Қан тамыр
Презентация қосу
Су-электролиттік алмасуы.

1 бөлім

Су-электролиттік
алмасудың бұзылуы.

* Ағзадағы су алмасуының реттелүінің
Шартты-рефлекторлы
механизмдері Ми қыртысы
факторлар

Ауыз қуысындағы
рецепторлар
гипофиз
Гипоталамустың
барорецепторлар вентро-медиальді
бөліміндегі шөл орталығы
тіндік
осморецепторлар
адрено- АДГ
гломеруло-
Қан тамыр тропин
арнасының
волюморецепт АКТГ
орлары
Бүрек үсті безі

альдостерон
ренин
Нерв жүйесінің
вегетативті бөлімі

бүйрек
Физиологиялық шығарылу Тер бездері Na мен судың реобсорбция
сының
жоғарылауы
* Осмостық гомеостаздын реттелүінің негізгі
зандылықтары

сусыздану

Осмолярлылықтың 2% және Қан-тамыр ішілік сұйықтық
Жоғары көтерілүі көлемінің 10% және одан
төмендеуі

Осморецептор Барорецепторлардың
лардың

қозуы
қозуы
Шөл орталығы

ангиотензин II
АДГ
Ағзаның су балан
сының қалып альдостерон
тасуы
Судын ұсталуы
Na мен судын
ұсталуы
Су-электролиттік алмасудын реттегіштері (1)

* Ангиотензин II және III функциональді
әсері(А.В.Атаман бойынша)

ангиотензиназа
ангиотензин II ангиотензин
III

Бүйрек үсті безі
Қан-тамыр нің қыртысты қа
лардың тегіс-сала батының шумақ
лы бұлшық еті ты бөлігі

Альдостерон
Артериальді
секрециясының
қан қысымының
жоғарылауы
жоғарылауы

Су-электролиттік алмасуының реттеүшілері(2)
* Жүрекшелік натрий-уретикалық гормонның
фунционалдық әсері– А.В.Атаман бойынша
ЖНУГ
Қан-тамырлар
дың тегіс –
салалы бұлшық Бүйректік эпители
еті дің жасушалары

Тамырлардың натрийурез
кеңеюі және диурездің
жоғарылауы

Артериальді Айналымдағы
қан қысымының қан көлемінің
Төмендеуі азаюы
* Су-электролиттік алмасудың реттегіштері(3)
Босатылудың белсенді механизмі және вазопрессин
нің функционалды әсері(антидиуретикалық гормон– АДГ)

АД ОЦК гипофиз осмостық
қысым (ОҚ)

Қан
тамыр

Тегіс салалы
бұлшық еттердің
АДГ
жиырылуы
су
қан тамыр Реабсорбция
бүйрек сының күшеюі

АД

ОЦК ОД

Су-электролиттік алмасудын реттегіштері (4). Ренин
секрециясын күшейтетін механизм.
Бүйректегі қан айналымның
азаюы

Бүйректегі Альдостерон
фильтрациялық секрециясының
қысымның
күшеюі
төмендеуі

Бүйрек ишемиясы
Су-электролит
алмасудын
өзгеруі
ЮГА

ренин
Су-электролиттік алмасудың реттелуі(5)
Әлдостерон секрециясын белсендейтін факторлар.
( А.В.Атаман бойынша)
РЕНИН

Сарысудағы
ангиотензин II
калийдің
ангиотензин III АКТГ
жоғарылауы

Бүйрек үсті безінің қыртысты қабатының
шумақты бөлігі

АЛЬДОСТЕРОН
* Ағзадағы судың жалпы көлемінің өзгеруі

Гипоосмотикалық гипергидрия («сулық улану») - бұл ағзаға
судың түсуінің бүйрекпен шығарылудан көп болуы (хирургиядан кейінгі
олигоурия, жиі клизмалар, суды көп мөлшерде қолдану).

Гиперосмотикалық гипергидрия -бұл ағзаға бір мезгілде көп мөлшерде
судың және электролиттердің түсуінен пайда болады(теңіз суын
ішкенде).

Гипоосмотикалық гипогидрия- бұл ағза көп мөлшерде су және
электролиттерді жоғалтқанда пайда болады (мардымсыз құсу, іш өту,
көп терлеу, қантты және қантсыз диабет).

Гиперосмотикалық гипогидрия- бұл ағзаға судың түсуінен суды
жоғалтуының көп болуы және эндогенді түзіліс. Бұл кезде ағза
салыстырмалы түрде аз мөлшерде электролиттерді де жоғалтады
(мысалы, абсолютті “құрғақ“ аштықта).

• "Ангидремиялық шоктың "патогенезі
• ( А.В.Атаман бойынша)

АНГИДРЕМИЯ

гиповолемия гемоконцентрация
Гемодинамика
бұзылысы,
минуттық
көлемнің Микроциркуляция
Бүйрек сүзілуінің бұзылысы:
азаюы,
бұзылысы: анурия,
АҚ төмендеуі сладж-синдромы
гиперазотемия

УЫТТАНУ ГИПОКСИЯ АЦИДОЗ

«ШОК»

2 бөлім

Ісінудің этиология
және патогенезі

Тін мен капилляр арасындағы сұйықтық алмасуды
қамтамасыз ететін физиологиялық механизмдер

Гидростатикалық Р = 32 мм Hg Гидростатикалық Р = 12 мм Hg
Онкотикалық Р = 22 мм Hg Онкотикалық Р = 30 мм Hg

Н2О
- 14 mm Hg

артериальді бөлім көктамырлық бөлім
тін
+14 mm Hg Тінің тургоры = 6 мм Hg
H2 O
онкотическое Р ткани = 10 мм Hg

Р - қысым
32 мм Hg (гидр. Р) – 6 мм Hg (тіннің тургоры) = 26 мм Hg
12 мм Hg (гидр. Р) – 6 мм Hg (тінің тургор) = 6 мм Hg
22 мм Hg (онкот. Р) – 10 мм Hg (онкот. Р) = 12 мм Hg
30 мм Hg (онкот. Р) – 10 мм Hg (онкот. Р) = 20 мм Hg
26 мм Hg – 12 мм Hg = + 14 мм Hg (капиллярлардан сүзу күші)
6 мм Hg – 20 мм Hg = - 14 мм Hg (капиллярға сүзу күші) 13
* Ісіну дамуының негізгі тетіктері
Қан тамырлары

гидродина-
микалық онкотикалық осмостық мембраналардың
қысым қысым қысым Өткізгіштігі

Hg
ОҚ ОсҚ
МӨ
А Б В Г

Hg
ОҚ ОсҚ
Лимфа ағуына бөгет интерстиций
Д

лимфа
направление тамыры
тока лимфы

ІСІНУ ДАМУЫНЫҢ ТЕТІКТЕРІ
а. гидродинамикалық б. коллоидты-онкотикалық в. осмостық
г. мембраногедік д. лимфогендік
* Ісіну дамуына ацидоздардың әсері (А.В.Атаман
бойынша)

гидростатикалық ісіну гидростатикалық ісіну + ацидоз

Еркін су Еркін су

Жасушааралық
Жасушаралық
сүйықтардың

суйықтардың
Көлемі

көлемі
Байланысқан
су

Байланысқан
су

Тіннің Ргидр Тінің Ргидр

* Себебіне орай ісінулердің жіктелуі

қабынулық

аллергиялық

уыттанулық

ашығулық
(кахексиялық)

лимфогенді

Ісіну түрлері неврогенді

идиопатиялық

жүректік

өкпе ісінуі
нефриттерде

бүйректік
нефроздарда
Мидың ісінуі -
домбығуы

* Жүректік ісінудің патогенезі
Жүректің жиырылу қызметінің төмендеуі

Жүрек шығарылымының төмендеуі

Бүрек қанайналымының Волюмрецепторларының қозуы Канайналымдық гипоксия Тұтас веналық гиперемия

Рениндік тетігінің Бүйрек тамырларының
Іске қосылуы тарылуы

Лимфа ағуының Бауырда қанның
Әлдостерон Милық қабатының қиындауы іркілуі
бөлінуінің көбеюі нефрондарына қанның жиналуы

Натрий кері сіңірілуінің Әлбуминдер
түзілуінің
төмендеуі
Жасушааралық гиперосмия

Осморецепторлардың қозуы Қан сары суының
гипоонкиясы

АДГ түзілуінің көбеюі

Организмде судың кері
сіңірлуімен артық жиналуы ІСІНУ 17
* Бүректік ісінулердің патогенезі (нефрит кезінде)
ЗАҚЫМДАУША ЖАЙТ

Нефрона шумақтарының зақымдануы

протеинурия

Қан тамырлык
қан сары суының гипоонкиясы мембраналарының
зақымдануы

судың тіндерге сүзілуінің жоғарылауы

гиповолемия

ренин-әлдостерондык тетігі

Жасуша аралық гиперосмия

АДГ бөлінуінің жоғарылуы

бүйректерде судың кері сіңірілуінің

организмде судың артық жиналуы

ІСІНУ

Ұқсас жұмыстар
ЖУРЕК - ҚАН ТАМЫРЛАР БИОФИЗИКАСЫ
Тамырлар арқылы қан қозғалысының жалпы физика-математикалық заңдылықтары. Биологиялық ұлпалардың селқос механикалық қасиеттері
Тамырдың соғуын анықтау
Қанды жүректен денеге
Қанның формалды элементтері
Жүрек қызметінің жеткіліксіздігі
Операция кезінде болатын қан ағу түрлері, қан тоқтату
Жүрек қан тамырлар жүйесін кешендік емдеу әдістері
Жедел қан жетіспеушілігі
Коронарлық жеткіліксіздіктің түрлері,миокард зақымдалудың себебі мен механизмі
Пәндер