Керамикалық бұйымдар
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Құрылыс және көлік» факультеті
«Құрылыс материалдары,бұйымдары мен конструкциаларының технологиясы» кафедрасы

Презентация
Тақырыбы: Керамикалық бұйымдар немесе керамика

ОРЫНДАҒАН:_____________
ТОБЫ:_____________
ҚАБЫЛДАҒАН:_____________
Жоспар:

Кіріспе
Керамикалық бұйымдар
Негізгі бөлім
Керамикалық бұйымдарды дайындау технологиясы

Керамикалық бұйымдар тағайындауы бойынша топтастыру
Керамикалық материалдар құрылымы
Керамикалық материалдар мен бұйымдар қолданылуы

Қорытынды
Кірпіш
Пайдаланған әдебиеттер:
Керамикалық бұйымдар
Керамикалық бұйымдар деп сазды шикізатты терең технологиалық
өңдеуден өткізіп және қалыптап одан кейін жоғары температурада
күйдіру арқылы алынған жасанды тас материалды атайды.
Керамикалық бұйымдарды дайындау
технологиясы
Сазды
Сазды
өңдеу
өңдеу
(ұнтақтау
(ұнтақтау
))

Керамикалы
Керамикалы
ққ
Бұйымдарды Массаны
Массаны
Бұйымдарды бұйымдарды
бұйымдарды
кептіру
кептіру және
және дайында
дайында
күйдіру
күйдіру өндірудің
өндірудің уу
негізгі
негізгі
кезеңдері
кезеңдері

Шикізатты
Шикізатты
қалыптау
қалыптау
Керамикалық бұйымдар тағайындауы бойынша келесі
топтпрға бөлінеді:

қабырғалық
қабырғалық

Өңдеулік
Өңдеулік (ішкі
(ішкі және
және қасбеттік)
қасбеттік)

Шатырлық
Шатырлық

Едендік
Едендік

Сантехникалық
Сантехникалық

Қышқылға
Қышқылға төзімді
төзімді

Құбырлар
Құбырлар

Бетон
Бетон толтырғыштары
толтырғыштары
Керамикалық бұйымдар немесе
керамика
Керамикалық бұйымдар
немесе керамика (гректің
«керамос»- балшық деген
сөзінен) деп табиғи саз
балшықтан немесе оны
минералдық немесе
органикалық
косымшалармен араластыра
дайындалған қоспалардан
илеу, қалыптастыру, кептіру
және күйдіру арқылы
алатын жасанды тас
бұйымдарды атайды.
Керамикалық материалдар құрылымына қарай екі
негізгі топқа бөлінеді:
•• Кеуекті
Кеуекті материалдардың
материалдардың су су
сіңіргіштігі 5%-дан жоғары
сіңіргіштігі 5%-дан жоғары
болады
болады (әдетте
(әдетте 6-20
6-20 массалық
массалық
пайыз аралығында),
пайыз аралығында),
•• бұларға
бұларға кәдімгі
кәдімгі кірпіш,
кірпіш,

кеуекті
керамикалық
керамикалық қабырға тастар,
қабырға тастар,
тыстаулық
тыстаулық (өңдеулік)
(өңдеулік)
тақталар,
тақталар, т.б.
т.б. жатады.
жатады.

•• Тығыз
Тығыз керамикалык
керамикалык
материалдар
материалдар 5%-дан кем
5%-дан кем су
су
сіңіреді (көбінесе 1-4%);
сіңіреді (көбінесе 1-4%);
•• оларға:
оларға: еденге
еденге төсейтін
төсейтін
плиткалар, жолға төсейтін
плиткалар, жолға төсейтін

тығыз
кірпіш,
кірпіш, канализациялық
канализациялық
құбырлар
құбырлар (түтіктер),
(түтіктер), т.б.
т.б.
жатады.
жатады.
Керамикалық материалдар мен бұйымдар
қолданылатын орнына байланысты мынадай
түрлерге бөлінеді:

3) арнайы міндет
атқаратын бұйымдар,
материалдардар;
санитарлық-техника
2) Үйдің сыртқы бұйымдары
қабырғалары мен ішкі (жуынатын столдар
өңдеуге арналған (кол жуғыштар),
тыстаулық бұйымдар ванналар, унитаздар,
(беттік кірпіш, кіші отқа және қышқылға
өлшемді плиталар, төзімді бұйымдар,
глазурьландырылған жеңіл бетонның
1) қабырғалық плиткалар және толтырғыштары
бұйымдар (кірпіш, олардың (керамзит, аглопорит),
тиімді қабырғалық фасондандырылган т.б.
бұйымдар деп аталатын детальдары (бір
қуысты керамикалык қалыпқа келтірілген
тастар және олардан бөлшектері) -
істелінген панельдер); карниздер (ернеулер,
жақтаулар), т.б.;

Қабырғалық керамикалық бұйымдар. Бұлардың маңызы зор, өйткені олар құрылыста колданылатын
барлық кабырғалық бұйымдардың тең жартысы (50%-і).
Көп тараған түрлеріне мыналар жатады:
кәдімгі күйдірілген кірпіш,
тиімді қабырғалық бұйымдар (қуысты кірпіш),
қуысты керамикалық тастар, т.б.), кірпіштен немесе керамикалық тастардан құралған ірі панельдер.
Кірпіш
Кірпіш (кәдімгі) толық денелі (қуыссыз) формасы тікбұрышты

өлшемі 250х120х65мм, оңай балқығыш балшықтардан (қосымша заттарсыз) жасалынады.

Тығыздығы 1600-1900кг/м3,жылуөткізгіштігі, 0,7-0,8 Вт/

беріктігіне сәйкес (R сығу) 7 маркамен сипатталынады: М75, М100, МІ25, МІ50, М200, М250, М300.

Сусіңіргіштігімен сипатталынатын кеуектіліктің мөлшері маркасы М150-ден жоғары кірпіш үшін 6%-дан
кем емес, ал басқа маркалы кірпіш үшін 8%-дан кем емес болуы қажет.

Кеуектілігі азайса, кірпіштің жылуөткізгіштігі артады, құрылыс ерітіндісімен байланысы әлсірейді.

Кірпіштің аязғатөзімділігі 15 циклден кем болмауы кажет; әдетте, бұл қасиеттің маркалары Г25, Г35, Г50. Кірпіш,
көбінесе, қабырға қалауда, панельдер жасауда, пеш және мұржа кұруда колданылады
Қуысты кірпіштер.
Қуысты керамикалық тастар. Кәдімгі қуыссыз,
тығыз денелі керамикалық кірпіштің өлшемдері
250x120x65 мм және 250х120х88 мм, яғни
соңғы кірпіш қалыңырақ; оны модульді* кірпіш
дейді.
Қуысты кірпіштердің өлшемдері кәдімгі
кірпіштердікіндей, бірақта олардың денесі
қуысталынған. Қуысты тастардың өлшемі
кірпіштерден үлкенірек болады. Кірпіштер мен
тастардың куыстарының формасы дөңгелек не
тік бұрышты, өлшемдері де және бір кірпіштегі
сандары да әр түрлі. Қуыстар бұйымдардың
төсеу бетіне тік не жазық бағытта
орналастырылады; олар бір шеті бітеу немесе
шеттері ашық етіліп жасалынады; олардың
қуыстылығы кірпіштердің денесінің 42%-не. ал
тастардың - 50%-не дейін (5-сурет).
Тиімді қабырғалық керамикалық бұйымдардың
қуысты түрлерін өндіру үшін қалыптағы престің
мүштігіне қажетті нұсқалы өзек-болатты
қапсырма шегемен бекітеді.
Пайдаланған әдебиеттер
1. Ибраимбаева Г.Б , Есельбаева А.Г, Байсариева А.М, «Қүрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкциаларын өндіру»
Алматы: ҚазБҚСА, 2012,2013-1,2 бөлім
2. Жақыпбеков Ш.Қ, Ибраимбаева Г.Б, Әрлеу материалдарының технологиясы. Оқу құралы Алматы: ҚазБҚСА, 2012 -1 бөлім
3. Хамзин С.Қ, Әбдішүкір Ф.Б «Қүрылыс материалдары» Оқу құралы Астана: Фолиант, 2011- 140б

Ұқсас жұмыстар
КЕРАМИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР, БҰЙЫМДАР
Керамикалық композициялы материалды алу технологиясы
Техникалық керамика, қолдануы. Керамикалық материалдардың технологиясының заманауи күйі
Керамикалық бұйымдарды кептіру технологиясының негіздері
керемикалық материялдар-құлыс кірпіш және ыдыстар пайда болуы, дамуы және өндірісі
Соңғысы каучуктың мех
ҚҰРЫЛЫС КЕРАМИКАСЫН ӨНДІРУГЕ АРНАЛҒАН ШИКІЗАТ ТУРАЛЫ
Бейнелеу өнерінің түрлері
Азық-түлікке арналған құрал-жабдықтар, ыдыстар, орауыш материалдары арқылы тамаққа енетін қоспалармен улану
Саланы дамыту үшін мемлекеттік қолдаудың әдістері мен нысандары
Пәндер