ЖУРЕК - ҚАН ТАМЫРЛАР БИОФИЗИКАСЫ
Презентация қосу
ЖУРЕК - ҚАН ТАМЫРЛАР
БИОФИЗИКАСЫ

• Дайында ған: Бектемиров Т. ВМ-11
ЖОСПАРЫ:

1. Гемодинамиканың негізгі заң
2. Қан айналу биофизикасы. Қанның реологиялық қасиеттері
3. Франк модулі
4. ЖҚТ биофизикалық функциялары
ГЕМОДИНАМИКАНЫҢ НЕГІЗГІ
ЗАҢЫ
Гемодинамика – журек – тамыр жүйесінде қан
қозғалысының себептерін, механизмдерін
тексеруге гидродинамика заңдары
қолданылады. Биомиханиканың бір саласы ретінде
қан тамырлары арқылы қанның ағу заңдарын
зерттейді. Гемодинамиканың негізгі көрсеткіштеріне
қан ағымының жылдамдығы мен қан қысымы жатады.
Қысымына – қанның тамырлардың бірлік ауданына
түсіретін күші

F=
• Қан айналымының көлемдік және сызықтық жылдамдығын
анықтайды:
1. Көлемдік жылдамдық – құбырдың берілген ауданы бойынша бірлік уақыт
ішінде ағатын сұйықтың көлеміне тең шаманы айтады.

Q=

2. Сызықтық жылдамдық – қан бөлшектерінің бірлік уақыт ішінде жүріп өткен
жолын айтады

V==
1839 жылы Гаген, 1940 жылы Пуазеиль теңдеуі. Тұрақты көлденең
қимасы бар цилиндрлік құбырдағы стационар ламинарлық ағыс
заңы:
ҚАН АЙНАЛУ БИОФИЗИКАСЫ

•Реология – заттың ағымдылығы және деформациясы туралы ғылым.

Қанның реологиясы – қанның тұтқыр сұйықтық ретінде
биофизикасық ерекшеліктерін зерттейді.
Тұтқыр ағымдылықтың негізгі заңын И.Ньютон 1687 жылы
тағайындаған.

Ньютон теңдеу:
F=ηS
Сұйықтар тұтқырлық коэффицентіне байлынысты 2-ге
бөлінеді:
Ньютондық сұйық – тұтқырлық коэффициенті тек оның
табиғаты мен температурасына ғана байланысты болатын
сұйықтықты айтады. Ньютондық сұйықтар үшін –
тұтқырлық күші жылдамдық градиентіне – тура
пропорционал.
Ньютондық емес сұйықтық – тұтқырлық коэффициенті
оның табиғатымен температурасына, сондай-ақ
сұйықтың ағымының түріне, яғни жылдамдық
градиентіне байланысты өзгеретін сұйықты айтады.
ФРАНК МОДЕЛІ

Негізгі гемодинамикалық процесс ретінде тамыр соғу толқынының таралуы
жатады.
Егер жүректен әртүрлі қашықтықтағы нүктелердегі артерия қабырғасының
деформациясын тіркейтін болсақ, онда тамыр деформациясы нүктелерге
кеш жетеді, яғни тамыр арқылы тамыр соғу толқындары тарайды.
Тамырдың жиі соғуы – пульсациялық тербеліс түрінде тарайтындықтан
тамыр көлемінде бір-бірімен тығыз байланыстағы қысым және қан
айналымының жылдамдығы өзгеріп отырады.
Тамыр толқыны – көлем өзгеруінің эластикалық тамыр бойымен таралуына
сәйкес бір мезгілде қысым мен сұйық массасының өзгеріне негізделген
процесс.
ЖҚТ
Жүрек

Веналар А орта
артериясы

Венулдар Артериолар

Капиллярлар
ЖҚТ функциялары:
1. ЖҚТ – негізгі функциясы – капилляр бойынша үздіксіз қан қозғалысын
қалыптастыру онда қан мен ұлпа – арасында зат алмасу жүреді.
2. Артериолдар – резистивтік тамырлар – өздерінің шамаларын өлшемдік
өзгерту арқылы олар капиллардағы қан ағымының гемодинамика
қөрсеткіштерін реттейді.
Артериолдар – ЖҚТ – да кранның рөлін атқарады.
ЖҚТ – жүйесі тұйықталған сондықтан онда қан айналымын жүзеге асыру
үшін периодты түрде жұмыс істейтін насос қажет. Бұл рольді жүрек
атқарады. Жүректен периодты түрде келіп түсетін қан үлкен тамырлар
арқылы майда тамырларға тарап, қайтадан жүрекке айналып келеді
Франк моделі
Ағылшын дәрігері В.Гарвей
1628 жылы тамырлар
систематикасының моделін
ұсынды, бұл моделде жүрек
қан тамырларына қан
айдайтын носос рөлін
атқарды. Оның есептеуі
бойынша бірнеше сағат
ішінде жүректің артерия
бойымен айдаған қан
массасы адам денесінің
массасына дп артық
болған.

Ұқсас жұмыстар
Бұлшықет жиырылу биофизикасы
Журек кан тамырларының биомеханикасы
Жүрек-қан тамырлары жүйесінің аурулары және олардың алдын алу
Қан тамырларының зақымдануы
Жүрек қан-тамырлар жүйесінің аурулары
Жұқпалы емес ішкі аурулар
Жүрек тамырлар
Жүрек пен қан тамырлар жүйесі
Адам қан тамырлары
Жүрек және қан айналымы патологиясы
Пәндер