Экрандық техникалық құралдар
Презентация қосу
Әр түрлі
көнекіліктерге
қойылатын талаптар
Көрнекілік – оқу материалын
оқушы көңіліне оңай да, әсерлі
жолмен жеткізуші көмекші құрал.
Көрнекіліктің маңызы, тиімділігі неде?

1. Білім мазмұнын байыта түседі.
2. Есту арқылы алған білімін көру арқылы бекіте түседі.
3. Оқушылардың ынтасын, қызығушылығын арттырады,
ойлау, таным белсенділіктерін, көркем тілін дамытады.
4. Эмоциясына әсер етеді.
5. Алған білімдерін практикада жүзеге асыруға жетелейді.
Көрнекілікпен оқытудағы басты мақсат –
оқушыны байқағыштыққа, оймен
топшылауға жаттықтыру. Өзінің
байқағандарын сөзбен айтып бере білуге, одан
логикалық қорытынды шығаруға үйрету. (К.
Д. Ушинский)
Көрнекіліктерді қолдан жасау – аса күрделі дүние.
Оған қойылатын басты талаптар мыналар:

Жазуын соңғы партада отыратын бала да оқи
алатындай болу керек.
Көркемдеуі, безендіруі, бояулары әлем-жәлем емес,
қарапайым, оқушы жан жүйесіне, көру қабілетіне кері
әсер етпейтіндей, мектеп гигиенасына сай жасалуы
керек.
Қолдануға оңай әрі мазмұнды болуы керек.
Тұжырымдылық, нақтылық, ғылыми жағынан
тереңдік те басты шарт.
Сабаққа қажетті дидактикалық
көрнекі құралдардың түрлері:

Заттық, Синтетикалық,
Буклеттер,
образдық, синхроникалық
альбомдар
графикалық кестелер

Кеспе,
Тірек Техникалық
үлестірмелі
сигналдары оқу құралдары
қағаздар
Заттық, образдық, графикалық

Көркемсөз шеберлерінің өмір жолын, шығармашылығын
оқыту үстінде қолданылатын заттар, бейнелі суреттер
(портреттер) шығармашылығы, өмір жолының сандық
тізбектері

Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсіреповтың өмірі, шығармашылығы
туралы баяндалғанда соларға байланысты бейнелі, тарихи
мәні бар суреттері, туған жердің сұлу табиғаты, ақын-
жазушылар жүрген жағрафиялық аймақтары, музейі,
ескерткіштері, жер-су, мекендердің аттарын тиімді пайдалану.
• Арнайы ақын-жазушылардың
Синтетикалық, шығармаларына тақырыптық
синхроникалық бейнеде,
кестелер • Образды бейнеде берілетін
кестелер.

• Ақын-жазушылардың өмір-
жолына арналып жасалатын
Буклеттер, бейнелі суреттер.
альбомдар
• Тірек конспектісі – негізгі
Тірек материалдан ең негізгілерін бөліп
алу керек.
сигналдар • Тірек плакаты – ақын-
жазушылардың даталы, тарихи
ы оқиғалары мен шығармаларының
аты қай жылы жазылған
анықтамасының көрсеткіші.

• Жеке ақын-жазушылардың көркем
Кеспе, шығармалары бойынша жасалады.
• Оқушының өзіндік, шығармашылық
үлестірмелі жұмыстарды орындау мақсатында
пайдаланады.
қағаздар
Техникалық оқу құралдары

Экрандық
техникалық Дыбыстық
құралдар техникалық
құралдар
Экрандық техникалық
құралдар
Бұлар шағын
көрнекі
Киноаппарат, материалдарды Иллюстрациялық
эпидиаскоп, (суреттерді, кесте) кестелер,
кодоскоп, ЛЭТИ, экранға түсіріп, диапозитив,
«Протон», сабақ мазмұнына диафильм,
«Свитязь», байланысты қажетті кинофильм мен
«Фильмоскоп» қосалқы теледидар
материалдарды
көрсетуге арналған.
Дыбыстық техникалық
құралдар
Арнайы
жазбаларды,
Оқушылардың,
диктордың
мұғалімнің өз Радиохабарлар,
көркем сөз
сөздерін жазуға, күйтабақтағы
шеберлерінің,
талдауға жазба, магниттік
қоғам
мүмкіндік жазба
қайраткерлерінің
жасайды.
сөздерін
тыңдауға;
Я. А. Каменский «Алты ереже»
атты еңбегінде: «Көрінетіннің бәрін
көзге, естілетіннің бәрін құлаққа,
сезілетіннің бәрін қолға беру керек», -
деп атап көрсеткен.
• Иллюстрациялар, бейнелеу өнерінің
Көруге туындылары, мүсін, сәулет өнерінің
негізделген шығармалары, графикалық материалдар
көрнекіліктер (сызба, кесте-плакат), портрет,
фотографиялар, макеттер, альбомдар

• Ақын-жазушылар даусы, шығармалары
Естуге жазылған күйтабақтар, не олар туралы
үнтаспаға жазылған естеліктер, музыка
негізделген туындылары, ертегі, батырлар жыры,
көрнекіліктер әңгіме, өлеңдер, артистер оқуындағы
басқа да шығармалар

Көру, есту
көрнекіліктерінің • Кино, телехабарлар оқу фильмдері
екеуіне де
жататын
Көркем шығармаға пайдаланылатын көрнекіліктердің жасалу
жүйесін В. В. Глубков өзінің «Әдебиетті оқыту методикасы»
атты еңбегінде үш түрге бөледі:

Образды сөз өрнегі (оқу,
декламация, көркем Көркем бейнелі (түрлі
баяндау (әңгімелеу) портреттер, пейзаждар,
арқылы орындалатын қолжазбалардағы
поэзиялық, прозалық суреттер)
үзінділер

Графикалық
көрнекіліктер (тақтаға
жазылған сандық
мәліметтер, кестелер,
диаграммалар)
ӘДЕБИЕТ САБАҒЫНДА КӨБІНЕ КӨРУГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН
КӨРНЕКІЛІКТЕР ЖИІ ПАЙДАЛАНЫЛАДЫ.

ЖАЗУШЫ ПОРТРЕТІ
ФОТОСУРЕТТЕР
СЫЗБА
КАРТА
КЕСТЕ-ПЛАКАТ
СИНХРОНДЫ КЕСТЕЛЕР
ДИАФИЛЬМДЕР
Кесте-сызбаның ең бір тиімді түрі – «Нені міндетті
түрде білу керек?» деген көмек-нұсқау көрнекілігі.
Ыбырай Алтынсаринге былайша кесте-плакат жасауға болады:
«Қазақтан шыққан ұлы педагог»
портреті
Ыбырай Алтынсарин – тұңғыш педагог, балалар әдебиетінің атасы, оқулық
жазушысы, кітап жазушы, мектептер ашушы, аудармашы.
Өлеңдері, оның тақырыбы: 1. Оқу, білім туралы – «Кел, балалар, оқылық»,
«Өнер-білім бар жұрттар».
2. Табиғат лирикасы: «Өзен», «Жаз».
3. Әлеуметтік мәселелерге: «Залым Төреге», «Азған елдің байлары», «Азған
елдің молдасы».
Әңгімелері, тақырыбы: 1. Тәрбие мәселелері: «Бақша ағаштары», «Талаптың
пайдасы», «Мейірімді бала».
2. Еңбек мәселелері: «Асан мен Үсен», «Қыпшақ Сейітқұл», «Әке мен бала»,
«Атымтай Жомарт».

Ұқсас жұмыстар
КӨРНЕКІЛІКТЕР МЕН ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР
Оқытудың тәжірибелік әдістері
Дене тәрбиесінің әдістері
Қосымшаларды құру құралдары
Мәдени код
Биологиялық рекультивация
МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ПРОЕКТОР
Borland Delphi бағдарламалау ортасы. Delphi бағдарламасын іске қосу. Delphi бағдарламалау ортасының терезесі
Ұйымдастыру формасы
Компьютерлік графика. Компьютерлік графиканың түрлері
Пәндер