Асептикалық қабыну моделінде фетальдық гепатоциттерді еңгізудің эффективті жолын анықтау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
МАРАТ ОСПАНОВ атындағы БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

Феталдық гепатоциттермен коррекциялау кезіндегі
болбыр дәнекер тініндегі асептикалық қабыну процессінің өту
барысы
(экспериментальды зерттеу)
Жұмыстың мақсаты: болбыр
дәнекер тініндегі асептикалық
қабынудың ағымына фетальдік
гепатоциттердің тигізетін әсерін
зерттеу.

• Жұ мыс тың мақса ты: болбыр дәне кер тінінде гі асе птика лық
қабынудың өт у бар ысына фета льдық геп атоци ттердің тиг ізетін
әсе рін з ертте п білу .
Жұмыстың зерттеу міндеттері:
1.Асептикалық қабыну моделінде фетальдық
гепатоциттерді еңгізудің эффективті жолын анықтау
2.Асептикалық қабыну моделінде фетальдық
гепатоциттерді еңгізудің оптимальды мерзімін аңықтау
3.Асептикалық қабыну ошағында фетальдық
гепатоциттердің эффективті коррекциялау дозасын
белгілеу
4.Фетальдық гепатоциттерді еңгізу кезіндегі
асептикалық қабыну ошағындағы тамырлық және
клеткалық реакциялардың даму заңдылықтарын оқып
табу
Жүргізілген тәжірибелік зерттеулердің жалпы
сипаттамасы

• 1- серия Фетальдік гепатоциттерді асептикалық қабыну аймағына
енгізгенде шақыратын тамырлық және жасушалық серпілістері
(тиілмеген-5; бақылау-19; тәжірибелік-66)
• 2- серия Болбыр дәнекер тініндегі асептикалық қабыну үдерісіне
фетальдік гепатоциттерді қабыну аймағына енгізу мерзіміне
байланысты тигізетін әсері (тиілмеген-5; бақылау-20; тәжірибелік-61)
• 3- серия Фетальдік гепатоциттер дозасының еселенген мөлшерін
қабыну аймағына енгізгендегі асептикалық қабыну ошағының
элементтеріне әсері (тиілмеген-5; бақылау-19; тәжірибелік-67)
• 4- серия Фетальдік гепатоциттерді жануарлардың іш қуысына
енгізгендегі асептикалық қабыну кезіндегі дәнекер тінінің реактивтік
элементтерінің өзгерістері (тиілмеген-5; бақылау-22; тәжірибелік-66)
Барлығы360
ФГ дене салмағына 2 мл/кг мөлшерде қабыну аймағына енгізгенде қабыну ошағынада
мес жасушалардың саны және белсенділігінің өзгеруі ( шартты бірлік, М±m)
Көр- Бақылау уақыттары
Жан- сет-
Уар- кіш- 30 3 6 12 1 2 3 7 14 21
лар тер мин сағ сағ сағ тәу тәулі тәулі тәулі тәу тәу
тобы к к к лік лік

Б саны 14,5± 16,0 9,0±1, 5,0±0, 2,0± 6,1±0, 8,5±0, 10,1± 13,4 15,2
А 1 мм2 1,2 ±1,2 0 4 0,17 53 9 0,93 ±1,2 ±1,3
Қ
Ы ДОК 0,53± 0,49 0,5±0, 0,65± 0,7± 0,89± 1,0±0, 1,1±0, 0,9± 0,9±
ш.б. 0,05 ±0,0 08 0,06 0,05 0,09 09 08 0,08 0,09
Л 5 7
А
У ТБК 12,3 11,7 13,5 14,7 20,4 23,9 33,5 17,1 10,8 7,3
ш.б.
Тә саны 16,1± 16,3 14±1, 10,2± 12,0 14,0± 15,3± 17,1± 17,3 18,1
жі 1,33 ± 3 1,1 ±1,1 1,35 1,47 1,6 ±1,8 ±1,7
1,47 9
ри
бе ДОК 0,6±0 0,74 0,81± 0,93± 1,1± 1,3±0, 1,5± 1,5±0, 0,9± 1,1±
ФГ ,07 ±0,0 0,77 0,09 0,1 15 0,17 14 0,08 0,1
7 5

ТБК 29,7 25,2 30,1 35,7 28,2 31,1 42,0 39,0 39,1 40,1

ДОК- дегрануляциялану орта көрсеткіші; ТБК- түйіршіктердің босап шығу коэфиценті
Қабыну ошағында феталдық жасушылар топтары
Тәжірибелік топтағы егеуқұйрықтарда 12сағат өткендегі
лейкоциттік тосқауыл
ФГ қабыну аймағына енгізгендегі иммунитеттің
бейспецификалық факторларының өзгеруі

Көрсеткіштер Бақылау Қабыну ошағында Құрсақ ішінде”

1 Лейкоциттер 6540+ 597 9730 + 48,7 8625 + 31

2 Нейтрофильдер 20,4 + 1,9 42,5 + 3,8 38,2 + 2 ,9
3 Эозинофильдер 1,9 + 0,15 1,3 + 0,11 1,22 + 0,12
4 Лимфоциттер 74,3 + 6,3 53 + 4,9 55,2 + 5,3
Моноциттер 4,4 + 0,5 2,4 + 0,23 2,9 + 0,2
5 ЛЫИ 0,37 + 0,06 0,58 + 0,048 0,46 + 0,037
6 ИЛИ 0,40 + 0,071 0,53 + 0,03 0,62 + 0,032
7 НФБ 30,5 + 2,9 78,8 + 5,7 82,1 + 6,3
8 Стимуляция индексі 0,29 + 0,025 0,42 + 0,27 0,40 + 0,028
9 Лизоцим 27 + 2,5 35,6 + 2,7 33,1 + 2,9
10 Комплемент 0,015 + 0,001 0,02 + 0,001 0,015 + 0,001
11 Гемагглютининдер 3,0 + 0,3 8,5 + 0,76 6,8 + 0,55
• Бақылау тобындағы жануарларда лекоцитарлық белдік
Бақылау және тәжірибелік топтардағы лейкоциттікбелдіктегі
24 сағат мерзіміне сәйкес жасушалық құрамы.
Қабыну ошағының шеткері аймақтарында бақылау
тобы жануарларда және фетальдық гепатоциттер жүзіндісін екі
дозада 0,2мл, 0,4мл алған егеуқұйрықтарда дифференсацияланбаған
фибробластардың саны.

Ұқсас жұмыстар
Флебиттер - көк тамыр қабырғаларының қабынуы
Аурудың дамуы
ООФОРИТТІ ЕМДЕУДІҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ
Қазақстан Республикасның қазіргі индустриалды – инновациялық саясаты
Перитонит - құрсақ қуысының қабырғаларын және ағзаларды астарлаған серозды қабат болып табылатын ішастардың қабынуы
Буаз малдың жағдайын бақылау
Клиникалық белгілері
SPSS қолданбалы бағдарлама пакетінің биомедициналық деректерді талдануға қолданылуы
SAS,SPSS,STATISTICA дестелерін биостатистикалық тұрғыда қолдану
Жануар текті АСД препаратына ветеринариялық медициналық таным
Пәндер