Негізгі құралдарды пайдаланудың тиімділігі
Презентация қосу
Негізгі құралдарды
пайдаланудың
тиімділігі
Негізгі құралдарды пайдаланудың тиімділігі

Нарық экономика жағдайында негізгі құралдарды тиімді
қолдану шығарылатын өнімнің сапасын көтеру және
бәсекелестік нарықта тез сатылатын және үлкен сұранысқа
ие болатын сапалы өнім шығару қазіргі уақытта
экономикалық реформаларды шешуде тығыз байланысты.
Өнеркәсіптік өндірістің тиімділігін арттыру бойынша
шаралар жүйесінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің
бағдарламасымен негізгі қорларды пайдалану деңгейін
едәуір арттыру, ұлттық экономика салалары бойынша
кәсіпорындарда және ұйымдарда қор қайтарымын
арттыруға бағытталған шаралар кешенін ұдайы өндірістегі,
өнеркәсіп жұмысының көрсеткіштерін жақсартуға және
оның тиімділігін арттырудағы рөлі мен экономикалық
мәнімен алғышартталған.
Негізгі құралдарды нәтижелі қолдануды халық
шаруашылығы мағынасында қайта бағалау қиын.

егер икемді құралдар нарық қажеттіліктерін қанағаттандыратын
болса, онда талдаушы бұл икемді жүйенің барлық қажетті
компонеттері бар-жоқтығын анықтау керек.

өнімнің өзіндік құнын төмендету, өндіріс рентабельділігін өсіру
және кәсіпорын қорын көбейтуді білдіреді,

жасалған өнідірістік потенциалдың қайтарымдылығын өсіру және
халық қажеттіліктерін толық қанағаттандыру, елдегі
жабдықтардың теңдігін жақсарту,

Оның шешімін табу қоғамға керек өнімнің өндірісін көбейту,
• - жаңа техника және прогрессивті
технологияны, аз қалдықты, қалдықсыз 3
технологияны енгізу;
• - өндірісті біріктіру, мамандандыру.
• - жоғары сапалы негізгі өндірістік қорды сатып
алу; 2
• - қызмет көрсетуінде персоналдың біліктілік
деңгейін көтеру;
• - кәсіпорынды артық құралдардан,
машиналардан босату және жалға беру; 1
• - жаңа жағдайдағы, сапалы, жоспарлы, күрделі
жөндеулер жүргізу;
Кәсіпорында негізгі қорларды пайдалануды жақсарту жолдары:
Негізгі қорлар мен өндірістік қуаттардың табысты қызмет атқаруы оларды пайдалануды жақсартудың
интенсивті және экстенсивті факторларына байланысты.

- жабдықтың ішкі ауысымдық тұрып қалуын
қысқарту және жою, оған қол жеткізу үшін
жабдықты жөндеу санын арттыру, негізгі
өндірісті уақытылы еңбек күшімен,
шикізатпен, материалдармен, ойынмен
қамтамасыз ету керек;
- жабдықтың күні бойы тұрып қалуын
қысқарту, оның жұмысында ауысымдық
коэффициентін арттыру.

Бұл аталғандар негізгі қорды экстенсивті
жақсартуға жатады, бұл бір жағынан
күнтізбелік кезеңде жұмыс істеп тұрған
жабдықтардың жұмыс уақытын арттырады
Кәсіпорында негізгі қорларды пайдалануды жақсарту жолдары:
1) Кәсіпорынды артық құралдардан, машиналардан босату
және жалға беру;
2) жаңа жағдайдағы, сапалы, жоспарлы, күрделі жөндеулер
жүргізу;
3) жоғары сапалы негізгі өндірістік қорды сатып алу;
4) қызмет көрсетуінде персоналдың біліктілік деңгейін көтеру;
5) негізгі қордың физикалық және моральдық тозуын шектен
тыс болдырмай жаңа жағдайда жақсарту;
6) кәсіпорынның жұмыс істеу ауысымының коэффициентін
көтеру;
7) өндірістік процеске қажетті шикізаттар, материалдарды
дайындаудың сапасын жақсарту;
Негізгі қорларды және өндірістік қуаттарды пайдалану
тиімділігін арттырудың маңызды жолы басы артық
жабдықтың санын азайту және орнатылмаған
жабдықтарды өндіріске жылдам қатыстыру болып
табылады. Еңбек құралдарының көп бөлігінің тұрып
қалуды өндіріс өсіміне кедергі жасап, олардың физикалық
тозуы салдарынан тікелей шығындарға әкеп соғады,
өйткені жабдықтарды ұзақ сақтау нәтижесінде олар
жарамсыз болып қалады. Ал физикалық жақсы
болғанымен өзге жабдықтар моральды тозуға ұшырап,
физикалық тозу қатарына жатқызылады.
Негізгі қорлардың белсенді
бөлігінің үлес салмағының
артуы қор қайтарымына оң
ықпалын тигізді. Негізгі
өндірістік қорлардың белсенді
бөлігінің қайтарым деңгейінің
артуы бірінші себептің әсерін
жоғарлатты.

Еңбек Негізгі қорларды және өндірістік
құралдарының қуаттарды пайдалану тиімділігін
көп бөлігінің арттырудың маңызды жолы басы
тұрып қалуды артық жабдықтың санын азайту
өндіріс өсіміне және орнатылмаған жабдықтарды
кедергі өндіріске жылдам қатыстыру
жасайдыы болып табылады.
Негізгі қорларды тиімді пайдалану мәселесін шешу қоғамға
қажетті өнім өндірісін арттыруды, құрылған потенциал
қайтарымын арттыруды, халықтың қажеттерін толық
қанағаттандыруды, елдегі жабдықтардың балансын
жақсартуды, өнімнің өзіндік құнын төмендетуді, өндіріс
рентабельділігін өсіруді, кәсіпорын қорын жинақтауды
білдіреді.
Негізгі қорлар мен өндірістік қуаттарды аса толығымен
пайдалану өндіріс көлемі өзгерген жағдайда жаңа өндірістік
қуаттардың енгізілуі қажеттілігінің азаюына әкеп соғады,
нәтижесінде кәсіпорын пайдасын жақсы пайдалануға ықпал
етеді.
Көңіл қойып,
тыңдағандарыңызға рахмет

Ұқсас жұмыстар
Екіншілік ресурстарды және шикізатты кешенді қолдану
Банктің негізгі құралдары және материалдық емес активтер есебі
Ақпараттық технологиялардың пайдасы
Білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесінің тиімділігі
КӘСІПОРЫН ШЫҒЫНДАРЫН ТАЛДАУ
МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ҚҰЖАТТАР
КӨРНЕКІЛІКТЕР МЕН ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР
Инновациялық технология
НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ АМОРТИЗАЦИЯСЫ БОЙЫНША ЕСЕБІ
Ұзақ мерзімді активтердің есебі
Пәндер