Марксизм теориясы
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«Марксизм теориясы»

Орындаған: Айтбекова А
Қаржы 15-11 топ студенті
Тексерген: Айдосов А

Алматы 2018
Мазмұны:
1. Карл Маркс пен Фридрих Энгельс
2. Марксизм теориясының пайда болуы және
алғышарттары
3. Маркстік философияның негізгі мәні.
Диалектикалық және тарихи материализм

Маркс Карл Генрих (1818, Германия, Трир
қаласы — 1883 Англия, Лондон) —19-шы
ғасыр немістің экономист ғалымы, саяси
экономисі, революционері, философ,
саясаттанушы, әлеуметтанушы, тарихшы,
ғылыми коммунизм теориясының
іргетасын қалаушы. 1835 — 1841 ж. Бонн,
кейіннен Берлин университетінің заң
факультетінде білім алды. 1842 ж. “Рейн
газетінде” редактор болды. 1845 ж.
Брюссельге көшіп келіп, 1848 — 1849 ж.
Еуропада өткен төңкерісшіл қозғалысқа
белсене араласты. 1867 ж. Маркстің ең
басты еңбегі “Капиталдың” 1-томы
жарыққа шықты. Бірақ ол бұл еңбегін Маркс Карл Генрих
аяқтай алмады. 2, 3-томдары Энгельстің, ал (1818-1883)
4-томы К.Каутскийдің редакциялауымен
жарияланды.

Карл Маркс (1818—1883) философия мен саяси экономия саласыңда екі
жаңалық жасады:

Капиталистік қанаудың сырын
Тарихты материалистік тұрғыдан
әшкерелеген қосымша құн
түсіну
туралы ілім

Өндіргіш күштер мен өңдірістік қатынастардың бірлігі болып табылатын
материалдық тұрмыстық өндіріс әдісі қоғамдағы әлеуметтік саяси және рухани
процестерді туғызатыңдығын дәлелдеді.

Капиталистік құрылыстың өндіргіш күштері үздіксіз дами отырып, өңдіріс
құрал-жабдықтарына жеке меншікке негізделген буржуазиялық өңдірістік
қатынастармен сөзсіз қайшылыққа келеді.

Өңдіргіш күштер мен өндірістік қатынастар арасындағы терендеп келе жатқан
антогонизмді тек пролетарлық революиия ғана шеше алады.

Ол жұмысшы табының өкіметін орнатуға жеткізеді және қоғамды социалистік
жолмен қайта құру үшін жол ашып береді деді.

Фридрих Энгелс (1820 жылғы қарашаның 28-і –
1895 жылғы тамыздың 5-і) — неміс революционері
және пәлсапашысы. Ол өзінің көбірек белгілі досы
және әріптесі Карл Маркспен бірге коммунизм
теориясын дамытып, Коммунистік партияның
манифесі атты еңбекті жазды (1848). Сонымен
бірге Енгелс Маркстың қайтыс болғанынан кейін
Капиталдың екінші және үшінші томдарын өңдеп,
баспаға әзірледі. Англиядағы табысты өткен
уақытынан кейін Енгелс 1844 жылы Германияға
қайтуды ұйғарады. Жол жүріп бара батып, ол
Парижде кідіріп, бұрыннан бері хат жазысып
жүрген Карл Маркспен кездеседі. 1845 пен 1848
жылдардың арасында Енгелс пен Маркс Брюсселде
тұрып, қаланың неміс жұмысшыларын
ұйымдастырумен айналысты. Сонда келе Фридрих Энгельс
салысымен олар құпия жұмыс істейтін неміс
коммунистік лигасының мүшелігіне кірді. Лига
оларға коммунизм идеяларын түсіндіретін бір
(1820-1895)
шығарма жазуды тапсырды. Соның нәтижесінде
«Коммунистік партияның манифесі» пайда болды.
Ол алғаш рет 1848 жылғы ақпанның 21-інде
жарияланды.
Әлеуметтік-экономикалық және саяси
алғышарттар

Маркстік философияның
алғышарттары

Табиғи – ғылыми алғышарттар Теориялық алғышарттар

1. Әлеуметтік-экономикалық және саяси алғышарттар

Еуропадағы өндірістік революцияның нәтижесінде
әлеуметтік құрылыс ретінде капитализм бекіді. Осының
салдарынан біріншіден ірі машиналы индустрия,
екіншіден өндірістік пролетариат пайда болды.

Пролетариаттың саяси күш ретінде саясатқа араласуы.
Жалдамалы жұмысшыларды қанау, олардың қарсылығын
тудырды. Өз жағдайларын жасау үшін қарсылыққа барды.

Көтеріліске шыққан жұмысшылар өз жағдайы туралы
ғылыми теорияны қажет етті. Осындай теорияның бірі
марксизм болды

2. Табиғи – ғылыми (жаратылыстану) алғышарттары

Энергияның сақталу және өзгеру заңы. Осыған
байланысты бір формадағы қозғалыс түрі басқа формаға
ауыса алады. Осыдан жасалған философиялық
қорытынды: Материя мен қозғалысты ешкім жасамаған
және ешқашан жоғалмайды.

Барлық организмдердің құрылымдары клеткалы екендігі.
Философиялық қорытынды: барлық тірі ағзалардың
ұқсастығы, бірлігі. Оның негізі клетка болып саналады.

Эволюциялық теорияның қалыптасуы. Философиялық
мағынада бұл теория арқылы органикалық дүниенің
эволюциялық жолмен дамуы, адамның қалыптасуының
заңдылығы.

3. Теориялық алғышарттар

Неміс классикалық философиясы: Г.Гегель мен
Л.Фейербах. Гегель диалектикасы және Фейербах
материализмі

Ағылшын саяси экономикасы: А.Смит және
Д.Рикардоның буржуазиялық капиталистік экономикалық
дамудың зерттеулерін алып, капитализм дамуының
негізгі заңдылықтарын ашуы

Француздық утопистік социолизм идеясы: Сен-Симон
және Ш.Фурье еңбектерінен социолизмдік идеяны
қабылдаған

Материалдық және қоғамдық
болмыстық негізі ретінде экономика
мен өндірістің рөлін көрсетті

Барлық философиялық мәселелерді
Дүниенің материалистік
диалектика тұрғысынан қайта
сипатын жасап ұсынды
қарады(диалектикалық материализм)

Маркстік философияда
қарастырылған мәселелер

Тарих та бір мақсатқа Адамның, қоғамның,
бағытталған заңды үдеріс мемлекеттің пайда болуының
(тарихи материализм) нақтылы бейнесін жасаған

Барлық мәселелерді атеистік
тұрғыда қарастыру
Марксизмнің үш қайнар көзі
және үш құрамдас бөлігі

Неміс классикалық
философиясы Француз утопиялық Ағылшын экономистері
социализмі
Ф.Гегель(1170-1831) - Анри Сен-Симоон (1760-
диалектика Ш. Фурье (1772-1837) 1825)
Фейербах(1804-1872) - Р.Оуэн (1771-1858) Адаом Смит (1723-1790)
Материализм

Тарихи материализм
Ғылыми коммунизм
және диалектикалық Саяси экономиясы
(әділетті қоғам)
материализм

құл иеленушілік алғашқы қауымдық

Марксизм ілімі бойынша тарих барлығы
бес формациядан:

феодалдық коммунистік

капиталистік
Соңғысы адамзат дамуының ең биік сатысы деп саналды. Дегенмен,
марксизм қоғам өміріндегі әлеуметтік және саяси үдерістерге үстірт
қарады, түпкі мақсатқа жетуде қантөгіске толы тап күресіне басымдық
берді, оның қоғам дамуының ағымына қарай икемділігі шамалы болды.
ХІХ ғасырдың аяғынан бастап марксизм социал-демокриялық қозғалыстың
негізгі идеологиясына айналды. 12
ХХ ғасырдың бас кезінде социал-демокриялық қозғалыс
екіге бөлінді:

В.И. Ленин, т.б. бастаған
төңкерісшіл
бағыт.

Э.Бернштейн, т.б. бастаған
реформашылдық бағыт

В. И. Ленин сол кезеңде капитализм өзінің ең соңғы сатысы -
өзгеше, қайшылықтары мол қоғам екенін дәлелдеп топшылады.
Оның ерекшеліктері үш түрлі:

біріншіден, империализм – монополистік капитализм

екінші жағынан, паразиттік немесе іріп – шіріп бара жатқан
капитализм

үшіншіден, ол - өліп бара жатқан капитализм, олай болса, ол –
социалистік революция қарсаңы

затты жан – жақты
дамуда қарау
алып қарау

В. И. Ленин диалектикалық логиканың төрт
принципті бар екеніне тоқталады

абстракты шындық
практика жоқ, шындық
шындықтың тірегі нақты


Ұқсас жұмыстар
Мемлекет пен құқық теориясы
Өндіріс шығындары мен табысы
Экономика және экономикалық жүйелердің типтері
Қазіргі социологиялық теориялар
«Меркантилизм кезеңдерінің ерекшеліктері» Экономикалық теорияның даму кезеңдері Меркантилизм
Ежелгі Қытай философиясының ерекшеліктері
Бала дамуының жақын аймағы
Экономикалық теорияның пәні мен әдістері туралы ақпарат
Кеңестік философтар және олардың көзқарастары, тұжырымдары
Адам және оның құндылықтық әлемінің философиясы
Пәндер