Тәуекелдерді басқару әдістері
Презентация қосу
ТАҚЫРЫБЫ: Кәсіпкерлік
қасиеті
Кәсіпкерлік тәуекел - өнімдерді тауарларды, қызмет
көрсетулерді өндірумен, оларды өткізумен, тауар-ақша
және қаржы операцияларымен, коммерциямен
байланысты кез келген қызмет түрінде пайда болатын
әлеуетті мүмкін қауіптілік, ресурстарды ықтимал
жоғалтулар. Ол ресурстардың күтпеген, есептелмеген
шығыны ретінде немесе ресурстарды ұтымды
пайдалануға есептелген нұсқамен салыстырғандағы
табысты ала алмауы ретінде сипатталады.
Тәуекелділіктің
бірнеше түрі
бар

өндірісті қаржылы нарықты
к қ қ

коммерциял инвестиция
ық лық
Компанияларды қаржылық тәуекелінің деңгейіне әсер ететін
негізгі факторлар

Объективтік Субъективтік

- еліміздің экономикалық даму деңгейі; - Омпаниялардың қаржылық
- Макроэкономикалық көрсеткіштердің стратегиясының негізгі параметрлері;
динамикасы; - мүмкін болатын тәуекелдің
- еліміздің инфляциялық өсу қарқыны; саясатына менеджерлер мен меншік
- қаржы нарығындағы жеке иелерінің көзқарастары;
сегменттердің бәсекелестік деңгейі; - меншікті капиталдың көлемі;
- компаниялардың қаржылық қызметін - пайдаланылатын капиталдың
мемлекеттік реттеудің сипаты; құрамы;
- форс-мажорлық топтардың - Қаржы менеджерлерінің біліктілік
факторлары. деңгейі.
• Бизнес тәуекел
• Пайыздық тәуекел
• Инвестициялық тәуекел
• Валюталық тәуекел
• Депозиттік тәуекел
• Несие тәуекелі
• Салықты тәуекел
• Инфляциялық тәуекел
Қаржылық тәуекелдің түрлері
Тәуекелдерді басқару әдістері
Тәуекелді басқару дегеніміз – тәуекел
факторларын бейтараптандыру және талдау
әдістерінің жиынтығы.
Тәуекелді басқару үрдісін 6 сатыға бөлуге
болады:
1) Мақсатты анықтау
2) Тәуекелді айқындау
3) Тәуекелді бағалау
4) Тәуекелді басқару әдістерін таңдау
5) Таңдалған әдісті қолдану
6) Нәтижелерді бағалау
Кәсіпкердің 42 қасиеті
1. Сенім
2. Төзімділік, табандылық
3. Энергия, күш - жігер
4. Тапқырлық
5. Есептелген тәуекелге бел буу мүмкіндігі
6. Динамизм, көшбасшылық
7. Оптимизм
8. Қол жеткізу қажеттілігі
9. Әмбебаптық: өнім, нарық, техника, технология туралы білім
10. Креатив
11. Өзгелерге ықпал ету мүмкіндігі
12. Адамдармен жақсы қарым қатынас жасау қабілет
13. Бастама
14. Икем
15. Интеплект
16. Нақты мақсаттарға бағдарлау
17. Қиындықтарды қабылдай білу
18. Тәуелсіздік
19. Ұсыныс пен сынға жауап беру
20. Уақыт құзыреті, тиімділік
21. Жылдам шешім қабылдау мүмкіндігі
22. Жауапкершілік
23. Көрегенділік
24. Дәлдік, мұқияттылық
25. Ынтымақтастық
26. Пайдаға бағдарлау
27. Қателерден үйрену қабілеті
28. Күш қуат сезімі
29. Жылы жүзді тұлға
30. Эгоизм
31. Ерлік
32. Қиял
33. Зеректік, қырағылық
34. Көпшілік, талеранттық
35. Агрессия
36. Ләззат алу қабілеті
37. Білімділік
38. Міндеттеме
39. Қызметкерлерге
40. Басқаларға сезімталдық көрсету
41. Адамдық біртұтастық
42. Кемеліне келу, теңгерім (баланс)

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпкерлік қызметтегі қауіптер
Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер жайында
НЕСИЕЛІК ТӘУЕКЕЛДІ КЕМІТУ ӘДІСТЕРІ
Тәуекелді бағалау
Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР
ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ
Экономикалық тиімділігін бағалау әдістері
КӘСІПКЕРЛІК ТӘУЕКЕЛДІ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ
Инвестициялық тәуекел
Пәндер