Эстетикалық талғам әсемдікті дұрыс бағалай білуге тәрбиелеу
Презентация қосу
Эстетика – адамның дүниені эстетикалық тұрғыдан ұғынып-
түсіну заңдылықтары туралы, әсемдік заңдарын арқау еткен
шығармашылықтың мәнісі мен формалары туралы ғылым
Эстетика мәселесі мен міндеттері көбінесе
келесі жәйтпен айқындалады. Адамның
дүниені эстет. тұрғыдан ұғынып-түсінуі бір-
бірімен тығыз байланысты үш нәрседен
объективті тұрады
шындықтағы
эстет. ұғым

субъективті эстет.
өнер (субъективті
үғым (эстет. сана)
және объективті
эстет. ұғымдардың
бірлігі ретінде)
• Негізгі эстет. категориялар – сұлулық пен
сұрықсыздық, асқақтық пен пасықтық, трагед. және
комед. болса, олар қоғамдық байланыста, адам
өмірінің әрбір саласында – өндірістік-еңбек пен
қоғамдық саяси қызметте, табиғатқа көзқараста,
мәдениет, тұрмыста, т.б. жағдайларда дүниені эстет.
тұрғыдан ұғынып түсінудің көрінісі ретінде байқалады.
• Эстет. тұрғыдан ұғынып-түсінудің субъективті жағы –
ішкі сезімдерді, талғамдарды, бағалауды, күйзелісті,
идеяларды, мұраттарды Эстетиканы объективті
өмірлік процестер мен қатынастарды көрсете
бейнелеудің өзіндік формасы ретінде қарастырады.
Эстетика — философиялық ғылым. Ендеше,
ол да этика сияқты нақты ғылымдар
өлшеміне сай келмейді. "Эстетика" ұғымын
ғылыми қолданысқа XVIII ғасырдың орта
шенінде неміс философы Александр
Баумгартен енгізді. Ол эстетиканы грек
тіліндегі "айстетикос" сөзінен құрас- тырып
шықты. Этимологиялық тұрғыдан алғанда
"айстетикос" — сезім, сезіммен
қабылданатын деген мағынаға ие.
Этимологиялық түбір өлі күнге дейін
"анестезия" сезінде кездеседі.
ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ

жаратылыс дүниесіндегі немесе өнер
туындысындағы сұлулық пен әсемдікті
қабылдап, ғибраттануға баулитын,
адамның эстетикалық сезімін, талғамын
қалыптастыратын тәрбие
Эстетикалық тәрбие мектеп жасына дейінгі кезеңнен басталады.
Эстетикалық тәрбие арқылы бала қоршаған ортадағы әсемдікті,
үйлесімділікті көре білуге, алған әсерін шығарм. жұмысында көрсетуге,
бейнелей білуге үйренеді. Мектепте Эстетикалық тәрбие барлық оқу-
тәрбие процесінде жүзеге асырылады. Баланы тәрбиелеуде әдебиет,
музыка, бейнелеу өнері сабақтарының, сыныптан, мектептен тыс
жұмыстардың маңызы зор. Эстетикалық тәрбие ақыл-ой, адамгершілік,
дене тәрбиелерімен тығыз байланысты. Ол адамды рухани байытып,
көркем-шығарм. қабілетін дамытуға ықпал етуге тиісті. Эстетикалық
тәрбие берудегі негізгі бастау қайнар көз дәстүрлі қазақ қоғамында
ғасырлар бойы қордаланған құндылықтар жүйесі, рухани мұралары,
халық ауыз әдебиеті болуы, жаүандану дәуіріндегі рухани азғындау
қаупінен сақтанатын бірден-бір жол.
{
м Бейнелеу өнері арқылы көркем шығармашылық
сезімін, талғамын дамыту.
і
н Эстетикалық құралдарды: өнер, әдебиеттерді,
қолдана білу дағдысын қалыптастыру.
д
Эстетикалық сезімді және эстетикалық
е қабылдасауды тәрбиелеу.
т
т Оқушыларды әсемдікті көре біліп, сезінуге тәрбиелеу .
е
р
і
Эстетикалық тәрбиенің мақсаты - жеке адамның
эстетикалық мәдениетін дамыту.
Оның негізгі компонентері

• Эстетикалық қабылдау әсемдікті қабылдау
процесін айтады, мұның нәтижесі эстетикалық әсерлену,
эмоция болып табылады

• Эстетикалық сезім адамның рухани өмірін
жоғары даәр тарапты дамытудың қажетті шарты

• Эстетикалық талғам әсемдікті дұрыс бағалай
білуге тәрбиелеу
КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕГІ АДАМНЫҢ ЖЕКЕ
БАСЫНЫҢ ЭСТЕТИКАСЫ

Қатынас эстетикасы Мектепте оқушыларының ата-
аналармен, мұғалімдер мен
басқа адамдармен қарым-
қатынас жасауы эстетикалық
тәрбиенің іргетасы. Мұндай
қатынас балалардың күнделікті
өмірінде, іс-әрекетінде
қалыптасып, эстетикалық
сезіміне үнемі әсер етеді.
Үй-жағдай Әрбір үйелмен өз үйіне
жайлы жағдай жасауға

эстетикасы тырысады. Дүние
мүліктерініңіз орнында
әдемі, ыңғайлы тұруын
ойластырады. Балаларды үй
ішінде өзінің жеке заттарын,
нерселерін ретке келтіріп
ұстауға, күтуге, үйді
жинауға, тазалық сақтауға
үйретеді. Осы жұмыстардың
бәріне балаларды қатыстыру
- әке-шешенің басты міндеті.
Киім-кешек эстетикасы

Адамның сыртқы көрінісі, киімі, жүріс-тұрысы оның эстетикалық
мәніне байланысты. Киім эстстикасы, қазіргі өмір талабына сәйкес
болуын талап етеді: Киім-кешек эстетикасында сұлулықтықтың
өлшемін есепке алуы керек. Манера, жест (дене қимылы) - бұл
әрбір адамның өзін ұстай білу үлгісі және дене қимыл жөніндегі
ұғымды білдіреді. Адамның сыртқы мәдениетімен ішкі дүниесінің
ұштасып жатуы — эстетикалық сұлулықтың белгісі. Ата-аналар мен
мұғалімдер оқушы жастардың эстетикалық танымын, сезімін,
мәдениетін, білімін көтерудегі ең басты сүйеніші. Олар өздері үлгі
болып эстетикалық тәрбие жұмысының мазмұнын, нормаларын
және әдістерін жетілдірудің жолдарын іздестіріп, іске асырады.
Мінез-құлық эстетикасы

Оқушылардың өзге адамдармен қпрым-қатынасы және өмір сүріп
отырған қоғамдағы іс-әрекет қылығын айтамыз. Мінез-құлықты дербес
ғылым — әтика зерттейді, сонымен қатар оны әстетикада қарастырады.
Сыпайылық - ішкі мәдениеттің сыртқа шығуы. Ол ұстамды болудан,
өзіне-өзі шек қоя білуден, шыдамдылықтан, өзгелердің, билігі мен
талғамын құрметтей білуден көрінеді.
Әдептілік - көпшілік арасында өзіңді ұстай білетініңді дәлелдейтін,
шартты түрде қабылдасанған мінез-құлық қағидалары.
Байыптылық - байқампаздықпен, сергектікпен, өз шамасынан,
өзгелердің де өлшем-шамасынан шыға білуге негізделген, мінез-
құлықтағы сезім-түйсігі, өзін өзгелердің орнына қоя білу қабілеті.
Назарларың
ызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Эстетикалық тәрбиенің міндеттері
Эстетикалық сезімді және эстетикалық қабылдасауды тәрбиелеу
АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІНІҢ МІНДЕТТЕРІ
Оқушыларға эстетикалық тәрбие беру
БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ
Экономикалық Отбасы тәрбие
Мектеп жасына дейінгі балалардың эстетикалық тәрбиесі
Көктем сәні. 3 сынып
Эстетикалық сезім
Кіші мектеп жасындағы оқушылардың эстетикалық тәрбиесін қалыптастыру
Пәндер