Бағдарламалау тілі
Презентация қосу
Бағдарламалау тілі
Бағдарламалау тілінің
түрлері
Паскаль – бағдарламалау
тілі
Basic бағдарламалау тілі
C++ бағдарламалау тілі
Cobol бағдарламалау тілі
Кобол бағдарламалау тілі 60-жылдарда
жасалған, ол экономикалық салада бизнес-
есептерді шығаруда қолданылады. Оның
ерекшедігі «көпсөзділігінде» болып
табылады – оның операторлары кәдімгідей
ағылшын фразаларына ұқсайды. Кобол
тілінде сан алуан сыртқы
тасымалдағыштарда сақталатын өте
ауқымды ақпараттармен жұмыс жасау үшін
қуатты құралдар жасалған. Бұл
бағдарламалау тілінде қазіргі таңда көп
қолданылатын қосымшалар жазылған.
Fortran бағдарламалау
тілі
IBM фирмасы жасап шығарған Фортран бағдарламалау тілі ең алғашқы
және сәтті компилятор болып табылады. Профессор Дж. Букс пен
американдық мамандардың бір тобы бұл тілді алғаш рет 1954 жылы жария
етті. Толық түрінде FORmulae TRANslation – формулаларды түрлендіру.
Фортран тілінің көпке шейін сақталуының себебі Фортран тілінің өзінің және
оған арналған трансляторлардың қарапайым құрылымы болып табылады.
Фортран тіліндегі бағдарлама белгілі бір стандарттар бойынша
құрастырылады, операторлар тізбегі қатаң ретпен жазылады. Фортран
тілінде жазылған бағдарлама бір немесе бірнеше сегменттердің жиынтығы
болып табылады. Бүтін бағдарламаның жұмысын басқаратын сегмент негізгі
бағдарлама деп аталады.
Фортран тілі ғылыми және инженерлік-техникалық салаларда қолдану үшін
ойлап табылған. Алайда бұл тілде тармақталған логикалық есептер,
экономикалық есептер және де әсіресе безендіру есептері(кестелерді,
сілтемелерді, ақпартізімдерді құрастыру және т. б.) оңай сипатталады.
1958 жылы Фортран тілінің модификациясы – Фортран ІІ пайда болды. Араға
бірнеше жыл салғаннан кейін 1962 жылы Фортран ІҮ, қазіргі кезде жиі
қолданылатын тілдердің бірі, пайда болды. 1966 жылы Фортран тілінің екі
жаңа стандарты шықты: Фортран және базисті Фортран (Basic FORTRAN).
Lisp бағдарламалау тілі
Логикалық программалау тілдері PROLOG және
LISP жасанды интеллект проблемаларының
есептерін шешуге арналған. LISP тілін 50-інші
жылы Д.Макартни символдық информацияларды
өңдеуге арнап құрды. LISP тілінің мәліменттерінің
негізгі құрылымы тізімдер, тізімнің элементтері
атомдар. Lisp тілінің бір ерекшелігі динамикалық
жаңа объектілерді құру мүмкіндігі, объект
есебінде программаның өзі де қатыса алады.
LISP тілі және оның модификациялары символды
өңдеуге арналған бағытталған программалық
бөлімді құруға кең қолданады және қазіргі кезде
көптеген тиімді компиляторлары бар.
Prolog бағдаламалау тілі
70-жылдары Lisp тілінің негізінде құрылған Prolog тілі логикалық
программалау тілі болып табылады. Prolog программасының негізгі
элементі атом болып табылады және жеке объектілер арасындағы
қарапайым қатынастарды көрсетеді, басқа программалау тілдеріне
қарағанда атом түсінігінің мағыналық мәні басқа. Тіл тек сипаттамадан
тұрады және инструкциялары жоқ, яғни процедуралы емес. Әр Prolog
программа сөйлемдер жиынынан тұрады, яғни жәй тұжырымдар немесе
импликациялар. Prolog тілінің базасында эксперттік жүйелер, білімді
көрсететін жүйелер, білім базасы және жаратылыс тілдерін өңдейтін
жүйелер құрылады. Prolog тілінің негізіне математикалық логика
элементтері қолданылады. Программа объектілер арасындағы қатынас
терминдері арқылы сипатталады. Логикалық программалау тілдерінің
жетістігі параллель программалау принципі қолданылады. Prolog тілінің
көптеген танымал модификациялары бар, оның ішінде ең көп тарағаны –
Borland фирмасының Turbo Prolog программалау жүйесі. Жасанды
интеллект проблемасына арналған жаңа логикалық және функционалды
программалау тілдері құрылуда, мысалы, DURAL, VALID тілдер.
Қорытынды
Алгоритмдердің машиналық тілдегі бейнесі
бағдарлама деп аталады. Ал бағдарлама жазуға
арналған тілдерді бағдарламалау тәлдері дейді.
Тіл операторлары дегеніміз- компьютерге
әрекеттерді орындауды ұйғаратын алгоритм
командасы. Бағдарламалау жүйесі-бағдарламаны
құрудың және жөндеудің автоматтануын
қамтамасыз ететін бағдарламлық құралдардың
жиынтығы.Оның ішінде бағдарламалау тілдері,осы
тілдерден аударғыштар,қосалқы бағдарламардың
кітапханалары,бағдарламалардың құрастырушысы
және оны жөндеуші кіреді. Бағдарламалау
жүйесінің негізін құрайтын-бағдарламалау тілі.

Ұқсас жұмыстар
УНИВЕРСИТЕТІНДЕ ЖАСАҒАН БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛІ
Бағдарламалау және бағдарлама
Айнымалының мәндерін шығару форматы түрлендіру спецификаторының көмегімен беріледі - символынан басталатын символдар тізбегі
Кирллицадан қазақшаны латинцага аударатын программа құру
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм .күрделілігі. Алгоритм түсінігінің функция түсінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл және оны сипаттамалар
Қосымшаларды құру құралдары
лгоритмдік тілдің алфавиті, синтаксисі және семантикасы. Тілдің синтаксисін синтаксистік диаграмма және метатіл формуласы көмегімен сипаттау
Алгоритм туралы ақпарат
PYTHON БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛІ
Delphi ортасы қолдайтын деректер қорлары
Пәндер