ЖЕРГЕ МЕНШІК
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау Мемлекеттік Университеті
Экономика және Құқық факультеті
Құқықтану кафедрасы

ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ
ҚАТЫНАСТАРЫН
ЫҢ ОБЪЕКТІЛЕРІ
Орындаған: студент Қарасай Н. ЮК-302
Тексерген: аға оқытушы Идрисова У.
ҚР Жер кодексі жер
объектісінің анықтамасын
қарастырады, оған сәйкес жер
қатынастарының объектісі
дегеніміз ҚР аумағының
шегіндегі бүкіл жер, онда не
орналасқанына және олардың
жекеле-ген субъектілерге
бекітіліп берілуінің құқықтық
негіздеріне қарамастан
жекелеген жер учаскелері,
сондай-ақ жер учаскелері мен
жер үлестеріне құқықтары (ҚР
ЖК 12-бабының 22-тармағы).
ЖЕР ҚОРЫ
ҚР жер құқығы
қатынастарының аса
маңызды объектісі. Жоғарыда
атап өткеніміздей,ҚР-ның
Конституциясы ҚР-ның
егемендігі бүкіл аумағына
таралатын барлық жерлерді
құқықтық реттеудің қайнар
көздерінің басты құқықтық
базасы болып табылады.
Мемлекет өз аумағының
тұтастығын, қол сұғылмауын және
бөлінбеуін қамтамасыз етеді» (ҚР
Конституциясының 2-бабы).
Аумақ - бұл белгілі бір шекараға ие
жер кеңістігі. Құқықтық режимі
бойынша біртұтас жер қоры негізгі
шаруашылық максаттарына сәйкес
бөлінеді. Соған қарамастан, біртұтас
жер корының заңды мәртебесі
өзгеріссіз қалады.
Сол себепті, "бүкіл аумақ",
"біртұтас жер қоры», «ҚР-ның
жерлері» түсініктері ҚР-дағы
барлық жерлердің біртұтас
заңды мәртебесін білдіреді.
Аумақ та жер, бірақ оның
шектері болады. «Жер
туралы» заңның
нормаларына сәйкес
аумақ жер құқығы
қатынастарының объектісі
болып табылады (мысалы,
аймактарға бөлудің
объектісі ретінде).
Жеркодексінің 8-бабына
сәйкес, жерлерді
аймақтарға бөлу дегеніміз
жер аумағын оның
ЖЕРЛЕРДІ АЙМАҚТАРҒА БӨЛУДІҢ
МАҚСАТТАРЫ БОЛЫП МЫНАЛАР
ТАБЫЛАДЫ:
жерлерді аймақтарға бөлу арқылы
жер ресурстарын басқару
саласындағы біртұтас мемлекеттік
саясатты жүргізу; әртүрлі
аймақтарға енген жерлерді
пайдалану режимі мен тәртібін,
аймақтардың шекаралары мен
көлемін орнықтыру; жерлерлі
пайдалану мен қорғаудың
аймақтық және жергілікті
бағдарламаларын жасау.
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖЕРЛЕРІН АЙМАҚТАРҒА
БӨЛУ МЫНАДАЙ ҚАҒИДАЛАРҒА СҮЙЕНЕДІ:
1) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің
басымдылығы;

2) Ауыл шаруашылық алқаптарының ерекше корғалуы;

3) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің нысаналы
пай-даланылуы;

4) Ауыл шаруашылық алқаптарын ауыл және орман
шаруашылығын жүргізумен байланысты емес мақсаттарда
пайдалануға алғанда ауыл шаруашылығы өндірісінің
шығындарын өтеу.
ЖЕРГЕ МЕНШІК.
ҚР Конституциясының 6-
бабына сәйкес, жер
Республикада мемлекет
меншігінде болады;жер,
сондай-ақ заңда белгіленген
негіздерде, шарттар мен
шектердежеке меншікте
болуы мүмкін.Жер қорының
құрамына барлық жер
санаттары, соның ішінде,ауыл
шаруашылық мақсатындағы
жерлер, елді мекен жерлері,
орманқоры жерлері және
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ ҚАТЫНАСТАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІКБАСҚАРУ
МЕМЛЕКЕТТІҢ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРҒА, СОНЫҢ ІШІНДЕ, ЖЕРГЕ
ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ ФУНКЦИЯСЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ОЛ МЫНА
МАҚСАТТАРДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

1) Жер учаскелерін меншік құқығына
немесе жер пайдалану құқығына
беру және алып қою (КР ЖК 16-
бабы);
2) Жер туралы заңнамамен
көзделген тәртіпте азаматтар мен
заңды тұлғаларға берілетін жер
учаскелерінің мөлшерін анықтау
(ҚРЖК 50-бабы):
3) Мемлекеттік бақылау.
Мемлекеттік органдардың жер
қатынастары саласындағы кұзы-реті
басқарудың бұл түрлерімен
шектелмейді. Ол жер құқығы жүйесінде
жеке құқықтық институт ретінде
отырған жерқұқығы қатынастарының
барлық кешенін қамтиды.
4. Жер пайдалану құқығы. Бұл
институт жер құқығы жүйесіндегі аса
маңызды институттардың бірі. Жер
пайдалану құқығы бұл тұлғаның
мемлекеттік меншіктегі жер учаскесін
ақылы және(немесе) ақысыз негізде
шектеусіз мерзімге (тұрақты жер
пайдалану)немесе белгілі бір мерзім
ішінде (уақытша жер пайдалану)
СЕРВИТУТ
Сервитут жер құқығының және ҚР
1995 жылдан бері әрекет етуші жер
туралы заңнаманың жаңа институты
болып табылады. Сол себепті, ол
Жер кодексіндедербес тарау ретінде
қарастырылған (ҚР ЖК 7-тарауы).
Сервитут жер құқығы
катынастарының дербес объектісі
болып табылады. Сервитут бөтеннің
учаскесін пайдаланудың айырыкша
түрі болғандықтан жер құқығы
қатынастарының басқа
объектілерінен өзгеше болып келеді.
Сервитуттың субъектісі
иелену мен пайдалану
құқықтарына және жеке
меншік субъектісінің
құқықтарына ие болмайды.
Жер құқығы қатынастары
объектілерінің ішінде ол өзінің
түрлерімен, құқықтық режимі
және жер пайдалану
құқығыныңтүрлі
субъектілерімен нысаналы
пайдалануымен ерекшеленеді.
МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ МЕН ЖЕР ПАЙДАЛАНУ
ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ЗИЯНДАРДЫ ӨТЕУ
ҚР Жер кодексінің 139-бабының
1-тармағына сәйкес, жерді
қорғау коршаған ортаның бір
бөлігі ретіндежерді қорғауға,
жерді ұтымды пайдалануға,
жерді ауыл шаруашылығы мен
орман шаруашылығы
айналымынан негізсіз алып
коюды болдырмауға, сондай-ақ
топырақтың құнарлығын
қалпына келтірумен арттыруға
бағытталған құқықтық,
БҰЛ ЕРЕЖЕДЕН КӨРІНГЕНДЕЙ,
ЖЕРЛЕРДІ ҚОРҒАУ ДЕГЕНІМІЗ
жерлердің барлық санаттарын,
соның ішінде, жеке меншікке
және жер пайдалану құқығына
берілген жер учаскелерін,
мемлекеттік және жеке
меншіктегі жер учаскелері
меншік иелері мен жер
пайдаланушылардың меншік
құқықтарын, шартты үлестерге
құқықтарын және сервитут
құқықтарын қорғауға
бағытталған кешенді іс-шаралар.

Ұқсас жұмыстар
Жерге мемлекеттік меншік
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ
Жер қатынастары негізінде туындайтын құқық бұзушылықты реттеу
Жер пайдалану құқығы және жерге өзге де құқықтар
Жер құқығығының негіздері
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер субъектілері
Босалқы жерлердің субъектілері
Жер қатынастары, жерге орналастыру және жер кадастры ұғымдары
Жер құқығы қатынастары
Шаруашылық аралық жерге орналастырудың дамуы және мазмұны
Пәндер