Өсімдік қорғау
Презентация қосу
МАҚТААРАЛ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

Пән: Өсімдік қорғау
АСТЫҚ ТҰҚЫМДАС ДАҚЫЛДАРДЫ
КЕШЕНДІ ҚОРҒАУ
Сабақтың мақсаты
Астық тұқымдас дақылдардың арамшөптерінен, ауруларынан және
зиянкесінен қорғаудың кешенін ұйымдастыруды меңгеру.
Теориялық білімді тәжірибеде қолдануды меңгеру.

Күтілетін нәтиже
1.Астық дақылдарының негізгі арамшөптеріне қарсы қолданылатын
гербицид таңдау.
2.Негізгі ауруларына қарсы қолданылатын фунгицидтің шашу мерзімін
білу.
3.Негізгі зиянкестерімен күресудің әдістерін меңгеру.
4.Осы процестің барлығын жоспарланған өсіру технологиялық
картасына енгізу.
Танапты егіске дайындау

Ерте көктемде танапты ластайтын арамшөптермен күресудің екі
әдісі бар: агротехникалық әдіс, яғни жерді жырту, тырмалау
арқылы пайда болып келе жатқан арамшөптердің өскіндерін
жою. Екінші химиялық әдіс: танапты жаппай әсер ететін
гербицидпен өңдеу (ә.е.з глиффассад 500гр/л)
Тұқымды егіске дайындау

Тұқым дәрілеу - себілетін (отырғызылатын) материалды ішкі және сыртқы
өсімдік ауруларынан, егістікке себілген тұқымды және көктеп шыққан өскінді
топырақ зиянкестері мен ауру таратушы микроорганизмдерден қорғау үшін
химикалық заттармен зарарсыздандыру
Астық тұқымдас дақылдардың вегетациялық
кезеңі
Тұқымның өнуі
Егін көгі (көктеу) кезеңі
Түптену кезеңі
Түтікке шығу (сабақтану) кезеңі
Масақтану кезеңі
Гүлдену кезеңі
Пісу кезеңі (сүттеніп, қамырланып, толық пісуі)
Астық тұқымдас дақылдардың
арамшөптерімен күресу
Астық тұқымдас дақылдардың негізгі арамшөптері: егістік шырмауық, кәдімгі
қара сұлы, егістік қалуен, тауық тарысы, талшықты сүттіген, кәдімгі
мыңжапырақ.
Гербицидтер

Жаппай әсер ететін
Таңдаулы
Әсер етуші зат: глиффассад г/л Аврорекс
Раундап экстра Гранстар про
Ураган Старане премиум 330
Торнада Деметра

Химиялық әдіс: гербицид шашу.
Раундап экстра (ә.е.з глифассад 540 гр/л)
Ураган форте (ә.е.з глифассад 500 гр/л)
Астық тұқымдас дақылдардың
негізгі аурулары

Бидайдың тозаңды қара күйесі
Бидайдың қатты қара күйесі Кәдімгі шірік

Фузариоздық тамыр шірігі
Дәнді дақылдардың сабақ (жолақ) таты Септориоз
Фунгицидтер
1. Тұқымды себуге дейін дәрілеу (тұқымға және топырақтағы ауру
қоздырғыштарымен күресуге арналған).
2. Вегетациялық кезеңінде өңдеу (көктемде қолдануға және
профилактикалық әсерлі препараттар),

Әсер етуіне байланысты
фунгицидтер

Профилак Қорғауш
Емдік
тикалық ы
Астық дақылдардың
зиянкестері

Гессен шыбыны Астық егеушілер Зиянды бақашық

Бидай трипсі Астық қоңыздары Дәннің сұр көбелегі
Инсектицидтер

Инсектицидтердің
жәндік организміне
енуіне байланысты
Инсектицид
Ішек тер мен
инсектици акарицидтер
ді
жанаспа
жүйелік
әсерлі
инсектицид
инсектицид
тер
тер
Десиканттар
1. Дефолианттар және десиканттар.
2. Өсімдіктің өсіп, жетілуін реттегіштер.
1. Десиканттар (лат. desiccantis- кептіруші)- препараттар арқылы жапырақтар мен
сабақтың өсуін доғарып, ерте кептіру, өнім жинау мен өсімдіктің пісуін тездету
мақсатында қолданылады (күнбағыс, картоп, мақта, капуста т.б.). десикант ретінде
жанама әсері бар, тез әсер ететін гербицид дикват-дибромид Mg(ClO3)2*6H2O (І)
қолданылады. КСРО-да 1986-90 жылдары сонымен қатар NaSCN (деб ос), CaCl2
қоспасындағы Ca(ClO3), метаксу-рон (пуривел ІІ) және буминафос (ІІІ) рұқсат
етілген. Сонымен қатар әлемдік деңгейде пар-акват-дихлорид (ІV), диносеб[V,
R=CH (CH3) C2H5], пентахлорфенол және Na пентахло-рфеноляты,
H3AsO4*5H2O, аметрин (VІ), эндотал (VІІ) кіреді.
Әдебиеттер
Негізгі әдебиеттердің тізімі
1. Сағитов А.О., Исенова Г.Ж., Рвайдарова Г.О., Нуржанов Ә.С., Қалмақбаев Т.Ж., Өсімдікті химиялық
қорғау Алматы, 2013. – 215 б.
2. Ашықбаев Н.Ж., Есеркепов У. Өсімдік қорғау.-Астана.:Фолиант, 2010. – 150 б.
3. Тулеева Ә.Қ., Әжбенов В.К., Сүлейменова З. Ш., т.б. Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің зиянкестері
және олардан қорғау шаралары. Оқу құралы. Астана, 2007. – 153 б.
4. Қазақстан Республикасы аумағында қолдануға рұқсат етiлген пестицидтердiң (улы химикаттардың),
2013 – 2023 жылдарға арналған тiзiмi. 2013. – 214 б.
5. Груздев Г.С., Зинченко В.А., Калинин В.А., Словцов Р.И. Химическая защита растений. – М.:
Агропромиздат, 1987. – 414 с.
6. 3. Протасов М.И., Миренков Ю.А., Соскевич П.А. Химическая защита растений. – Минск, Триолта,
2006. – 336 с.
Қосымша әдебиеттердің тізімі
7. Агибаев А.Ж., Тулеева А.К., Сулейменова З.Ш. Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен
аурулардан қорғау. Алматы, 2010. – 172 б.
8. Афанасьева А.И., Груздев Г.С., Дмитриев Л.Б., Зинченко В.А., Калинин В.А., Словцов Р.И. Практикум
по химической защите растений. – М.: 1983. – 272 с.
9. Голышин Н.М. Фунгициды в сельском хозяйстве. – М.: Колос, 1982. – 184 с.
10. Захаренко В.А., Ченкин А.Ф. Справочник по применению гербицидов. – М.: Агропромиздат, 1990. –
240 с.
11. Инструкция по технике безопасности при хранении, транспортировке и применении пестицидов в
сельском хозяйстве М., «Агропромиздат», 1985, 40 с.
Тапсырма
№ Атауы Кешенді қорғау шаралары Мерзімі Маңызы
1 Танапты егіске дайындау 1.Агротехникалық әдіс: жерді жырту және Ерте көктемде. Ерте көктемде танапты
тырмалау. Бидай дақылы ластайтын арамшөптермен
2.Химиялық әдіс: гербицид шашу. үшін 15.04-15.05 күресудің екі әдісі бар:
Раундап экстра (ә.е.з глифассад 540 гр/л) аралығында агротехникалық әдіс, яғни
Ураган форте (ә.е.з глифассад 500 гр/л) жерді жырту, тырмалау
арқылы пайда болып келе
жатқан арамшөптердің
өскіндерін жою. Екінші
химиялық әдіс: танапты
жаппай әсер ететін
гербицидпен өңдеу
2 Тұқымды егіске дайындау

3 Дақылдың вегетация
кезеңіндегі
арамшөптермен күрес
4 Дақылдың ауруларымен
күресу
5 Дақылдың
зиянкестерімен күресу
6 Дақылды жинау алды
жұмыстар

Ұқсас жұмыстар
Өсімдік карантинінің даму тарихы. Қазақстан Республикасының өсімдік карантині
Өсімдік карантинінің даму тарихы
Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық
Қызыл кітапқа енген өсімдіктер
ӨСІМДІК ЗИЯНКЕСТЕРІ
Ауыл шаруашылық кәсіпкерлік қызметінің жекелеген түрлерін құқықтық реттеу
Кү ріш масасы
Топырақ. Топырақ ластануы
Қытай бұршағының жалған ақ ұнтағы
Қазақстанның Қызыл кітабына енген өсімдіктер
Пәндер