Строительные материалы
Презентация қосу
Шыны өндірісі
Жоспар:
I. Кіріспе
II. Негізгі бөлім
a. Шыны алудың технологиялық процессі
b. Негізгі шикізат көзі
c. Технологиялық процесс кезеңділігі
III. Қорытынды
IV. Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
Шыны тарихы ежелгі уақыттан басталған. Египет пен
Месопотамида шамамен 6 мың жыл бұрын шыны жасауды білген.
Ресейде бірінші шыны зауыты 1638 жылы Воскресенск қаласына
(Мәскеу обл.) жақын жерде салынған. Шыны технологиясына отандық
ғалымдар: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К.Г. Лаксман, А.А.
Лебедев, В.Е. Тищенко және басқалары үлкен үлес қосқан.
Қазіргі заман құрылысында шыныдан жасалған архитекторлық-
құрылыстық бұйымдардың қолданыс аясы едәуір кеңейді.
Құрылымдық-құрылыстық элементтер - шыны блоктар, шыны
профилит пен шыны пакеттер тиімді мөлдір құрылыс материалдары
болып келеді. Металл балқытпасында үздіксіз таспа құру жолымен
жылтыратылған шыны өндірісі меңгерілді. Беткі қабатын химиялық
өңдеу арқылы аса берік беттік шыны алынады, ол кәдімгі шыныдан
шамамен 20 есе және шыңдалған шыныдан бірнеше есе берік болып
келеді.
Шыны алудың
технологиялық процессі
Шыны өндіру технологиясы екі өндірістік
циклден тұрады.
Шыны балқыту технологиясының циклі мына
операцияларды қамтиды:
– шикізатты дайындау;
– Біртекті шихтадағы шыныдан көрсетілген химиялық
құрамы бойынша белгілі бір қатынсатарда
араластыру;
– Біртекті сұйық шыны массасын алу үшін, шыны
пештерге шихтаны алу
Шикізат
Шикізат - кремнезем. Шыныдан жасалған негізгі бөлік
болып табылатын шикізат ұнтақталған кварц түрінде
енгізіледі. Шыны жасау үшін құмның жарамдылығы оның
құрамындағы қоспалар мен астық құрамымен
анықталады. Зиянды қоспалар ең алдымен темір мен хром
қосындысы болып табылады,плар сарғыш-жасыл жасыл
түсті береді. Құмның астық мөлшері шамамен 0,2-0,5 мм.
Шыны жасау кезінде тау жыныстары, домна қожы,
шыны сынықтары және т.б. бар материалдар
пайдаланылады.

Қосалқы шикізат құрамында тазартқыштар бар. Натрий
мен аммоний сульфаты, натрий хлориді және т.с.с. шағын
мөлшерде шыныдан көпіршіктерді жоюға көмектесетін
тазартқыш ретінде пайдаланылады, бұл заттардың
кейбіреулері ақ ағартқыш заттар болып табылады.

Бояғыштар ретінде кобальт, никель, темір, хром,
марганец, селен, мыс, уран, кадмий, күкірт, хлор алтыны
және т.б. қосылыстар қолданылады.

Шыны балқыту 1400 ° -1600 ° температурада
жүргізіледі. Онда үш кезең бар.
Пештің бойындағы бір
қалыпты
температуралық режим
(айырмашылық 10 ° C-
тан көп емес) электр
жылытқышының
катушкаларының
орамасының
тығыздығын бөлу
арқылы қамтамасыз
етіледі (ең жоғарғы
пештің түбінде және
оның есігінде).
Температураны бақылау
және өлшеу үшін
пештің биіктігінде
термобулар орнатылған.
Әйнек пешке монорель 8-де орнатылған
әйнекті ұстап тұруға арналған арнайы
қысқыштары бар арбаны пайдаланып
жеткізіледі.
Бірінші кезең - химиялық өзара әрекеттесу
және тұтқыр массаның пайда болуы кезінде
пісіру. Шыны пештерде шыны пісіріледі. Пештің
бір немесе басқа түрін таңдау отынның түрі,
өндірілген өнімнің ауқымы, өндіріс көлемі және
т.б. бойынша анықталады. Қазіргі заманғы шыны
пешті басқару қатаң бақылауда және айтарлықтай
автоматтандырылған. Бақылау жоғары дәлдікке
әкелді. Автоматты түрде реттеледі: қысым, газ
немесе сұйық отын мен ауа қатынасы; пешке
жеткізілетін отынның мөлшері; ваннада
шыныдан балқу деңгейі және басқа параметрлер.
Екінші кезең - мөлдірлеу, көпіршіктер
алынып тасталады, құм түйіршіктері әлі
шешілмеген күйде қалдырылады; Бұл кезеңде
әйнек пеште бірнеше сағат бойы жоғары
температурада ұстайды.
Үшінші кезең - ол әйнек балқымасының
салқындатуы, ол ол мүмкін болатын әрі оған
белгілі бір өнімді шығаруға ыңғайлы
температураға дейін салқындағанға дейін
жүреді.
Үрлеу әдісі - пішіндеудің спецификалық әдісі.
Бұқаралық емес өнімдерді өндіруде қолданылатын
қолмен үрлеу тәсілі пайдаланылады. Үрлейтін
жұмыскердің негізгі құралы - шыны тәрізді түтік.
Шыны жасаудың ұзақ тарихында үрлеу ауызбен
жасалған, енді өздігінен жүретін құбырлар
әзірленіп, қолданылған.
Шыны әйнегі үздіксіз илемдеу әдісімен
өндіріледі, әдіс шыны массасының ағыны
пештен айналмалы біліктер арасындағы
кеңістікке үздіксіз ағады, онда ол таспаға
иліледі, әртүрлі таспа шынылары
шығарылады.
Ақыр соңында кесу немесе әйнек
конфигурациясы қажеттілігі бар. Сондай-ақ
кез-келген конвейерде түпкілікті нәтижені
тексеретін сапалы машина бар.
Шыны жасау үрдісінің
жалпы көрінісі
Қорытынды
Химия және тамақ өнеркәсібінде шыңдалған
шыныдан жасалған шыны түтіктер, есіктер
қолданылады. Материал әбден өңделуге келеді,
сондықтан олар ыдыс-аяқты және түрлі сәндік әшекей
бұйымдарын жасайды. Шырша ойыншықтардың
көпшілігі әйнектен жасалған және олар тек
балқытылған материалдардан жарылған. Шыныны
көпіршіту арқылы механикалық өңдеуге ұшыратуға
болатын эффективті жылу өткізбейтін материал — газ
шынысын алады. Жеңіл өнеркәсіпте шыны
бұйымдарын өндіру - ең қажетті салалардың бірі.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Строительные материалы. Учебно-справочное
пособие (Серия «Строительство».) - Ростов Н/Д:
изд-во «Феникс», 2004. Айрапетова Г.А.,
Несветаева Г.В.
2. Строительные материалы. Учеб. Для вузов. (ред.
Строительные материалы и контрукции) - М.:
Строиздат, 1986. Горчаков Г.Н. Баженов Ю.М.
3. Интернет мағлұматтары

Ұқсас жұмыстар
Құрылыс машиналар
Өнеркәсіп қалдықтарын шикізат материалдар ретінде: фосфогипс, борогипс және т.б. қолдану.
керемикалық материялдар-құлыс кірпіш және ыдыстар пайда болуы, дамуы және өндірісі
Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндірісі мен қолдануының дамуы. Италлия, Англия, Россияда гидравликалық байланыстырушы материалдардың дамуы мен қолдануы. Байланыстырушы заттардың заманауи күйі және болашақта дамуы. Глинозем өндірісінің жылу балансын есептеу
Пісіру жабдықтары
Жүк көтергіш машиналар
Мұнаралы кран
Портланд цемент өндірісі үшін шикізат
Транспорттық және тұтынушылық тара және қаптамалар
Оқытудың түрлері
Пәндер