Эпидемиологиялық зерттеулердің кезеңдері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҰАҚ «Астана медициналық университеті»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы

ОБӨЖ
Тақырыбы: Эпидемиологиялық зерттеулердің кезеңдері.
Ішек инфекцияларының соңғы үлгілері
Орындаған: Қайназар З.Қ
Қабдрахманова С.Қ
Жәмиева Ж.
Бекен А.Е
Исағабылова А.
Алдабергенова Н
Қабылдаған: Сулейменова Р.Қ
.
Нұр-Сұлтан 2019
2019
Эпидемиологиялық
Зерттеулер
кезеңдері
Жоспар
Эпидемиологиялық
01 зерттеу кезеңдері

02 Дайындық кезеңі

03 Ақпарат жинау & өңдеу

04 Қорытынды
Кезеңдер
• Өзектілігін негіздеу •Сандық зерттеулер
• Аралық және қорытынды •Эпидемия анықтау
мақсаттарды айқындау •Обьективті факторлар
• Жоспар құру •Диагностика

Дайындық Ақпаратты жинау

Өңдеу және талдау Қорытынды жасау
• Статистикалық өңдеу •Есеп жазу
• Логикалық өңдеу •Шешімін табу
•Шаралар қолдану
Дайындық кезеңі
Өзектілігін Мақсаттарды Гипотезаны
негіздеу тұжырымдау тұжырымдау
Мәселенің даму Дұрыс гипотеза
Себебін, таралу
дәрежесі зерттеудің алдағы іс
жиілігін анықтау үшін,
өзектілігін әрекеттерді
сипаттама беру үшін,
көрсетеді,эпидемио айқындауға және
шаралардың
логиялық жағдайға зерттеу дизайнын
тиімділігін көрсету
байланысты . таңдауға мүмкіндік
үшін .
береді

Пилоттық
Зерттеу Бағдарлама Жоспар зерттеулер
нысаны,бірлігі құрастыру құрастыру жүргізу
нысан-салыстыру Ақпараттарды жинау Іс әрекеттер тізімі Зерттеу мақсатының,
топтары(ауру- бағдарламасы және Уақыты,орны,қарж әдісінің, дизайның,
сау,негізгі- ақпараттарды ылық және гипотеза дұрыстығын
бақылаудағы) топтастыру немесе техникалық тексеру
Бірлік-әрбір сау және өңдеу ресурстар, әдіс түрі
ауру адам бағдарламасы.
Ақпаратты жинау
• Аурухана
• Лаборотория Ақпараттандыру көзі
• Школы,университеты
• Литература
• Интернет

• Демографиялық Ақпарат түрлері
• Клиникалық және биологиялық
• Қауіп рискілері жайлы

• Басы, пик,аяқталуы
• Таралуы(сағат,апта,басталу) Эпидемия таралу уақыты
• Эволюциясы

• Пайда болу орны
• Аймақ бойынша тығыздығы
Эпидемия таралу орны
• Ауыру деңгейі .

• Жасы
• Жынысы
• Профессиясы Ауыру клафикациясы
• Деңгейі
Сандық
зерттеулер Анықтама
халықтың осы ауруды жұқтыру қаупі
туралы қорытындыға әсерін болдырмауға
мүмкіндік береді. Салыстырмалы шамалар
есептік болып табылады.
Эпидемиологияда интенсивті (ауру) және
экстенсивті (құрылымдық) көрсеткіштер жиі
Абсолюттік
01 шамалар
қолданылады.

Анықтама Салыстырмалы
Бұл белгілі бір аумақтағы жалпы (жалпы)
шамалар
02
популяцияның немесе оның жеке тобының
арасында жаңа диагноз қойылған немесе
қазіргі уақытта бар аурулардың
абсолютті саны
Аурудың пайда болу қаупі (ықтималдығы)
туралы дұрыс қорытынды жасауға
мүмкіндік бермейді..
Your Picture Here

Сандық
Зерттеулер
Сырқаттанушылықты сандық зерттеу
барлық эпидемиологиялық нәтижелердің
негізін құрайды, оның ішінде халықтың әр
түрлі жастағы топтарындағы аурулардың
жиілігі туралы, осы топтарға адамдарды
алу қаупі, әртүрлі топтардың халықтың
жалпы аурушылығына қосатын үлесі
туралы; аурудың пайда болуы мен таралу
қаупін анықтайтын факторлардың
жиынтығы мен белсенділігі туралы
маңызды эпидемиологиялық қорытындылар.
Анықталған сандар объективті бар аурудың
анықталған және жазылған бөлігін ғана
көрсетеді. Аурудың анықталған бөлігі
зерттелген аурудың нақты жағдайлары
- «айсберг құбылысына» қарағанда аз.
Ақпаратты өңдеу
Аурудың динамикасы мен
құрылымын жан-жақты және сенімді
сипаттауға, сондай-ақ болжамды
қауіп факторлары мен
сырқаттанушылықтың себеп-
Салыстыру
салдарлық байланысын өлшеуге
(бірақ анықтамауға) мүмкіндік береді.

Статистикалық өңдеу Ақпаратты ұйымдастыру

Жиналған ақпаратты зерделеу және
зерттеу нәтижелерін ұсыну
үшін эпидемиологиялық мәліметтерді

Стат тесттер ұйымдастырудың маңызы
зор , яғни. олардың кестелік және
графикалық дисплейі
Шынайы, сенімді
Биологиялық тұрғыда дұрыс
Қоздырғышын, негізг і көзін, жұқтыру жолын
және уақытын нақты анықтайтын
Қорытынды

Есеп жазу Шаралар қолдану .

• Жалпы • Зерттеу басында жалпы
эпидемиологиялық шараларды қабылдау
жағдай жайлы қысқаша • Зерртеудің нәтижелері
есеп жазу бойынша негізделген
• Өткен жағдайға шараларды қабылдау
құжаттама жазу(бағалау, • Эпиемияны қадағалау
заңнамалық мәселелері шараларын қабылдау
бойынша) (көзі бойынша – хлорлау,
• Ақпараттандыру Құралы жұқтыру – санитарлық
• Ұсыныстарға шаралар, төзімділік
презентация . арттыру-вакцинация)
Маңызды

01 Мәселенің этикалық аспектілері

02 Ауруларды құрметтеу

03 Жоғарғы билік органдарды хабардар етуммен
Литература

https://www.who.int/hac/tec
hguidance/training/outbreak
%20investigation_rus.pdf

https://studopedia.info/5-4
7566.html
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Эпидемиологиялық зерттеулер, эпидемиологиялық әдіс түсінігі, эпидзерттеулер типтері
Санитарлы микробиологиялық зертеу жүргізудің принциптері
Негізгі стоматологиялық аурулардың біріншілік профилактика әдісі
Тағамдық интоксикация
Ақпарат жинау әдістері
МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕР
Жүргізілген сандық зерттеулер анық нәтижелер бермеген нарық аспектілері жайлы нақты ұсыныстар алу
Өндірістік жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру және тіркеу
Педагогика мен психологияның әдіснамалық негіздері
БҰЙЫМДАРДЫҢ АЙНАЛЫМЫ
Пәндер