Желдету қондырғыларына қойылатын талаптар
Презентация қосу
Жоспар
Желдету қондырғыларына қойылатын талаптар
Астықты желдету қондырғылары
Макарон өнімдерін салқындатқыш қондырғы
Желдету қондырғыларына қойылатын
талаптар
1. Ауыстыру ортаның құрамына байланысты
желдеткіштер: әдеттегі орындауда; жегідеге қарсы орындауда;
жарылыс қауіпсіз және шаңдық орындауда дайындалады.
2. Жарылыс қауіпсіз орындаудағы желдеткіштер
дөңгелектермен, конустармен және аллюминий немесе
дюраллюминийден кіреберіс келте құбырлармен
дайындалады; желдеткіш арқылы өтетін жарылыс қауіпті
қосындысының ағымында болатын білік учаскесі
аллюминийлік қалпақшалармен және төлкемен жабылады.
3. Жегідеге қарсы орындаудағы желдеткіштер агрессивті
қоспалары бар ауа әсеріне берік материалдардан
дайындалады.
4. Желдеткіштер діріл айырғыштармен жалпы іргетас
рамасында электрлік қозғағыштармен жиынтықта және
тапсырыс берушінің талабы бойынша реттеу құрылғысымен
жеткізіледі.
Электр жабдықтарына, электрмен жабдықтауға,
байланыс пен автоматтандыруға қойылатын
талаптар
1. Өрт сөндіру немесе автоматты өрт дабылы автоматты
қондырғылармен жабдықталған өндірістер үшін желдету жүйесінің
электр қабылдағыштарды, ауа баптау мен ауалық жылыту (бір фазалы
жарық жүйесіне қосылатын электр қабылдағыш жабдығынан басқа),
түтінге қарсы қорғау жүйелерін автоматты түрде блоктау
қарастырылады.
2. Желдету жүйелерді жартылай немесе толық өшіру технологиялық
талаптармен анықталады.
3. Ауа параметрлерін бақылау және реттеу бергіштері қызмет ететін
немесе бөлменің жұмыс істейтін жерлердің белгілі нүктелерінде
орналасады, бұл жерлерде олар қыздырылған немесе аса
салқындатылған беттер мен құйылмалы ауа ағысының әсерлерінен
сақталуы қажет.
4. Аспирациялық қондырғылар технологиялық жабдықтармен
бұғатталады
Шаңсыздандыру жабдығына қойылатын талаптар
1. Құрғақ тозаңұстағыштар шанаптарды босатуға және
ұсталған материалдарды транспортқа шансыз түсіруге арналған
жұмыстарды механизациялауға мүмкіндік беретін қымталған
бекітпесі бар сыйымды шанаппен жабдықталады.
2. Дымқыл тозаңұстағыштардың механизацияланған
шламтұндыратын құрылғылары болады.
3. Жанғыш материалдардың шаңдарын ұстау кезінде
шаңтұтқыш камералары өртке қарсы автоматтық жаңбырлы
білікті құрылғылармен немесе инертті газдарды қолданумен
автоматтық қондырғыларымен жабдықталады.
4. Барлық құйындатқыштардың шаңжинағыш - шанаптары
болады.
5. Топтап орнатуда цилиндрлік құйындатқыштарды пайдалану
қажет.
6. Электрлік тозаңұстағыштар құбырлы, кәрезді немесе
пластинкалық орындауда; көлденең немесе тік; бір және көп,
құрғақ немесе дымқыл (сумен жуумен). Кернеу үлкендігі
шектелмейді.
Астықты желдету қондырғылары
Астық өңдеу кәсіпорындарындағы желдету
қондырғылары келесі мақсатта қолданылады:
технологиялық және транспорттық жабдықтарды
шаңсыздандыру;
өнімдерді ауамен елеу кезінде жабдықтардан шаңды
ауаны сору;
жабдықтардан ылғал мен жылуды шығарып алу;
қызметкерлерге қолайлы жағдай туғызу.
Стандарттарға сай ауа құрамының шектік рұқсат
етілген концентрация нормалары:
элеватордың жұмыс аумағында, диірменнің дән
тазалау бөлімінде, тұқым тазарту және құрама жем
зауытында 4мг/м3
диірменнің майдалау және қаптау бөлімінде, жарма
зауытың ақтау -қаптау бөлімінде – 6мг/м3
ПВУ-1 Астық желдеткіші
қоймаларда және ашық
токтарда дәнді, майлы,
бұршақты дақылдар
үйінділерін белсенді
желдетуге
арналған.Аэраторларды
ң қондырғылары
астықтың өздігінен
қыздыру ошақтарын
жоюға, оны кептіруге,
қорлардың
зиянкестерімен күресу
үшін қызмет етеді, ұзақ
уақыт сақтау кезінде
оны ауыстырусыз сапалы
астықты сақтауға
мүмкіндік береді.
Макарон өнімдерін
салқындатқыш қондырғы
Стабилизатор-салқындатқыш С-109-1
макарон өнімдерін 30 минут бойы
салқындатуға арналған, 12-13% шығу
кезінде ылғалдылықты алу, бұл өнімді
лезде орауға мүмкіндік береді.
Қамтамасыз етеді:- бұйымдарды
тұрақтандыру уақытын 4-6 сағаттан 30
минутқа дейін қысқарту;- кептіру
желісінен бункер-тұрақтандырғышқа
пневмотасымалдау кезінде бұйымдардың
сынуына байланысты ақауларды жою.
Стабилизатор-салқындатқыш С-109-1
Пайдаланылған
әдебиеттер:
{Өндірістікжелдету} оқу-әдістемелік
материал, Семей-2013

Ұқсас жұмыстар
Газ тарату жүйелерінің техника- экономикалық көрсеткіштері
ӘР МАЛ ТҮРЛЕРІНЕ МИКРОКЛИМАТ ЖАСАУ ШАРАЛАРЫ
Желдету міндеттері, басқа ғылымдармен байланысы және әдіснамасы
Өсімдік майларына қойылатын талаптар
ГАЗ ТУРБИНАЛЫҚ ОТЫНДАР
Стоматологиялық кабинеттің ұйымдастыру ерекшеліктері
Құрастыру үрдістерін жобалау
Дезинфекцияның мақсаты
Қызметкерлерге қойылатын GMP талаптары
Кеден одағының кедендік аумағына ара және ара өнімдерін әкелуге қойылатын ветеринарлық-санитарлық талаптар
Пәндер