БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУДЫҢ ЗЕРДЕЛЕ
Презентация қосу
Алматы облысы
Талғар ауданы
Сабақтың
Сабақтың Бастауыш
Бастауыш сынып
сынып
Тұздыбастау ауылы
тақырыбы:
тақырыбы: мұғалімі:
мұғалімі:
Су. №13 орта мектебі
Су. Ол
Ол қандай
қандай Зарпулова
Зарпулова Сабира
Сабира
екен?
екен? Мамбеталиевна
Мамбеталиевна
Пәні:
Пәні: Жаратылыстану
Жаратылыстану 22 сынып
сынып

Сабақтың
Сабақтың мақсаты:
мақсаты:
Сабақтың Барлық
Барлық оқушылар:Судың
оқушылар:Судың табиғи
табиғи көздерін
көздерін
Сабақтың оқу оқу мақсаттары
мақсаттары::
2.3.3.1. анықтайды
анықтайды
2.3.3.1. Судың
Судың физикалық
физикалық
қасиеттерін Көпшілігі:Табиғи
Көпшілігі:Табиғи сусу көздерін
көздерін атайды.
атайды.
қасиеттерін анықтау
анықтау
(дәмсіз, Судың
Судың физикалық
физикалық қасиеттерін
қасиеттерін анықтайды.
анықтайды.
(дәмсіз, иіссіз,
иіссіз, белгілі
белгілі бір
бір
формасының Оқушылардың
Оқушылардың кейбірі:
кейбірі: Табиғаттағы
Табиғаттағы су
су
формасының болмауы,
болмауы,
аққыштығы) көздері
көздері жер
жер үсті
үсті және
және жер
жер асты
асты болатынын
болатынын
аққыштығы)
ажыратады.
ажыратады.
Белсенді
Белсенді оқу
оқу
Оқушының
Оқушының мұғалімді енжар тыңдап
мұғалімді енжар тыңдап қана
қана қоймай,
қоймай,
белсенді жұмысқа тартылуын көздейтін оқыту
белсенді жұмысқа тартылуын көздейтін оқыту
және
және оқу
оқу әдістерінің
әдістерінің бірі
бірі

БЕЛСЕНДІ
ОҚЫТУДЫҢ«ЗЕРДЕЛЕ
У ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ»
. «Кір жаятын жіп» әдісімен
ӘДІСІ ТӘЖІРИБЕ
жұмбақтар шеше отырып
ЖАСАЛАДЫ.
сабақ тақырыбын ашады

Белсенді оқытудың
“Бекіту және
қолданысқа енгізу
әдісі”
«Қарлы кесек» әдісі
арқылы сұрақтар
Белсенді оқытудың қойылып,жауап
“Сұрақ қою және алынады.
талқылау” әдісі
Оқушылардың
Оқушылардың қажеттіліктеріне
қажеттіліктеріне
Саралау әдісі қарай
қарай тапсырмалар
тапсырмалар беруді
беруді көздейді.
көздейді.
Саралаудың
Саралаудың 77 тәсілі
тәсілі бар.
бар.

«Тапсырма»
тәсілі

Барлығы:
Барлығы: Жауын
Жауын -- шашын
шашын
түріндегі
түріндегі табиғи
табиғи су
су атауларын
атауларын жаз.
жаз.
Көпшілігі:
Көпшілігі: Жауын
Жауын -- шашын
шашын
түріндегі
түріндегі табиғи
табиғи су
су атауларын
атауларын жаз.
жаз.
Мысал
Мысал келтір
келтір
Бұл Кейбірі:
Кейбірі: Жауын
Жауын –– шашын
шашын
Бұл әдіс
әдіс оқу
оқу мақсаттарына
мақсаттарына қолқол
жеткіәзуге
жеткіәзуге бағытталған.
бағытталған. түріндегі
түріндегі табиғи
табиғи су
су атауларын
атауларын жаз,
жаз,
Ұсынылған
Ұсынылған ақпараттан
ақпараттан фактімен
көзқарасты
фактімен мысал
мысал келтір,
келтір, оларды
оларды дәлелде
дәлелде
көзқарасты ажырату
ажырату үшін
үшін өте
өте
тиімді. Оқушылардың
тиімді. Оқушылардың
қажеттілігіне
қажеттілігіне қарай
қарай қолдау
қолдау
көрсетемін.
көрсетемін. Қорыта айтқанда
Қорыта айтқанда оқу
оқу
мақсатының жеткізудегі
мақсатының жеткізудегі оң оң
нәтижесін
нәтижесін беретін
беретін әдіс
әдіс екендігі
екендігі
анық
анық
Бағалау
Бағалау критерилары:
критерилары:
Судың
Судың табиғи
табиғи су
су көздерін
көздерін анықтайды.
анықтайды.
Судың
Судың физикалық
физикалық қасиеттерін
қасиеттерін анықтайды
анықтайды..

Тапсырма Дескрипторлар ҚБ
Бағалау Дескриптор
критерий
бейнежүзіңді Судың табиғи су Табиғи су
көру арқылы табиғи көздерін көздерін
анықтайды. атайды.
су көздерін анықта
Табиғи су
және ажырат.
көздерін
-табиғи су көздерін ажыратады.
ата, кестені толтыр Кестені дұрыс
толтырады.

Рефлексия
Ықшамсабақтың
Ықшамсабақтың
сабақты
сабақты жоспарлауға
жоспарлауға ықпалы
ықпалы туралы
туралы қорытынды
қорытынды

Қысқа мерзімді сабақты жоспарлау барысында
әріптесім Назгүл апайдан белсенді оқытудың «Сұрақ
қою және талқылау» әдісі бойынша «Қарлы
кесек»тапсырмалармен қорытындылаймын.Бұл әдіс
сабақ тақырыбын қорытындылау кезінде есте сақтау
қабілетін дамытуға тиімді деп ойлаймын.

Қысқа мерзімді жоспарды ұйымдастыру барысында
тапсырмалардан дескриптор құруды және оны нақты анық,
қол жетімді болуы керек екенін көз жеткіздім. Кері
байланыс арқылы оқушылармен пікір алмасу, үн қату, дер
кезінде түзету мақсатында қолданылатынын анықтадым.

Жаңартылған білім беру бағдарламасы алдымызға бір мақсат
қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында шәкірттердің
жүрегіне жол тауып, әрекеттендіре білу шеберлігіне
жетелейді. Ұстаз бен оқушы арасында ынтымақтастық
атмосферасын мықты қалыптастырып, әрбір оқушыны алға
қарай ұмтылуға жетелейді.

Ұқсас жұмыстар
Жомарттық пен сараңдық
Оқытудың белсенді әдістері
Оқытудың белсенді әдісі
Белсенді оқыту әдістері
Оқытудың белсенді әдістері - оқу
Белсенді оқушы
Оқытудың түрлері
Оқытудың белсенді формасы мен әдістері
Белсенді оқыту әдістерінің жіктелуі
ПСИХОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДАҒЫ ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕР
Пәндер