘРЕЖЕСІ.
ТОПОГРАФИЯЛЫҚ УЧАСКЕЛЕРДІ ДАМЫТУ,
ХИМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ АҚУЫЗ ҚҰРАМЫ, АҚАУЛАРДЫҢ
Тері тінінің қалыңдығы (мезра)
терінің әртүрлі қабаттарының
даму деңгейіне байланысты.
Созылу күші мен өндірістік
операцияларда өңдеу ұзақтығы
көбінесе терінің қалыңдығына
байланысты. Терінің барлық
аймағында қалыңдығының
біркелкілігі үлкен мәнге ие.
Қалыңдығы неғұрлым біркелкі
болса, теріні кесу тиімдірек және
ыңғайлы.
Осы негізде терілер келесі
сорттарға бөлінеді: жуан тері
(мысалы, борсық, қопсытқыш);
орташа қалыңдығы (түлкі,
мускрат және т.б.); жұқа
жасушалар (моль, ермина және
т.б.)
ТЕРІНІҢ АУДАНЫ ОНЫҢ КЕСУ ҚАСИЕТТЕРІН АНЫҚТАЙДЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРІНЕ,
ЖЫНЫСЫНА, ЖАСЫНА, ТҰҚЫМЫНА, ТІРШІЛІК ЕТУ ОРТАСЫНА, АЗЫҚТАНДЫРУ
ЖАҒДАЙЛАРЫ МЕН ЖАНУАРЛАРДЫҢ ҚҰРАМЫНА, ТЕРІНІҢ СОЗЫЛУ ДӘРЕЖЕСІНЕ ЖӘНЕ
САҚТАЛУ ӘДІСІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ.
КӨПТЕГЕН ТЕРІЛЕРДІҢ АУДАНЫН АНЫҚТАУ ҮШІН ОЛАРДЫҢ ҰЗЫНДЫҒЫН КӨЗДІҢ
АРАСЫНАН ҚҰЙРЫҚТЫҢ ТҮБІНЕ ДЕЙІН ӨЛШЕП, ТЕРІНІҢ ОРТАСЫНДА САНТИМЕТРМЕН
ӨЛШЕНГЕН БІР (ҚАБАТПЕН АЛЫП ТАСТАУ ҮШІН) НЕМЕСЕ ЕКІ ЕСЕ (ШҰЛЫҚ НЕМЕСЕ ТҮТІК

АРҚЫЛЫ АЛУ ҮШІН) КӨБЕЙТІҢІЗ .

ТЫҒЫЗДЫҚ ТЕРІНІҢ ҚАЛЫҢДЫҒЫМЕН ТЫҒЫЗ БАЙЛАНЫСТЫ ЖӘНЕ КОЛЛАГЕН
ТАЛШЫҚТАРЫНЫҢ ДАМУЫНА, ОЛАРДЫҢ ЛИГАТУРАСЫНЫҢ ТҮРІ МЕН
ТЫҒЫЗДЫҒЫНА, ТЕРМОСТАТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ РЕТИКУЛЯРЛЫҚ ДЕРМАНЫҢ
ҚАЛЫҢДЫҒЫНА ҚАТЫНАСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ; ТЕРІЛЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ҰЗАҚТЫҒЫН,
НЕГІЗІНЕН ОЛАРДАҒЫ ӘРТҮРЛІ ЗАТТАРДЫҢ ДИФФУЗИЯЛЫҚ ЖЫЛДАМДЫҒЫН
АНЫҚТАЙДЫ ЖӘНЕ ТЕРІНІҢ СОЗЫЛУ КҮШІНЕ ӘСЕР ЕТЕДІ.
ЖЫРТЫЛУ КҮШІ - ТЕРІНІҢ
НЕГІЗГІ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ БІРІ,
БҰЛ ТЕРІ ТІНІНІҢ ҚАЛЫҢДЫҒЫ
МЕН ТЫҒЫЗДЫҒЫНА, ТЕРІНІҢ
ҚАБАТТАРЫНЫҢ ДАМУ
ДӘРЕЖЕСІНЕ, ТЕРІЛЕРДІ
АЛҒАШҚЫ ӨҢДЕУГЕ, ОЛАРДЫ
САҚТАУҒА ЖӘНЕ БАСҚА
ФАКТОРЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ.
МЕЗДРА КӨЛДЕНЕҢІНЕН ГӨРІ
БОЙЛЫҚ КЕРНЕУДЕ КЕРНЕУЛІ.

ЭПИДЕРМИСТІҢ
ҚАЛЫҢДЫҒЫ БЕЛГІЛІ БІР
ДӘРЕЖЕДЕ ДЕРМИСТІҢ
ПАЙДАЛЫ ШЫҒЫМДЫЛЫҒЫНА
ӘСЕР ЕТЕДІ: ЭПИДЕРМИС
НЕҒҰРЛЫМ ЖҰҚА БОЛСА,
СОҒҰРЛЫМ ӨНІМДІЛІК КӨП
БОЛАДЫ.
ТҮКТІҢ ДАМУ ДЕҢГЕЙІ ЖӘНЕ ОНЫҢ
ТЫҒЫЗДЫҒЫ КӨБІНЕСЕ ТЕРІНІҢ САПАСЫН,
ЖЫЛУДЫ ҚОРҒАЙТЫН ҚАСИЕТТЕРІ МЕН ТОЗУЫН
АНЫҚТАЙДЫ.

ТҮК ЖАБЫНЫНЫҢ БИІКТІГІ ТЕРІНІҢ
СҰРЫПТАЛУЫН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫН
АНЫҚТАЙТЫН НЕГІЗГІ ТАУАРЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРДІҢ БІРІ
БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
ТҮКТІҢ БИІКТІГІНЕ СӘЙКЕС ӘР ТҮРЛІ
ЖАНУАРЛАРДЫҢ ТЕРІЛЕРІ КЕЛЕСІ СОРТТАРҒА
БӨЛІНЕДІ: ҰЗЫН ТҮКТІ - ҰЗЫНДЫҒЫ 4 СМ-ДЕН
АСАДЫ; ОРТАША ТҮКТІ - 2,5-ТЕН 4 СМ-ГЕ ДЕЙІН;
ҚЫСҚА ТҮКТІ - 2,5 СМ ДЕЙІН.
ТЫҒЫЗДЫҚ - ТЕРІНІҢ
ЖЫЛУ ӨТКІЗГІШТІГІ,
ТОЗУЫ, ӘСЕМДІГІ МЕН
СҰЛУЛЫҒЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ ҚАСИЕТ.
БҰЛ ТЕРІНІҢ БІР БӨЛІГІНЕ
КЕЛЕТІН ТҮКТІҢ
МӨЛШЕРІМЕН
АНЫҚТАЛАДЫ.
ТЫҒЫЗДЫҚ ДӘРЕЖЕСІ
БОЙЫНША ТЕРІЛЕР
КЕЛЕСІ СОРТТАРҒА
БӨЛІНЕДІ: ҚАЛЫҢ ТҮКТІ;
АЗ ТҮКТІ; СИРЕК ТҮКТІ.

ЖҰМСАҚТЫҚ - ТҮКТІ
ҚЫСЫЛУ КЕЗІНДЕГІ
ҚАРСЫЛЫҚ ДӘРЕЖЕСІ
ТЕРЕҢДІГІ - ТҮК КҮЙІНІҢ БАСТАПҚЫ КҮЙІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ
ҮШІН ҚЫСЫЛҒАННАН КЕЙІНГІ ҚАСИЕТІ.

ТҮКТІҢ ӘСЕМДІГІ - ТЫҒЫЗДЫҚТЫҢ, ЖҰМСАҚТЫҚ ПЕН
СЕРПІМДІЛІКТІҢ ҮЙЛЕСІМІМЕН АНЫҚТАЛАДЫ.

ЖЫЛТЫРАУ - БҰЛ ТҮКТІҢ ТАРАМДАЛҒАН ЖАМЫЛҒЫСЫНА,
ТАРТЫЛУ ДӘРЕЖЕСІНЕ, ӨҢДЕЛГЕН ЖӘНЕ ТӨМЕН ТҮСЕТІН
АРАҚАТЫНАСЫНА, ЖАБЫЛАТЫН ТҮКТІ ОРНАЛАСУЫНА,
ЖАНУАРДЫҢ ТІРШІЛІК ЕТУ ТӘСІЛІНЕ, АЛЫНҒАН НЕМЕСЕ
СОЙЫЛҒАН УАҚЫТЫНА ЖӘНЕ БАСҚА ДА ФАКТОРЛАРҒА
БАЙЛАНЫСТЫ ЖҮННІҢ ҚҰНДЫ ҚАСИЕТІ.

ТҮСІ ҚАРА ЖӘНЕ САРЫ-ҚЫЗЫЛ ПИГМЕНТТЕРДІҢ
АРАЛАСУЫМЕН АНЫҚТАЛАДЫ ЖӘНЕ ТЕРІНІҢ ТОПОГРАФИЯЛЫҚ
АЙМАҒЫНА, ЖАҒДАЙЛАРЫ МЕН МЕКЕН-ЖАЙЫ НЕМЕСЕ ҚҰРАМЫНА,
КІШІ ТҮРЛЕРІНЕ НЕМЕСЕ ТҰҚЫМЫНА, ЖАНУАРЛАРДЫ ШЫҒАРУ
(СОЮ) УАҚЫТЫНА ЖӘНЕ БАСҚА СЕБЕПТЕРГЕ БАЙЛАНЫСТЫ.
ТҮКТІҢ БЕРІКТІГІ - БҰЛ ӨТЕ МАҢЫЗДЫ ҚАСИЕТ, ОЛ КОРТИКАЛЬДЫ
ҚАБАТТЫҢ ДАМУЫМЕН, ЖАНУАРДЫҢ ТҮРІ (ТҰҚЫМЫ), ОНЫ
ТАМАҚТАНДЫРУ ЖӘНЕ ҚҰРАМЫ, АУРУЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА
ФАКТОРЛАРМЕН АНЫҚТАЛАДЫ.

ТҮКТІҢ ТЕРІМЕН БАЙЛАНЫСЫНЫҢ БЕРІКТІГІ ОЛАРДЫҢ ТҮРІНЕ
БАЙЛАНЫСТЫ ТЕРІНІҢ САПАСЫН БАҒАЛАУДАҒЫ ӨТЕ МАҢЫЗДЫ
ҚАСИЕТ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. МЫСАЛЫ, ҚОШҚАРДА БҰЛ БАЙЛАНЫС
КҮШТІ, АЛ ҚОЯНДА ОЛ ӘЛСІЗ.
ТҮКТІҢ ТЕРІМЕНБАЙЛАНЫСЫНЫҢ БЕРІКТІГІ, СОНЫМЕН ҚАТАР, ТҮК
ТАМЫРЛАРЫНЫҢ ТЕРЕҢДІГІМЕН, ТҮКТІҢ ҚАБЫҚТАРЫН ҚОРШАЙТЫН
ТАЛШЫҚТАРДЫҢ ТОҚУ ТЫҒЫЗДЫҒЫМЕН, АЛҒАШҚЫ ӨҢДЕЛУ МЕН
САҚТАЛУ ЖАҒДАЙЫМЕН ДЕ АНЫҚТАЛАДЫ.
КҮЗГІ ЖӘНЕ КЕШ КҮЗГІ ЖЫРТҚЫШТАРДЫҢ ТЕРІЛЕРІ ТҮКТЕРМЕНӨТЕ
ТЫҒЫЗ БАЙЛАНЫСТЫ. КӨКТЕМГІ ТӨГУ КЕЗІНДЕ ТҮКТІҢ МЕЗРАМЕН
БАЙЛАНЫСЫ БҰЗЫЛЫП, ОЛАР ОҢАЙ ТҮСІП КЕТЕДІ.

ТЕРІЛЕРДІҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫ ОЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІНЕ ӘСЕР
ЕТЕДІ. ТЕРІ МЕН ТЕРІ ШИКІЗАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ
АҚУЫЗДАР: КОЛЛАГЕН ЖӘНЕ КЕРАТИН. БАСҚА КОМПОНЕНТТЕРДІҢ
(СУДЫҢ, МАЙЛАРДЫҢ) МӨЛШЕРІ АЙТАРЛЫҚТАЙ ӨЗГЕРЕДІ (60-75%),
БҰЛ АҚУЫЗДЫҚ ЗАТТАРДЫҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚҰРАМЫНА ӘСЕР ЕТЕДІ.
ҚОРЫТЫНДЫ
БЫЛҒАРЫ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ БАРЛЫҚ ДЕРЛІК ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫ МЕН
ЖАБАЙЫ ЖАНУАРЛАРДЫҢ ТЕРІЛЕРІ ҚОЛДАНЫЛАДЫ. БЫЛҒАРЫ
ШИКІЗАТЫ - БҰЛ БЫЛҒАРЫ ӨНДІРУГЕ ЖАРАМДЫ ТҮРЛІ
ЖАНУАРЛАРДЫҢ ТЕРІЛЕРІ. ЖАНУАРЛАРДЫҢ ТҮРІ, ЖАСЫ ЖӘНЕ
ЖЫНЫСЫ БОЙЫНША АНЫҚТАЛАТЫН БЫЛҒАРЫ ШИКІЗАТЫНЫҢ
ТҮРЛЕРІ ТЕРІНІҢ МАССАСЫНА, КӨЛЕМІНЕ (АУДАНЫНА),
ҚАЛЫҢДЫҒЫНА ЖӘНЕ МИКРОҚҰРЫЛЫМЫНА ҚАРАЙ ЕРЕКШЕЛЕНЕДІ.
БҰЛ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАР ШИКІЗАТТЫҢ ӘР ТҮРІНЕН ЖАСАЛҒАН
БЫЛҒАРЫ ТҮРЛЕРІНІҢ ТЕҢ ЕМЕС ҚАСИЕТТЕРІН ЖӘНЕ МАҚСАТЫН
АНЫҚТАЙДЫ. БЫЛҒАРЫ ӨНДІРУГЕ АРНАЛҒАН ШИКІЗАТТЫҢ НЕГІЗГІ
ТҮРЛЕРІНЕ ІРІ ҚАРА, ШОШҚА, ҚОЙ, ЕШКІ МЕН ЖЫЛҚЫНЫҢ ТЕРІЛЕРІ
ЖАТАДЫ. АЗ МӨЛШЕРДЕ БҰҒЫ МЕН ТҮЙЕЛЕРДІҢ ТЕРІЛЕРІ, СОНДАЙ-
АҚ ЖАБАЙЫ ЖӘНЕ ТЕҢІЗ ЖАНУАРЛАРЫ - ЖЫЛАН, ЖАБАЙЫ ЕШКІ,
ҚАБАН, ИТБАЛЫҚ, МОРЖ, КИТ ЖӘНЕ Т.Б. ҚОЛДАНЫЛАДЫ.ЖАҢАДАН
ТЕРІСІ ЖҰП ДЕП АТАЛАДЫ. ОЛ ӘРТҮРЛІ ШІРІК МИКРОБТАРДЫҢ
КӨБЕЮІ ҮШІН ҚҰНАРЛЫ ТОПЫРАҚТЫ БІЛДІРЕДІ.

Ұқсас жұмыстар
Фармакологиялық белсенді заттар
Бағалы аң терісінің жартылай өнімдерінің тауарлық қасиеттері
Былғары шикізатының ақаулары
Жүн шикізаты талшықтарының тауарлық қасиеттері
Жануарлар ағзасының микрофлорасы
Қазақстан Республикасының мұнай кешені
Былғары шикізаты. Жібіту үрдісі
БЫЛҒАРЫ ШИКІЗАТЫ
Былғары шикізатының тағайындалуы
Жұмсақ және сұйық дәрілік түрлер
Пәндер