Макарон өндірісінің технологиясы
Презентация қосу
Макарон
өндірісінің
технологиясы
Макарон өнімдерін өндіру келесі негізгі кезеңдерді
және операцияларды қамтиды:
- шикізатты өндіріске дайындау-ұнды сақтау,
араластыру, елеу және мөлшерлеу; су мен байыту
қоспаларын дайындау;
- рецептуралық компоненттерді мөлшерлеу және
араластыру; ;
- қамырды илеу және престеу; шикі қамыр
дайындамаларын қалыптау және кесу;
- қамыр дайындамаларын кептіру, тұрақтандыру және
салқындату;
- макарон өнімдерін буып-түюге дайындау;
бұйымдарды тұтыну және сауда ыдысына буып-түю.
Макарон өнімдерін дайындау үшін арнайы макарон ұнын,
жоғары және 1-ші сортты бидай ұнын пайдаланады (28-
ден кем емес)%)
Макарон өнімдерін өндіру келесі процестерден тұрады: -
Шикізатты дайындау, қамырды илеу және өңдеу,
бұйымдарды қалыптау, кептіру және орау.
Макарон өнімдері жоғары құнарлы, жақсы
сіңімділігі бар, тез піседі, жақсы тасымалданады
және сақталады.
Түтікше өнімдер пішіні мен ұзындығына
байланысты осы түрлерге бөлінеді: макарон,
рожки және қауырсын.
Макарон өнімдерінің сапасын бағалау :түсі,
сыртқы түрі, түрі, сынығы, дәмі, иісі,
қышқылдығы және макарон беріктігі бойынша
жүргізіледі.
Макаронның тағамдық құндылығын арттыру үшін
кейде қосымша шикізат пайдаланылады: жұмыртқа
өнімдері, ақуыз қоспалары және басқа да тағамдық
қоспалар-байытушылар.
Макарон өнімдері түріне байланысты келесі түрлерге бөлінеді: түтік,
вермишель, кеспе және фигуралық өнімдер.
Дайын болғанға дейін қайнату кезінде
бұйымның пішінін жоғалтпауы, бір-бірімен
жабыстырылмауы тиіс..
Өнімнің ылғалдылығы 13% артық емес,
қышқылдығы 4° артық емес, қызанақ өнімдері
қосылған – 10° артық болмауы керек .
7-Сурет. Қоспаларды дайындауға және дозалауға арналған B6-LOA орнатудың
технологиялық схемасы
Ұн және су дозатор жұмысын бақылау бойынша, әрбір 9,62 кг ұнға
араластырғышқа 3,01 литр су беріледі. Осылайша әрбір 100 кг ұнға, су (3,01100) / 9,62 =
31,3 литр, яғни31,3-29,4=1,9л су, рецептураға қарағанда, көбірек беріледі. Сондықтан
ағынды азайту үшін су дозаторының жұмысын реттелу керек.
Құрылғы - бұл ұн мен суды беретін 5 камерадан тұрады. Ұн ұнтақтағыштан (7)
шашырайды, мұнда ұн жылынады газ құбырынан (8) сорғыштан (9) сығылған
ауамен сорылады. Ұн ұнтақ құбырды аралық шұңқырдан 11 диспенсерінен 12
дискісіне кіргізеді. Араластырғыш сыйымдылықтан 4 қажетті сорғыш 3 құбыр
арқылы 3-ші құбыр арқылы шашатын сорғышқа дейін жеткізіледі, ол арқылы
камерада ұнның бөлшектеріне қарай шағын тамшылар түрінде шашырайды.
Периметрдің электрлік жылытқышы бар матрицаның құрылысы:
1 - қыздыру элементі; 2-сақина; 3-ойық;4-матрица ұстаушы; 5- матрица
Қамырдың шұңқырға кіретін матрицасында ені 11 ... 12 мм және 20 ... 24 мм тереңдікке
созылған айналма ойық кесіліп, оның шеттері өлкенің шетінен 5 ... 6 мм қашықтықта
орналасқан. Ыдыстың төменгі бөлігінде 11-012 мм диаметрі бар тесіктердің екеуі
орталықтарының арасында 20 ... 40 мм аралығымен бұрғыланады, сондықтан баспа
бастарының матрицасы мен өлшеу ұстағышы орналастырылған кезде, тесіктердің ішкі
қабырғалары қадалар ұстағышының ішкі жиектерінен шамамен 1 мм қашықтықта
орналасады бұл үшін ұңғымаларды кіші бұрышта бұрғылауға болады).
URM-ның әмбебап кесу механизмі
URM әмбебап кесу механизмі 298 мм дөңгелек матрица диаметрі бар макаронға орнатылады.
Ол пышақ басынан және қозғалтқыштан тұрады. Диск тірекке орнатылады және жылдамдық
вариаторы мен жылдамдықты қорапшасы бар 10 электр қозғалтқышын қамтиды. Қозғалтқыш
білігінің айналуы вариатормен және V белдеуін беріліс қорабына беріледі. Жылдамдық
қорапшасында алты тұтқаны ауыстырған кезде үш түрлі айналу жылдамдығын алу үшін
беріліс қорабының қозғалыстағы блок бар, ол конвейерлік жұп арқылы беріліс қорабының тік
білігіне беріледі
Матрица пресстің негізгі жұмысшы органы болып табылады. Матрица
саңылаулары бар металды диск (дөңгелек матрица) немесе тікбұрышты
пластина (тубусты матрица) болады. Бұл матрицаларды профилінен қарап
өнімдердің формасын және сыртқы түрін анықтауға болады (құбыр, жіп,
таспа). Дөңгелек матрицалар көмегімен барлық ұзын және қысқа кесілген
өнімдерді формалайды. Тікбұрышты матрицаларды ұзын макарон өнімдерін
(макарондар, вермишель, лапша) формалау үшін қолданады,
Колориферсіз кептіру шкафы ВВП
Кептіру шкафында 156 екі қабаттамалы таспалы кассета орналастырылған.
Екі қатарлысы тереңде, үш – ұзындығы бойынша және 2 биіктігінде.
Шкафтың сиымдылығы құрғақ өнімге 600кг. Егер бір ретті кассеталарды
қолданған жағдайда төрт қатарлы болып қойылады.
Макарон өнімдерін шығаратын құрылғылар
Лист 3

Ұқсас жұмыстар
Макарон өнімдерін өндіру технологиясы
Тамақ өндірістерінің жалпы технологиясы
Технология және биоресурстар факультеті
Макарон қамырын дайындау
Макаронды бүйымдардың сақтау технологиясы
Макарон өнімдері
ЭКСТРУЗИЯ ӘДІСІ
Макаронды кептіру процесі
Макарон қамырын дайындауға арналған араластырғыш қондырғылар
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сертификациялау жүйесі НАНДЫ, НАН-ТОҚАШ, МАКАРОН ӨНІМДЕРІН, АШЫТҚЫНЫ СЕРТИФИКАЦИЯЛАУДЫҢ ТӘРТІБІ
Пәндер