Тауар сапасы және тауар сапасын анықтау
Презентация қосу
Тауар сапасы және тауар
сапасын анықтау
1. Тауартану пәні және мақсаттары
2. Азық түлік тауарларын жіктеу
1. Тауартану – тауарлардың тұтынушылық қасиеттерін зерттейтін ғылыми пән
Тауартану ғылым ретінде XVІ ғ. ортасында қалыптасты. Бұл кезде шығарылатын
тауарлардың көлемі мен түрлері ұлғайды, олар туралы жүйеленген мәлімет пен білім, яғни
тауартану қажеттілігі пайда болды. Өнеркәсіптік өндірістің өсуімен тауартану алдында
әртүрлі мақсаттар туындады.
Тауартану дамуында үш маңызды кезеңді атап көрсетуге болады: біріншісі – тауартану-
сипаттау кезеңі, бұл кезде негізгі көңіл әртүрлі тауарлардың қасиеттері мен қолдану
әдістерін сипаттауы бар нұсқауға бөлінді (XVІ ғ. ортасынан бастап XVІІғ. басына дейін);
екіншісі – тауартану-технологиялық кезең, негізгі мәселе технологиялық факторлардың
(шикізат, материал, технология қасиеті) тауар сапасына әсерін зерттеу болды (XVІІІғ.
бастап XX ғ. басына дейін); үшіншісі – тауартану-қалыптасу кезеңі, оның негізгі
мәселесі қалыптастырудың ғылыми негіздерін жасау, тауарлардың тұтынушылық құнын,
сапасын, ассортиментін бағалау мен басқару болды (ХХ ғ. бастап қазіргі уақытқа дейін).
Тауартанудың негізін салушы профессор
М.Я.Киттары (1825-1880) саналады, ол
тауартанудың ғылыми негізін салды: курс
мазмұны мен пән анықтамасын берді,
классификацияны жасап, тауар
қасиеттерін сипаттады. Технология мен
тауартануды зерттеу химия, физика және
басқа табиғи ғылымдарға негізделу керек
деп есептеді.
Тауартану ғылымының алдында тұрған негізгі мақсаттар:
Тұтыну құны ретінде тауарлар туралы теориялық негіздерді дамыту және нарықзаманында тауар
қозғалысы және халық қажеттіліктерін тауармен қанағаттандыруға байланысты заңдылықтарды
айқындау;
Тауар сапасы мен ассортиментін басқару процессіне компьютерлендіруді енгізу және
информациялық қамсыздандыруды жетілдіруге жағдай жасайтын тауарларды кодтау мен
жіктеудің ғылыми принциптері мен ережелерін жасау;
Өнімнің нормативтік-техникалық құжаттарына енгізілетін тауар сапасының критерийлерін
жасау;
Зерттеу нәтижелерінің объективтілігін, ресурстар мен уақыттың аз шығынын қамтамасыз ететін
тауар сапасын бағалаудың жаңа әдістерін және жаңа аспаптарды құрастыру;
Жаңа тауарлардың қасиетін, ең алдымен қауіпсіздігін зерттеу және сапаны комплексті бағалау
үшін қажетті және жеткілікті болатын тауар сапасының көрсеткіштерінің номенклатурасын
жасау;
Халықаралық стандарт негізінде тауар сапасының жүйесін сауда кәсіпорындарында жасау;
Сақтау және тасымалдау процессінде тауарларды сақтау мәселелері бойынша ұсыныстар
дайындау;
Өнімдерді рационалды тұтыну әдістері мен мөлшерін зерттеу.
2. Азық-түлік тауарлардың жіктеу – оларды жалпы немесе сипатты белгілері,
тауарлардың шығу тегі, олардың химиялық құрамы, пайдалануы және т.б. көрсеткіштері
бойынша топтарға немесе класстарға бөлу. Осыларға байланысты азық-түлік тауарларының
әртүрлі жіктеу түрлері бар, бірақ олардың ешқайсысы жалпы қабылданбаған.
Қазіргі жіктеу бойынша барлық азық-түлік тауарлары келесі топтарға жіктеледі:
- дән-ұн тауарлары;
- жеміс-көкөніс тауарлары және саңырауқұлақтар;
- крахмал өнімдері; қант, бал,
- кондитер өнімдері;
- дәмдік;
- тағамдық майлар;
- сүт тауарлары;
- жұмыртқа;
- ет;
- балық тауарлары;
- тағамдық концентраттар.
Келтірілген жіктеу тауарларды топтастыруды негізгі шикізат бойынша қарастырады, бірақ
оның жеке топтарын (дәмдік кондитерлік тауарлар, майлар, тағамдық концентраттар) бұл белгі
бойынша қосуға болмайды. Бұл классификация сауда тәжірибесіне жақын болғандықтан, оқу
орындарында тауартану курсын оқуға ыңғайлы және кеңінен қолданылады.
Топ шегінде тауарларды шикізат түріне, өндіру технологиясына, рецептурасына, сапасына
және басқа белгілеріне байланысты түрге, сортқа, ал кейде одан да майда жіктеу топтарына (нөмір,
марка және т.б.) бөлінеді. Мысалы жарманы дәнді дақыл түріне байланысты түрлерге бөледі:
қарақұмық, тары, сұлы және т.б. Өңдеу әдісіне байланысты жарманың әртүрлі түрі болады:
ажарланған, бүтін және майдаланған. Сапасына қарай жарма түрлері тауарлық сорттарға бөлінеді:
жоғары, 1-ші, 2-ші. Яғни тауарлық сорт тауардың сапалық белгілерімен анықталады.
Саудада кейбір азық-түлік тауарларын шартты түрде бакалея және гастрономдық деп
топтастырады. Бакалеяға ұн, жарма, крахмал, қант, макорон өнімдері, шай және шай сусындары,
кофе және кофе сусындары, тұз, ашытқы, сұйық май, сірке қышқылы, дәмдеуіштер жатады.
Гастрономдыққа тұтынуға дайын тауарлар – шұжықтар, қақталған ет, қақталған балық, ет және
балық консервілері, сырлар, сиыр майы, қоюландырылған сүт, шыныдағы, пакеттегі сүт,
алкогольді сусындар және кейбір тұздықтар жатады.
Ассортимент дегеніміз белгілі бір белгі
бойынша біріктірілген тауарлар жиынтығы.
Ассортимент өндірістік және саудалық
болып бөлінеді. Өндірістік ассортимент
белгілі бір кәсіпорынмен (кәсіпорын
ассортименті) немесе белгілі бір өндіріс
саласында (сала ассортименті) шығарылатын
бұйымдарды біріктіреді. Саудалық
ассортимент – көтерме немесе бөлшек желі
арқылы өткізілетін тауарлар
номенклатурасы. Ол кәсіпорын
ассортиментіне (дүкен, база) және тауарлық
топ ассортиментіне (кондитерлік, сүт, ет
және т.б. тауарлар) бөлінеді.
Тауар сапасы тұтынушы сұранысын құру
және бәсеке қабілеттілік қалыптастыруда
шешуші әсер ететін негізгі сипаттамалардың
бірі. Сапа нақты немесе болжаулы
қажеттіліктерді тағайындалуына сәйкес
қанағаттандыру қабілеті бар өнім мен
қызметтердің сипаттамасы мен қасиеттерінің
жиынтығы. Тамақтануда адам қажеттіліктерін
қанағаттандыру қабілеті мен пайдалылығын
анықтайтын азық-түлік тауарлардың негізгі
қасиеттері тағамдық құндылық, физикалық
және дәмдік қасиеттері, тағамдық қауіпсіздігі,
өнімнің қолдануға дайындығы және оның
сақталғыштығы болып табылады.
Тағамдық құндылық -өнімнің барлық пайдалы қасиеттерін, яғни энергетикалық,
биологиялық, физиологиялық, органолептикалық құндылығын, сіңімділігін, сапалылығын
сипаттайтын күрделі қасиет.
Өнімнің энергетикалық құндылығы оның құрамындағы май, белок, көмірсу
мөлшерімен анықталады. Тамақ өнімдерінің энергетикалық құндылығы 100 г шаққанда
килоджоульмен (кДж) немесе килокалориймен (ккал) өрнектеледі.
Биологиялық құндылық өнімде биологиялық активті заттар мөлшерімен
сипатталады: алмастырылмайтын амин қышқылдары, витаминдер, макро- және
микроэлементтер, алмастырылмайтын полиқанықпаған май қышқылдары.
Физиологиялық құндылық тамақ өнімдерінің адамның ас қорыту, жүйке, жүрек-қан
тамыр жүйелеріне әсер ету қабілетімен және организмнің ауруларға қарсы тұру
қабілетімен анықталады. Мысалы шай, кофе, дәмдік заттар, сүт қышқылды және басқа
өнімдер физиологиялық құнды.
Тамақ өнімдерінің органолептикалық (түйсіктік) құндылығы сапа көрсеткіштеріне
негізделген: сыртқы түрі, консистенция, иісі, дәмі, құрамы, балғындылық дәрежесі. Тамақ
өнімдерінің сіңімділігі өнімнің қай бөлігі организмде толығымен қолданылатынын
көрсететін сіңу коэффициентімен өрнектеледі. Аралас тамақтану кезінде белоктардың
сіңуі – 84,5%, майдың сіңуі – 94%, көмірсулардың сіңуі – 95,6% құрайды.
Тамақ өнімдерінің сапалылығы органолептикалық және химиялық
көрсеткіштермен (түсі, иісі, дәмі, консистенциясы, сыртқы түрі, химиялық
құрамы), токсиндердің (улы заттар), ауру тудырғыш микробтардың
(салмонеллдар, ботулинустар және т.б.), зиянды қоспалардың (қорғасын,
сынап), улы өсімдіктердің тұқымдары мен бөгде қоспалардың (металл, шыны
т.б.) болмауымен сипатталады. Сапалылығы бойынша тамақ өнімдерін
кластарға жіктейді: тағайындалуы бойынша қолдануға жарамды тауарлар
(ешқандай шектеусіз өткізуге рұқсат етіледі); тағайындалуы бойынша
қолдануға шартты жарамды тауарлар (стандартты емес немесе жойылатын
ақауы бар тауарлар); тағайындалуы бойынша жарамсыз қауіпті тауарлар
(өткізуге рұқсат етілмейді және жойылу керек немесе белгілі бір ережелерді
сақтай отырып басқа өнімге айналдыру керек).
Тауарлардың сапасын анықтау әдістері:
Талдау және өлшеу құралдарына байланысты сапа көрсеткіштерін органолептикалық, аспап,
құрал жабдықтар көмегімен (лабораториялық), сонымен қатар эксперттік, өлшеу, тіркеу,
есептеу немесе әлеуметтік тәсілдермен анықтайды.
Органолептикалық әдіс - өнімдердің сапа көрсеткіштерін сезім мүшелерімен көру, иіскеу,
ұстап сезу, есту, дәмін көру негізінде анықтау әдісі. Бұндай бағалаудың дәлдігі мен мәндерінің
нақтылығы қызметкердің біліктілігіне, қабілетіне, сонымен қатар талдауды жүргізу жағдайына
байланысты. Органолептикалық әдістің артықшылығы: сапа көрсеткіштерінің жеткілікті және
тез анықталуы, сонымен қатар қымбат құрал жабдықтарды қажет етпеуі, ал кемшілігіне
дәлділігінің төмендігі жатады.
Аспаптық, құрал-жабдықтық
(лабораториялық) әдістер тамақ өнімдерінің
химиялық құрамын, қауіпсіздігін, тағамдық
артықшылығын айқындау үшін қажет және бұл
кезде зерттеудің физикалық, химиялық, физико-
химиялық, биохимиялық, микробиологиялық
әдістері қолданылады.
Лабораториялық әдістің артықшылығы
нәтижелердің дәлдігі болып табылады.
Физикалық әдіс көмегімен тығыздық, меншікті салмақ, қайнау, қату, балқу
температуралары, тұтқырлық, осмостық қысым рН, және т.б. анықталады.
Микроскоптау –тамақ өнімдерінің құрылымын, өнімдегі қоспалардың болуын,
микроорганизмдер мен паразиттер мөлшерін, өнім натуралдығын анықтауға
мүмкіндік береді.
Рефрактометрия – шырын, май, тосап, сүт, сыра, томат өнімдерінің сапасын
анықтағанда қолданылады. Сыну көрсеткішті анықтауға негізделген. Өнімдегі
құрғақ зат мөлшерін анықтауға арналған.
Поляриметрия қант түрін және оның концентрациясын анықтауға мүмкіндік
береді.
Фотометриялық әдістер тамақ өнімдерінің химиялық құрамын анықтауға және
өнім балғындылығына баға беруге мүмкіндік береді. Оған фотоколориметрия,
спектрометрия, люминесцентті анализ жатады.
Химиялық әдістер тамақ өнімдеріндегі
әртүрлі заттарды, олардың қасиетін, өнімнің
химиялық құрамын анықтауға мүмкіндік
береді.
Биохимиялық әдістер жемістер мен
жидектердің тыныс алу интенсивтілігін,
сүттегі каталазаның ферментативті
активтілігін, ет автолизін т.б. анықтауда
қолданылады.
Физиологиялық әдістер тамақ өнімдерінің
құндылығын, сіңімділігін, калориялығын
анықтауда қолданылады.
Эксперттік әдіс - өнімнің сапа
көрсеткіштерін эксперттермен шешім
қабылдау негізінде анықтау әдісі.
Эксперттік топқа бағаланатын өнім
бойынша жоғары білікті мамандар кіреді -
ғылымдар, конструктолар, дизайнерлер,
технологтар, сонымен қатар
тауартанушылар және басқа да сауда
қызметкерлері.
Өлшеу әдісін сапа көрсеткіштерін әртүрлі аспаптар, құрал-жабдықтар, химиялық реактивтер мен
ыдыстар көмегімен анықтау үшін қолданады.
Тіркеу әдісі көмегімен сапа көрсеткіштерін белгілі бір оқиғалады, заттарды, шығындарды бақылау
және санын есептеу негізінде анықтайды. Әдіс тіркеу және белгілі бір мәліметтер санын есептеу
арқылы алынған информацияға негізделеді, мысалы тауарларды қабылдау, тасымалдау, өткізу
кезінде, тауарлы-материалды құндылықтарды инвентаризациялау кезінде партиядағы ақаулы өнім
немесе ақаулы ыдыс санын анықтау.
Есептеу әдісінде өнімнің сапа көрсеткішін оның параметрлеріне теориялық және эмпирикалық
тәуелділігін қолдану негізінде анықтайды.
Әлеуметтік әдісте өнімнің сапа көрсеткіштерін оның нақты немесе мүмкін тұтынушылардың
тауар туралы ойын жинау және анализдеу негізінде анықтайды. Тұтынушылардың өнім сапасына
қатынасы олармен толтырылған анкета-сұрауларды есептеу жолымен, сонымен қатар сатып алу
конференцияларын, көрме, дегустация және басқа шараларды ұйымдастыру арқылы айқындайды.
.

Ұқсас жұмыстар
Отандық өнім сапасы
Маркетингтің баға саясаты
Азық-түлік тауарларының сапасын бақылау
Маркетинг жүйесіндегі тауарлар
НАН ЖӘНЕ НАНБӨЛІШКЕ ӨНІМДЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
АРТТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
СҮЛЕЙМЕНОВА НАЗГҮЛ МЕЙРАМХАНА МЕЙМАНХАНА
Баға белгілеу тәртібі және оны тағайындау кезеңдері
Монополиялық қызмет түсінігі, түрлері
Кәсіпорын стратегиясы
Пәндер