Әрбір мұғалімнің кәсіби
Презентация қосу
Педагогтың тұлғасы
және оның кәсіби
құзіреттілігі
.

Мұғалім –
бүкіл білім беру
жүйесінің негізі,
жаны мен
жүрегі.
Н.Назарбаев
Мұғалімнің кәсіби
құзіреттілігі –нәтижелі
білім берудің негізі, оның
жан-жақты білімімен,
ұстаздық шеберлігімен,
оқытудың жаңа әдістерін
меңгеруімен өлшенеді.
Педагог қаншалықты
білімді, шығармашыл
болса, оның құзыреттілік
аясы да соғұрлым кең
болмақ.
«Құзырлылық»-белгілі
сала бойынша жан-жақты «Құзыреттілік» ұғымы
хабардар, білгір деген педагогика саласында
мағынаны қамти отырып, тұлғаның субъектілік
қандай да бір сұрақтар тәжірибесіне ерекше
төңірегінде беделді көңіл аудару
шешім шығара алады нәтижесінде ендіріліп
дегенді білдіреді отырған ұғым.
Кәсіби құзыреттіліктің төрт түрі

1. Арнайы, немесе 2. Әлеуметтік кәсіби
қызметтік кәсіби құзыреттілік құзыреттілік кәсіби
жоғары кәсіби деңгейде қызметті қоғамдастықта қабылданған
меңгерумен және тек арнайы кәсіби қарым-қатынас тәсілдерін,
білімді игеріп қоймай, сонымен біріккен кәсіби қызмет және
бірге оны тәжірибеде қолдануды серіктестік әдістерін игерумен
білумен сипатталады. сипатталады.

3. Жеке кәсіби құзыреттілік өзін-өзі
4. Дара (индивидуальды) кәсіби
көрсету және өзін-өзі дамыту әдістерін,
құзыреттілік өз-өзін басқара білу
кәсіби деформацияға қарсы тұру тәсілдерін, кәсіби өсуге
құралдарын меңгерумен сипатталады. дайындық, кәсіби қартаюға
Және осыған маманның өз кәсіби берілмеу, кәсіби мотивацияның
қызметін жоспарлауды, өз бетімен табанды болуы қасиеттерін
шешім қабылдауды, проблеманы көруді меңгерумен сипатталады.
енгізеді.
МҰҒАЛІМ ТҰЛҒАСЫ - ЗАМАНАУИ
ҚАЖЕТТІЛІК.

Жаңа форматтағы мұғалім Жаңа форматтағы Жаңа форматтағы
қандай болуы керек? мұғалімдерге қойылатын мұғалімнің мақсат-
талаптар
міндеттері
Педагогиктың тұлғасы

•Педагогикалық үрдісте жүйелі жұмыс жүргізе алатын;

•Педагогикалық өзгерістерге тез төселетін;

•Жаңаша ойлау жүйесін меңгере алатын;

•Оқушылармен ортақ тіл табыса алатын;

•Білімді, іскер, шебер болу керек ;
Қазіргі кезде өзекті болып отырған алты модульдің
әр қайсысы пәндік және жасерекшеліктеріне
байланыссыз, жалпы сипатта. Олар:

оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер;

сыни тұрғыдан ойлауға үйрету;

оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау;

оқытуда ақпараттық- коммуникациялық технологиялар
дыпайдалану
оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және
оқу;оқытудағы басқару және көшбасшылық.
Қазіргі мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі

•Оқыту мен тәрбиелеу нәтижелерін жүзеге асырудағы кәсіби
біліктілігі;

• ұстаздық шеберлікті шығармашылықпен меңгеруі ;

•ғылыми әлеуеті мен бәсекеге қабілеттілігін дамытуға деген
ұмтылысының болуы ;

•объективтілік, дербес әрекетшілдік және мақсаттылық, өзара
сынды қабылдай алуы;

•өзін интеллектуалды және жасампаз маман ретінде
көрсете білуі.
Мұғалімнің кәсіби құзіреттілігінің негізгі шарттары:

1. Тұлғааралық және еңбектегі байланыс.

2. Қызметтің экономикалық, әлеуметтік, құқықтық,
адамгершілік, психологиялық аспектілерін меңгеруі.

3. Қызметті жаңа жағдайға бейімдеудегі, басқару шешімін
қабылдаудағы дайындығы.

4. Практикалық кәсіби тапсырмаларды орындаудағы дайындық әлеуеті

5. Нақты жағдайларға байланысты қандай да бір әдістерді пайдалану біліктіліг

6. Тиімді шешім қабылдау қабілеті.
Кәсіби құзіреттілік маманның
әлеуметтегі дәл осы уақыттағы
қабылданған стандарттар мен
нормаларға сәйкес өзінің кәсіби
педагогикалық қызметін атқаруға
дайындығы мен қабілетін анықтайтын
кәсіби білімдер жиынтығы немесе
жекелік-кәсіби сипаттама.

Кәсіби құзіретті еңбек деп мұғалімнің
педагогикалық әрекетті өте жоғары
деңгейде атқара алуы, педогогикалық
қарым-қатынасқа түсе алуы
нәтижесінде оқушылардың білімділік
және тәрбиелік деңгейінің жоғары
болуы деп санаймыз.
Құзыреттілікті нәтижеге бағытталған білім беру жүйесінің сапалық
критериі ретінде қарау, зерттеу, бүгінгі күн талабы.
•Әр ұстаз оқытудың жаңа технологиясындағы тиімді пайдаланылған
әдістердің бәрі бала дамуына қарай бағытталатындығын ескеруі керек.
Әлемдік тәжірибеде бар электронды оқу құралдарын пайдалану шеңберін
ұлғайту

•Мектепішілік бақылау – басшылық жұмыстарын жандандыру, себебі бұл
оқушының білім сапасының деңгейін анықтап, ұстаздың жеке жауапкершілігін
көтереді.

•Мектептің материалдық базасын нығайту

.
•Мемлекеттік тілде жазылған әдістемелік құралдарды шығару.

Оқыту деңгейін халықаралық стандартқа жеткізуге қадам жасау.
Осындай биік нәтижеге қол жеткізуді –
кәсіби құзіреттілігі жоғары мұғалім ғана жүзеге асырмақ
Әрбір мұғалімнің кәсіби
Құзыреттілікті нәтижеге дайындық сапасына қойылатын
бағытталған білім беру талап немесе кәсіби теориялық
жүйесінің сапалық білімі мен практикалық
критериі ретінде қарау, біліктілігі –құзыреттілік пен
зерттеу, бүгінгі күн кәсіби шеберлігінің сапасы
талабы. ретінде қаралады.

Әр ұстаз оқытудың жаңа технологиясындағы тиімді
пайдаланылған әдістердің бәрі бала дамуына қарай
бағытталатындығын ескеруі керек. Әлемдік тәжірибеде бар
электронды оқу құралдарын пайдалану шеңберін ұлғайту.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒ
А РАХМЕТ !

Ұқсас жұмыстар
МҰҒАЛІМНІҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАСЫ
Мұғалімнің зерттеушілік қабілеті. Оқу-тәрбие үдерісі,нәтижесінің шарты
ПЕДАГОГТЫҢ ӨЗІН - ӨЗІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН КӘСІБИ ДАМУЫ
Кәсіби құзыреттіліктің төрт түрі
Бүгінгі заман талабына сай информатика мұғалімінің кәсіби құзреттілігі
ХХІ ғасыр мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі
Мұғалім портфолиосының құрылымы
Шығармашыл белсенді тұлға мұғалім
Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттері
Мұғалім тұлғасы
Пәндер