ЛИПОИДТЫ НЕФРОЗ
Презентация қосу
С.Ж.Асфендияров атындағы
Қазақ
Ұлттық Медицина Университеті.

Кафедра: Патологиялық анатомия.

Орындаған:Жаймырзаева Г.Ә.
Топ:07-001.
Қабылдаған:Серікбай М.Қ
Жоспар.

I.Кіріспе.
а)Нефрозды синдром.
II.Негізгі бөлім.
Этиологиясы;
Патогенезі;
Паталогиялық анатомиясы:а)микроскопиялық
көрінісі,
б)макроскопиялық
көрінісі.
III.Қорытынды.
Нефротикалық синдром.
НС жоғары протеинуриямен,
диспротеинемиямен,гипопротеинемиямен,гиперл
ипидемиямен және ісінумен көрінеді.

Біріншілік НС үш аурумен көрінеді:
Липоидты нефроз,
Мембранозды нефропатия,
Фокальді сегментарлы гиалиноз.
Ал, екіншілік НС гломерулонефрит,амилоидоз
секілді аурулармен көінеді.
ЛИПОИДТЫ НЕФРОЗ.
Сирек кездесетін ауру болып табылады.Көбінесе
созылмалы нефритпен немесе амилоидты нефрозбен бірге
кездеседі.
Этиологиясы.
Липоидты нефроздың этиологиясы :
созылмалы инфекциялардың жиірек
сифилистің; туберкулездің;
ал кейде ошақты инфекциялардың әсерінен
дамиды;
ал кейде этиологиясы белгісіз.
Липодты нефроз көбінесе әртүрлі инфекциялардың
нәтижесінде болатын интоксикациядан жасөспірімдер
мен балаларда кездеседі.
Патогенезі.
Аурудың патогенезі бүйректің өзектеріндегі және
шумақтарындағы дистрофиялық өзгерістердің нәтижесінде
дамиды.Осы патологиялық процестердің нәтижесінде
липоидты,ақуызды,су-тұз алмасуының екіншілік бұзылыстары
дамиды.
Ал кейбір мәліметтер бойынша липоидты нефрозда біріншілік
бұзылыстыр эндокринді бездердегі, атап айтар болсақ қалқанша
безі мен бүйрек үсті безінде зат алмасудың бұзылыстары
нәтижесінде дамиды.Ал бүйрек екінші болып ақуызды зәрге өткізу
арқылы, бұзылады.
Қазіргі мәліметтерге сүйене отырып,липоидты нефроз қантты
диабеттің ,дәлірек айтсақ,бүйрек тен қант зәрге өту арқылы дамиды
деген мәлімет дұрыс емес
Паталогиялық
анатомиясы:
Макроскопиялық
көрінісі.

Липоидты нефроздың бүйрек
жеткіліксіздігі дамығандағы
көрінісі: бүйрек кішірейген, беті
тегіс,бүйрек тіні сұр түсті,
кескенде сары дақтар байқауға
болады.
Бүйрек жеткіліксііздігі
дамымағанда :көлемі ұлғайған,ашық
түсті -«ақ бүйрек»,беті тегіс,кесіп
қарағанда ісінген.
Қыртысты заты айқын
ұлғайған,ашық –сұр түсті, алқызыл
( кейде қызыл)милы затынан анық
бөлініп тұрады.
МИКРОСКОПИЯЛЫҚ
КӨРІНІСІ.

Өзекшелердегі дистрофиялық өзгерістер –олар кеңейген,эпителий
ісінген,дәнді және вакуольді дистрофия,өзекшелердің саңылауында
гиалинді,дәнді,табиғаты липоид болатын субстанциялармен қатар жиі
холинэстерлер,эпителиальді және балауыз тәрізді цилиндрлер
бар.Шумақтарында қатты өзгерістер дамымайды,бірақ та кейбір
жерлерінде гиалинді және нейтральді май туындылары көрінеді.Сонымен
бірге , Шумлянск-Боумен эпителиінің капсуласында дистрофиялық және
пролиферативті өзгерістер дамиды.
ОШАҚТЫ СЕГМЕНТАРЛЫ ГИАЛИНОЗ
ЭТИОЛОГИЯСЫ.
ОСГ этиологиясы бойынша біріншілік және екіншілік болып
бөлінеді.
Біріншілік ОСГ себебі белгісіз.Алайда,кқптеген зерттеулер
қорытындысы бойынша,оның тұқымқуалайтыны
анықталды.Көбінесе HLA жүйесінің DR4 және А28 [8,18,27]
локустарында орналасатыны анықталды.
Екіншілік ОСГ келесі түрлерге:
1. Біріншілік ОСГ-ға (IgA-нефропатия, Альпорт синдромы,
мембранозды нефропатия) қосарланып жүретін;
2. Бүйрек паренхимасыны масссының азаюымен көрінетін
(рефлюкс-нефропатия, бүйрек дисплазиясы, біржақты бүйрек
агенезиясы, реноваскулярлы аурулар);
3. ВИЧ-инфекциямен ,героин қабылдаумен байланысты көрінетін
ОСГ.
Микроскопиялық
көрінісі:

I кезең – гистологиялық зерттеулер нәтижесі
бойынша келесі белгілер
анықталған:шумақтардың көп бөлігінің көлемі
ұлғайған.Әсіресе юкстамедуллярлы шумақтар
зақымдалған.Кейбір шумақтардың мезангиінің
кеңейгені анықталған.Негізінен патологиялық
үрдіс жеке шумақтарда, (фокальный характер),
және де онда тамырлы шоғырда сегментарлы
склероз бен әлсіз ошақты мезангиальді
жасушалардың пролиферациясы көрінеді.
Склероздану үрдісі мен қатар гиалин тәрізді
масса мен саңылаудың гомогенді эозинофильді
массамен окклюзиясы байқалады..
Тубулоинтерстициальный компонент (ТИК) әлсіз
байқалады немесе жоғалып кетеді: иректелген
түтікшелердің ақуызды,жиі гиалин-тамшылы
дистрофиясы,строманың ошақты ісінуі,кейбір
жағдайларда строманың ошақты склерозы мен
ошақты лимогистиоцитарлы инфильтрация
байқалады.
ФОКАЛЬДІ СЕГМЕНТАРЛЫ
ГЛОМЕРУЛОСКЛЕРОЗДЫҢ/ГИАЛИНОЗДЫҢ
ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЯЛЫҚ КӨРІНІСІ :
ГЛОМЕРУЛЯРЛЫ БАЗАЛЬДІ МЕМБРАНАДА (ГБМ
ПОДОЦИТТЕРДІҢ КІШІ АЯҚШАЛАРЫНЫҢ
ЖОҒАЛУЫ(НП)). Х15000

Сонымен бірге электронды микроскоппен зерттегенде
подоциттердің кіші аяқшаларының
жоғалуы(НП)цитоплазманың вакуольденуі мен
липидтенуі,эндотелиальді жасушалардың арка тәрізді
құрылым түзуі,гломерулярлы базальді мембрананыің
lamina rara intema есебінен қалыңдауы,капиллярлардың
коллапсы.
Бұл кезеңнің көрінісі – шумақтардың әлсіз
фибропластикалық трансформациясы мен әлсіз ТИК.
Микроскопиялық
көрінісі.
II кезең- юкстрамедуллярлы шумақтар
мен бірге медуллярлы шумақтардың
да бұзылысымен
сипатталады.Бұзылыс екі сегменттен
де көп аумақты алып жатады.
Склерозданған және гиалинденген
сегменттер капсуламен тығыз
жанасып жататындықтан,капсула
қалыңдаған. Иректелген
түтікшелердің эпителиінің
ақуызды( гиалин-
тамшылы,гидропиялы дистрофиясы)
және майлы дистрофиясы,
түтікшелердің
субатрофиясы,атрофиясы, стромасы
ісінген ,үлкен ошақты
склероз,сонымен қатар “көпіршікті”
жасушалар көрінеді.Артеиола
қабырғасы қалыңдаған,
склерозданған,гиалинденген.Сонымен
бұл кезеңнің көрінісі болып-
шумақтардың айқын
фибропластикалық трансформация сы
мен ТИК.
Макроскопиялық
көрінісі:липоидты нефрозға
ФОКАЛЬДІ СЕГМЕНТАРЛЫ ФОКАЛЬДІ СЕГМЕТАРЛЫ
ГЛОМЕРУЛОСКЛЕРОЗ/ГИАЛИНОЗ II ГЛОМЕРУЛОСКЛЕРОЗ/ГИАЛИНОЗ II
КЕЗЕҢ.ОШАҚТЫ КЕЗЕҢ.СТРОМАДАҒЫ «КӨПІРШІКТІ »
ЛИМФОГИСТИОЦИТАРЛЫ ЖАСУШАЛАР.ГЕМАТОКСИЛИН –
ИНФИЛЬТРАЦИЯ.ГЕМАТОКСИЛИН – ЭОЗИН.X400.
ЭОЗИН. Х400
МЕМБРАНОЗДЫ НЕФРОПАТИЯ.
МН ересектер арасында НС негізгі себебі
болып келеді.МН 85% жағдайда біріншілік
ауру болса,ал 15% -екіншілік ауру болып
табылады.
ПАТОГЕНЕЗ.
МН белгісіз иммунды кешеннің
циркуляциясы жүретін гломерулярлы
фильтрдің зақымдалуынан туындайды.
Патологиялық
анатомиясы.
Микроскопиялық
көрінісі:
Жарықты микроскоп
астында гломерулярлы
капилляр диффузды
қалыңдайды.Себебі, тығыз
депозиттің есебінен
болады.Олар базальді
мембрана мен эпителиальді
клетканың арасында
орналасады.Шипиктер
(гломерулярлы базальді
мембрана затының
жиналуы)күміс метаминімен
бояғанда көрінеді.Кейіннен
осы шипиктердің көптеп
жиналуынан иммунды
депозиттерді сіңіріп,күбез
тәрізді пішінге ие болады.
Иммунофлюресцентті микроскоп
астында дәнді депозиттер ішінде
иммуноглобулиндер мен бірге
комплемент те
кездеседі.Идиопатикалық МН кезінде
иммунды комплекстің депозиттері
негізгі гломерулярлы базальді
мембранада таралса,ал екіншілік МН
кезінде гломерулярлы базальді
мембрана мен бірге мезангияда да
таралады.Подоциттерде жіне
мезангилердегі протеазалардың
әсерленуінен
Иммунды депозиттердің еруінен және
де қалыңдаған гломерулярлы базальді
мембрананың пішіні өрнектелген
түрде болады.Кейіннен бүйрек
шумақтары толығымен
гиалинденеді.Проксимальді
өзекшелердің эпителиальді
жасушалары гиалин тамшылары
кездеседі,бұл ақуыздың
реабсобциясынан хабар
береді.Сонымен қатар,интерстицияның
массивті мононуклеарлы
инфильтрациясы болады.
Макроскопиялық көрінісі.
Көлемі ұлғайған,түсі-ашық-қызыл, немесе
сары,беткейі-тегіс.
Пайдаланылған әдебиеттер.
Ратнер М.Я., Серов В.В., Варшавский В.А. и др. Новая классификация
хронического гломерулонефрита. Клин. мед. 1987; 4: 6-11.
Серов В.В., Варшавский В.А. Что назвать гломерулонефритом:
спорные вопросы классификации. Арх. пат. 1987; 1: 67-75.
Arora М., Dinda А.K., Tiwari S.C. Differential CR1 expression in idiopathic
focal segmental glomerulosclerosis. Nephron, Jan 1999; 81(1): 115-116.
Barton E.N., Williams W., Shah D.J. Idiopathic focal and segmental
glomerulosclerosis in Jamaica. A 10-year review. West Indian Med J
(Jamaica), Sep 1995; 44(3): 85-87.
Conlon P.J., Buttrely D., Albers F. Clinical and pathologic features of familial
focal segmental glomerulosclerosis. Am J Kidney Dis., Jul 1995; 26(1): 34-
Detwiler R.K., Falk R.J., Hogan S.L., Jennette J.C. Collapsing
glomerulopathy: a clinically and pathologically distinct variant of focal
segmental glomerulosclerosis. Kidney Int. 1994; 45: 1416-1424.
Diadyk A.I., Khomenko M.V., Shpilevaia N.I. Minimal-change
Назар
аударғаныңызғ
а рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Зәрдегі эритроциттер
Нефроздық синдром
Нефрит белгілері
Бүйректердің қабынуы
Шемен
Инфаркты циркуляторлық некроз
Денедегі белоктың несепке араласып сыртқа шыгуы
БӨЖ ТРОМБОЗ
Веноздық гиперемия
Бүйрек шумақтарында несептің сүзілуі
Пәндер