Бастауыш сыныптың қазақ тілі сабақтарында оқытудың көрнекілік әдісін жүзеге асыру жолдары
Презентация қосу
Мазмұны:
Кіріспе

І – бөлім. Теориялық бөлім.

Бастауыш сыныптың қазақ тілі сабақтарында оқытудың көрнекілік әдісін жүзеге
асыру жолдары
1.1 Қазақ тілін оқытудағы көрнекілік түрлері
1.2. Қазақ тілі сабағында интерактивті оқыту әдісі арқылы көрнекілік түрлерін
пайдалану бағдарламалары

ІІ – бөлім. «Практикалық бөлім»

2.1. Қазақ тілі сабақтарында оқытудың көрнекілік әдісін жүзеге асыру жолдарының
тәжірибесі

Қорытынды
Әдебиеттер тізімі
Зерттеудің өзектілігі. Біздің қоғамдағы нарықтық қатынастарды игеру,
үдемелі ақпараттар ағыны, ғаламдық компьютерлік жүйеге өту қазіргі
заманда өмір сүріп отырған адамның өз білімін үнемі жетілдіруіне, жаңарып
тұруына икемділігін тәрбиелеп отыруына көзін жеткізіп отыр.
Осы күні мектепте әлеуметтік жағынан белсенді, еркін ойлай алатын, өз
бетінше жаңа ақпаратты меңгере білетін, саналы адамдар тәрбиелеуге талап
қойылуда.
Осыған байланысты қазіргі жағдайда мектеп оқушысының бастауыш
сыныптан бастап қызығушылығын, танымдық әрекет белсенділігін
қалыптастыру үшін мұғалім өскелең оқытуға негізделген жаңа
бағдарламамен оқыту қажет.
Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандартында « Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту оқушыларды
сауатты жазуға үйрету, негізгі тілдік ұғымдармен таныстыру, өз ойын,
пікірін еркін жеткізе алатын жеке тұлғаны тәрбиелеу» -деп көрсетілген.
Оқу сапасын жақсарту, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру,
логикалық және абстрактылы ойлауын дамыту үшін сабақта көрнекі
құралдарды пайдаланып , үнемі жаңартып отыруға баса назар аудартылады.
Зерттеу базасы. Орал қаласы, № 1 жалпы орта білім беретін мектебі және №19
жалпы орта білім беретін мектебі

Зерттеу пәні. Қазақ тілін оқыту әдістемесі

Зерттеу жұмысының мақсаты. Бастауыш сыныптың қазақ тілі сабақтарында
көрнекі құралдарды пайдалану жолдарын ұсыну.

Зерттеу міндеттері.
Бастауыш сыныптағы оқыту үрдісіндегі көрнекіліктің маңызын анықтау.
Бастауыш сыныптың қазақ тілі сабағындағы қолданылатын көрнекілік әдісіне
сипаттама беру.
Қазақ тілі сабағындағы көрнекілік әдісін жүзеге асыру жолдарын дамыту.
Зерттеу болжамы. Егерде сабақта көрнекі құралдарды жүйелі түрде пайдалана
алса, оқушылардың жас ерекшеліктеріне және материал мазмұнына сәйкес
іріктеліп алынса, онда оқушылардың байқампаздығы, пәнге деген
қызығушылығы артады түседі. Уақыт талабына сай (аудио, визуальдық,
компьютерлік және электронды оқу құралдары т.б) оқушылардың өзіндік
әрекеттері мен шығармашылық белсенділігін қамтамасыз етеді, логикалық ойлау
қабілетін жетілдіруге мүмкіндік ашады.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы. Бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту
үрдісінде интерактивті әдіспен оқыту оқушылардың танымдық-шығармашылық
ізденістерін дамытады. Мультимедиялық тақта сабақты электронды түрге
айналдырып, көрнекті түрде өткізуге мүмкіндік береді. Сабақтың өнімділігі
артып, оқушылардың білім деңгейіне оң әсер етеді.
Зерттеу әдістер:
Зерттеу тақырыбы бойынша жазылған ой –пікірлерге, психологиялық,
педагогикалық, әдістемелік, ғылыми әдебиеттерге, мемлекеттік құжаттарға,
оқулықтарға теориялық талдау жасау әдісі;
Әлеуметтік педагогикалық әдіс ( озат мұғалімдердің тәжірибесін зерттеу)
Эксперимент әдісі( оқыту, бақылау)
Оқушы әрекетін талдау (салыстыру, жіктеу)

Зерттеудің практикаға пайдасы. Зерттеу нәтижесінде көрнекілік әдісін
болашақ мамандар қазақ тілінде сабағында қолдануға үйренеді. Көрнекілік
әдісі шығармашылық ізденісті талап етіледі. Сондықтан білім алушылар
үнемі шығармашылық ізденісте болуды үйренеді.
Зерттеу жұмысы кіріспеден, екі тараудан, қорытынды және пайдаланылған
әдебиеттер тізімінен тұрады. Жалпы көлемі - 36 бет
1.1 Қазақ тілін оқытудағы көрнекілік(кесте) түрлері
Мақал
Мақал --
мәтелдер
мәтелдер Сөз
Сөз бен
бен
мағына
мағына
Дисфемизм
Дисфемизм
Табу
Табу сөздер
сөздер
Лексика
Синоним
Синоним
Эвемизм
Эвемизм

Антоним Ұяң Ұяңмен
Антоним дыбыстар келген Ұяң дыбыстармен келген сөйлемдер
сөздер
Омоним
Омоним б байлық Ел байлығы жылдағыдан арта түсті.

Морфологияны оқытуға байланысты кесте.
Қосымша көптік в вагон Бұл вагонда Асқардың ағалары бар еді.
сөз тудырушы тәуелділік
Жұрнақ Жалғау д дала Дала гүлге бөленді.
септік
сөз түрлендіруші жіктік з зейін Айша сабақты зейін қойып тыңдады.
Жұрнақ
Сөз тудырушы Сөз түрлендіруші ж Жаппар Жаппар ағасының сөзін тыңдады.
ім ар
біл гіш айт қан
гір қыз г Гүлсім Гүлсім оқуға жүріп кетті.
тық тау ғ Ғұмар Ғұмардың жолдасы Павел болатын.
бас қызықтау
шы ырақ һ Аһ,уһ Аһ, - деп демімді алдым.
Интерактивті оқыту әдісі арқылы оқушының танымдық-
шығармашылық ізденістері дамиды. Мұғалімнің шығармашылық еңбегі,
ең алдымен, сабақпен байланысты. Демек, сапалы, тиімді, нәтижелі
жүргізілген әрбір сабақ- ұстаздың нышансыз еңбегінің айғағы. Уақыт
талабына сай көрнекі құралдар - интерактивті тақта, слайдтар,
видеоролик, тестер, электронды оқулық мұғалім мен оқушының
шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол ашылып отыр.
Сабақ барысында көрнекілік әдісін пайдаланған жағдайда
интерактивті тақта қолданамын. Себебі балалар қызығып, әрі тапсырманы
орындауға деген құлшынысы арта түседі. Көп жағдайда ActivStudio
бағдарламасы арқылы дайындаймын. Өйткені бұл құрал өте тиімді, әрі
пайдалы. Бұл бағдарламада әр түрлі функциялар бар.
Топтар арасында көрнекілік құралдарді қолдану бойынша статистика
Зерттеу барысында топтар
арасында «Көрнекілік әдісін қалай
Интеракт қолданған тиімдірек?» деп
ивті сауалнама жүргізген едім. Сол
оқыту сауалнаманың нәтижесінде қазіргі
әдісі заман талабына сай студенттер
Үлестірме интерактивті оқыту әдісі тиімдірек
лі екенін айқын көрсетті.
тапсырма
, кесте т.б

Бұл нәтижені қорыта келгенде сабақ барысында заман талабына сай
интерактивті оқыту әдісін жиі қолдану қажет екені көрініп тұр. Интерактивті
тақтада 3D видео, анимация, аудио, видео сияқты көрнекілікті пайдаланып,
сабақты қызықты, әрі түсінікті етіп өткізуге болады.
Зерттеу жұмысымды қорыта келсек, бұл әдіс ежелгі замандардан бастап
қолданылып келе жатқаны мәлім және әрі қарай дамыту ол біздің басты
міндетіміз. Қазіргі заманның көрнекі құралдарын, яғни компьютер, аудио,
интерактивті тақта т.б құрылғыларды пайдаланып, білім алушыларды
қызықтыру, әрі оқушылардың ойлау, сезу қабілеттерін дамыту.

Көрнекілік әдісінің бірнеше ерекшелігі бар. Атап айтсақ:
оқу материалын жетік меңгеру мен оны есте
сақтауды қамтамасыз ететін оқыту құралы болып
табылады;
сезімдік-бейнелік әсердің, ес бейнесі
және шығармашыл қиял бейнесінің кері
байланысын қамтамасыз етеді;

«Балаға айтып түсіндіргеннен гөрі, қолымен ұстап, көзімен
көріп, мұрнымен иіскеп түсіндерген сабақ ұғымды» - деп
Ы.Алтынсарин

Ұқсас жұмыстар
Бастауыш сыныптарда қазақ тілі пәнінен мазмұнды суреттермен жұмыс
Көрнекі құрал - таным құралы
Қазақ тілі оқыту әдістемесі
Бастауыш сыныпта шетел тілін оқытудың ерекшеліктері
Бастауыш сыныпқа сан есімді оқыту
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарындағы тіл дамыту жұмыстары
Музыканы тыңдау әдістемесі
Бастауыш сынып оқушылары
ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ
Бастауыш мектепте сөз таптарын оқытудың тиімді әдіс - тәсілдері
Пәндер