Химиялық ластану




Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министірлігі
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Экология
Орындаған:Коспаева Айда
Қабылдаған:Доскенова.Б.Б
Тобы:Ом-18-2к
Экология (лат. оіkos – үй, баспана; logos – ілім) – жеке организмнің қоршаған о ртамен қарым-қатынасын, ортаға бейімделу заңдылықтарын, сондай-ақ организм деңгейінен ж оғарырақ тұрған биологиялық ж үйелердің – популяциялардың, организмдер қау ымдастықтарының, экожүйелердің, биосфераның ұйымдастырылу және қызмет атқару заңдылықтарын зерттейтін ғылым.

Тарихы
• Экология терминін ғылымға енгізген адам
Эрнст Геккель болып саналады (1866). 18
ғасырдың соңы.
• Биологиялық зерттеулердің жаппай сипат алу
кезеңі.19 ғасырдың басы мен 20 ғасырдың 70-80
жылдары.
• Экология ғылымының жеке ғылым ретінде
қалыптасу және даму кезеңі
• Экология ғылымының өрлеу кезеңі.Қазіргі
заманғы экология

Қазіргі заманғы экология құрылымы

Әлеуметтік Қолданбалы
Биоэкология Геоэкология Адам экологиясы
экология экология
Жеке адам Өнеркәсіптік
Аутэкология Құрлық Қала экологиясы
экологиясы (инженерлік)
Халықтар Адамзат
Синэкология Тұщы су Технологиялық
экологиясы экологиясы
Популяциялық Экологиялық Мәдениет Ауыл
Теңіз
экология сәулет экологиясы шаруашылық
Биогеоценология Жоғары таулы Этноэкология Медициналық
Ғаламдық Кәсіпшілік
Өсімдіктер Химиялық
Жануарлар Реакрациялық
Микроорганизмде
Геохимиялық
р
Табиғатты
СуДОБАВИТЬ
ағзаларыНИЖНИЙ КОЛОНТИТУЛ 4
пайдалану
Ластану көздері

Химиялық ластану Әскери-ғарыштық және сынақ
кешендері полигондарының әсері
•СО2 -көміртегі тотығы. Организмнің тұншығуына
• Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы
әкеліп соғады.
•COCI2 -фосген. Өкпенің солуына әкеліп соғады. территориясында төрт әскери-сынақ
•NH3 -аммиак. Тоңазыту қондырғыларында полигондары және "Байқоңыр" кешені
кездеседі. жұмыс жасайды. Ракеталардың жерге
•NOх -азот оксидтері. Жану өнімдерінен түзіледі түскен бөлшектері, құлаған ракеталар,
•H2S -күкіртті сутегі. Өте улы өте улы ракета жанармайларының
•Ауыр металдар және олардың қосылыстары. төгілулері т.б. нақты экологиялық қатер
туғызуда.

Қазақстан республикасының
экологиялық проблемалары

• Арал теңізінің акваториясын қысқарту және тұздану • Ауа бассейнінің ластануы;
дәрежесі жоғары жаңа шөлді аумақтардың түзілуіне
байланысты оның табанының жалаңаштануы; • Радиоактивті ластану;
• Бұрынғы Семей сынақ ядролық полигонының болуы; • Бактериологиялық ластану;
• Каспий теңізі шельфінің ресурстарын қарқынды түрде игеру
арқылы теңіз және жағалаулық экожүйелерге әсер ету; • Химиялық ластану
• Су ресурстарының ластануы және сарқылуы; • Өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтар.
• Тарихи ластанулар
• Трансшекаралық экологиялық проблемалар
• Әскери-ғарыштық және сынақ кешендері полигондарының
әсері

Экологиялық қауыпсіздік

Экологиялық қауіпсіздік төңірегіндегі мемлекеттік саясат мақсаттарына табиғи жүйелердің қауіпсіздігін
қамтамасыз ету, қоршаған ортаға әсер ететін табиғи және антропогендік әсерлер нәтижесінде пайда болған
қауіп қатерден сақтау жатады. Бұл мақсатқа жету үшін келесі мәселелер өз шешімін табуы қажет:
• климатта өзгеріс тудыратын және жердің озон қабатын бұзатын антропогендік әсерді төмендету;
• биоәралуандылықты сақтау және жердің деградациясы (құнарлылығы төмендеу) мен шөлдену процестерінің
алдын алу;
• Экологиялық апатты аймақтарды, әскери космостық және сынақ кешендері полигондарын қайта қалпына
келтіру;
• Каспий теңізі қайраңының ластануының алдын алу;
• су ресурстары азаюы мен ластануына жол бермеу;
• тарихи ластанулардың ауа бассейнінің ластануының, радиоактивті, бактериологиялық және химиялық, сол
сияқты трансшекаралық ластанулардың алдын алу және жою;
• өндірістік және тұрмыстық қалдықтар көлемін азайту;
• табиғи және техногендік төтенше жағдайлардың алдын алу; 7
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Қоршаған ортаның физикалық, химиялық және биологиялық ластануы және олардың экологиялық генетикалық салдарлары
ФИЗИКАЛЫҚ ЛАСТАНУ
Гидросфераның ластануы
ҚТҚ қоршаған ортаның ластануы
Радиациялық және химиялық қауіптілік
Каспий теңізіндегі мұнайды бұрғылау
Ластаушы заттарды атмосфераға тастауды бақылау
ЖЕРДІҢ РЕКУЛЬТИВАЦИЯСЫ
Ластанған ауаның зиянды әсері
қатты әсер ететін улы заттар
Пәндер