Алгоритмді блок - схема түрінде жазуда қолданылатын геометриялық фигуралар
Презентация қосу
Блок-схема-бұл
бағдарламаның
графикалық көрінісі.
• Блок-схема – арнайы геометриалық
фигуралар, нұсқамалар арқылы
орындалатын әрекеттер мен олардың
орындалуы ретін көрсететін графиктік
схемалармен берілетін алгоритм.
Алгоритмнің әр пункті геометриялық
фигура – блоктың ішінде бейнеленеді.
Орындалатын іс-әрекеттердің түріне қарай
оларға әр түрлі геометриялық фигуралар
сәйкес келеді. Геометриялық фигуралар
арасындағы байланыс жолдары нұсқама
арқылы көрсетіледі.
• Блок-схема орысша Блок-схема; ағылш. flow-chart)
1. операциялар, мәліметтер , ағындар немесе техникалық құралдар
секілді элементтерді белгілейтін арнайы символдар көмегімен
талдау жасау немесе шешімін табу үшін мәселелерді графика
түрінде ұсыну;
2. программаның немесе процестің шартты графикалық кескіні;
3. электрондық жүйенің (мысалы, есептеуіш жүйенің)
элементтерінің арасындағы байланыс графика түрінде
ұсынылатын схема
• Элементтері қарапайым схемадан бастап негізгі қызметтік
блоктарға дейінгі өте алуан түрлі құрылғылар бола алады. Олар
шартты түрде геометриялық фигуралармен беріледі және тиісті
жазбалармен жабдықталады. Блок-схема, көмегімен
компьютердің сипаттамасын кез келген деңгейде — схемалық
құрауыштан бастап есептеуіш кешендерге дейін тұтасымен
беруге болады
Алгоритмді блок-
схема
арнайы қабылданған мемлекеттік үлгі бойынша мына блоктарды
пайдаланады: алгоритмнің басы мен соңын элиппс (алгоритмнің
аргументтері мен нәтижелерін), алгоритмде мәліметтерді енгізу мен
шығаруды параллелограмм, ақпаратты өңдеуді (есептеулерді)
тіктөртбұрыш, шарттарды тексеру ромб фигураларының ішіне
жазылады
Алгоритмді блок-схема түрінде жазуда қолданылатын
геометриялық фигуралар

№ Таңбаның аталуы Таңба Атқаратын
қызметі
1 Басы – соңы (кіру - Алгоритмнің басы
шығу) мен соңы,
көмекші
программаға кіру
мен шығу
2 Есептеу блогы Есептеулер
(процесс) немесе
есептеулер
тізбегі
(ақпаратты
өңдеу)
№ Таңбаның Таңба Атқаратын қызметі
аталуы

3 Логикалық жоқ Шартқа
блок жағы ия байланысты
алгоритмнің
орындалу бағытын
таңдау
4 Енгізу – Берілген
шығару деректерді ендіру
блоктары және нәтижені
жауапқа шығару
5 Нұсқама Байланыс бағытын
көрсету
Блок-схемалар үшін
шартты белгілер
- Басы немесе
програманың
соңы
деректерді енгізу

- деректерді шығару

-әрекеттер
Блок-схемалар үшін
шартты белгілер
-шешім шарты бағдарлама

-параметрі бар цикл

-кіші бағдарлама

- бағыттамалар-бағыт проц
Желілік
бағдарлама
басталуы REM ‘ табу f’
CLS
теруі a, b, c
INPUT a, b, c
d:= c + b
d:= c + b
f:= d + a
f:= d + a

Шешуі f
PRINT f

Соңы
END
Тарамдау блогы
Жоқ (-)
ия(+)

IF a > b

a азырақ b

a көбірек
b INPUT a, b
IF a > b THEN PRINT “ a көбірек
b”
else PRINT “a азырақ b”
Блоктың ц и к л ы
i:= 0, 10, 1

FOR i:= 0 TO 10 STEP
1 Шығаруы
INPUT a
а
s:= s + a
S:= s + a
NEXT i
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Блок - схемалар
Алгоритмнің блок - схемалар түрінде кескінделуі
Алгоритм қасиеттері
Блок схема түрінде
Алгоритм және оның қасиеттері
Алгоритм түсінігі
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритмның күрделіліг. Алгоритм түсінігінің функйия түсінігімен байланысы.Алгоритмдік тіл және оны орындаушылардың сипаттамалары
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі. Алгоритм түсінігінің функция түсінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл және оны орындаушылардың сипаттамалары
Циклдік алгоритм. 6-сынып
Пәндер