Тақырыптық картография
Презентация қосу
Дәріс №1.
Картография пәні және
мақсаты

Орындаған: Темиржанова Әйгерім
19-МГТк-2п
Қабылдаған: т.ғ.к. Апшикур Байтақ
Картография ұғымы

Картография - табиғат пен қоғамның құбылыстарын
географиялық карта мен басқа картографиялық
өнімдерді кескіндеу жəне оларды құру, пайдалану
əдістемелері туралы ғылым.

Географиялық карта –адамзаттың ең үлкен жасауы.
Ол қоршаған əлемді тану үшін тамаша құрал болып
қызмет етеді.

Оған инженерлер, зерттеушілер, геологтар, агрономдар,
ғалымдар, əскери қызметтер жүгініп өздерінің
сұрақтарына жауап табады.
Әлемнің физикалық картасы
Математекалық картография

Картатану

Картаны редактрлеу жəне құру

Картографиялық информатика

Тақырыптық картография

Картаны басып шығару
Картографиялық пәндер

Картографиялық өндірістерді
ұйымдастыру жəне
экономикасы
Географиялық карта деп анықталып математикалық
зандар бойынша құрылған Жер бетін жазықтықта кішірейтіп
əрі жинақтап шартты белгілермен бейнеленген көріністі
атайды. Картада жер бетіндегі табиғат құбылыстарын,
қоғамдық өмірде іс əрекеттен пайда болған объекттерді
бейнелейді. Жергілікті жерді бейнелеу əдістері: сурет,
фотосурет, аэрофотосурет, план, карта, глобус.
Картографиялық тор

Параллельдер мен
меридиандардың
торы
Экватор – Жердің айналу
осін тік бұрыш жасап жəне
оның дəл ортасынан кесіп
өтетін жазықтықты экватор
жазықтығы дейді. Экватор
жазықтығы мен жер бетінің
қиылысу сызығы экватор
деп аталады.
Географиялық меридиан - Жердің айналу осі арқылы
арқылы өтетін жазықтық меридиан жазықтығы деп аталады
да, ал сол жазықтықтың жер бетімен қиылысу сызығы
географиялық меридиан деп аталады. Бастапқы меридиан
географиялық бойлықтын есебі жүргізілетін меридиан. Бүкіл
əлемдік практикада бастапқы меридиан болып Гринвич
обсерваториясынан өтетін Гринвич меридианы қабылданған.
Параллель – Экваторлық
жазықтыққа параллель
жазықтықтардың жер
бетімен қиылысу
сызықтарын параллельдер
деп атайды.
Картография пәнінің мақсаты:
картаның математикалық негізін, картографиялық проекция теориясын құрады
жəне зерттейді, яғни Жердің эллипсойд (шар) бетін жазықтыққа (картаға) бейнелеу
əдістері;
географиялық карталардың теориясын, олардың қасиеттерін, даму тарихын жəне
оларды қолдану əдістерін оқытады;
карта нұсқасын камералды құру əдістерін жəне ғылыми техникалық
методикалармен картографиялық жұмыстарды басқаруды құрады;
карта классификациясын, анализін, учетін, сақтауын, қамтамасыз ету мақсаттарын
шешеді;
карталарды полиграфиялы көбейту жəне түрлендіру технологиясы мен əдістерін
құруды оқытады;
карталарды мақсаттары бойынша жинақтау;

картографиялық өндірістердің экономикасын жəне оны рационалды ұйымдастыру
əдістерін оқытады.
Назарыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Құрылыс карталары
Географиялық ақпараттық жүйе
Графикалық деректер қорын басқару жүйесі
АТЛАСТАР КАРТОГРАФИЯС
Сыртқы жүйелерден ақпаратты біріктіру
Тақырыптық карталарда құбылыстар мен объектілерді картада бейнелеудің картографиялық тәсілдері
Картографиялық жұмыстардың түрлері
Ежелгі карталар
Карта - Жер шарының бетін немесе оның бөліктерін белгілі бір картографиялық проекцияда жазықтыққа кішірейтіп және жинақтап бейнелеу
Ежелгі адамдардың географиялық карталары
Пәндер