ЭЛЕКТРОНДЫ НИВЕЛИР
Презентация қосу
ЭЛЕКТРОНДЫ НИВЕЛИР,
ТЕОДОЛИТ, ТАХЕОМЕТР

Орындаған: Әбіласан А. М.
Тексерген: Аубакирова Т. Н.
ЭЛЕКТРОНДЫ НИВЕЛИР
LEICA SPRINTER – құрылыс алаңының күрделі жағдайында жүмыс істеуге
арналған жаңа электронды нивелир. LEICA SPRINTER – жаңа электронды нивелирін
жасауда Leica Geosystems фирмасының 15 жыл бойы жинақтаған бай тəжірбиесі
пайдаланылды. Электронды нивелир құрылыс алаңының күрделі жағдайларында
қолдануға арналып жасалған. Нивелир жарық жеткіліксіз жағдайда, тоннельдерде,
ғимарат ішінде жəне түнде қосымша қол жарығымен жұмыс істей алады.
Нивелирдегі «электрондық көз» құрылыс алаңындағы нивелирлеу кезіндегі есеп алу
жəне жазу кезіндегі қателіктерді жойып отырады. Клавиатурасы қарапайым жəне
дисплейі үлкен. Қолдануға ыңғайлы интерфейс. Нивелирдің горизонттан өрескел
ауытқуын ішінде орналасқан датчик дер кезінде ескертіп отырады. Биік
айырымдарды есептейтін, арақашықтықтарды горизонтқа келтіретін, теңестіретін,
үздіксіз өлшеу режимдері жəне т.б. функцияларды атқаратын ішкі бағдарламалары
бар бұл нивелир геодезистер мен маркшейдерлердің ең тиімді көмекшісі.
ЦИФРЛЫ
ЭЛЕКТРОНДЫ
SPRINTER НИВЕЛИРІ
ЭЛЕКТРОНДЫ ТЕОДОЛИТ
Теодолит (грек. theadomai – ќараймын + dolichos – ўзын) – горизонталь жəне
вертикаль бұрыштарды жəне қылжіпті қашықтық өлшеуіштің көмегімен
арақашықтықты өлшеуге арналған маркшейдерлік-геодезиялық аспап.
Қазіргі кездегі дəлдігі жəне өнімділігі жоғары
геодезиялық өлшеу аспаптарына электронды теодолиттер мен тахеометрлер жатады.
Олар арқылы барлық өлшеулерді автоматтандырылған режімде орындауға мұмкіндік
туды. Бұндай өлшеу аспаптары өлшеу нəтижелерін тіркеу жəне сақтау, əрі қарай ЭЕМ-
де арқылы өңдеуге мүмкіндік беретін есептеу жəне ақпараттарды сақтау құралдарымен
жабдықталған.
Лазер қондырылған LDT5D SQKKIA теодолиті- тоннель, жерасты жұмыстарында
жарығы əлсіз жерлерде жұмыс істеуге таптырмайтын аспап болып табылады. Бұл аспап
электронды теодолитпен лазерлі визирдің қосындысын береді. Сəуле таратқыш лазер екі
режимде жұмыс істейді: фокусталған сəуле (жоғарғы дəлдікте бағыттау үшін) жəне
параллелді шоғырланған (бағытты бақылау үшін) сəуле болып бөлінеді.
АСПАПТЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ КНОПКАЛАРЫ ӨТЕ ЫҢҒАЙЛЫ ӘРІ ҚОЛАЙЛЫ ЕТІП
ЖАСАЛҒАН. СТАНДАРТТЫ КОМПЛЕКТІГЕ: АСПАП, АККУМУЛЯТОРЛАР BDC25A – 2
ДАНА., ЗАРЯДТЫ ҚҰРЫЛҒЫСЫ, НҰСҚАУЛАРЫ,ФУТЛЯР ЖАТАДЫ. SOKKIA-НІЅ DT500,
500Д, 600 – ТЕОДОЛИТТЕРІ DT500/600 ЭЛЕКТРОНДЫ ТЕОДОЛИТТЕРДІҢ ЖАҢА
СЕРИЯСЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. DT – БҰРЫШТАРДЫ ӨЛШЕУГЕ АРНАЛҒАН ЖЕТІК
АСПАП. АСПАПТЫ ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕ ЕСЕП АЛУ ҚАТЕЛІКТЕРІ ТОЛЫҒЫМЕН
ЖОЙЫЛАДЫ (БҰРЫШ НӘТИЖЕЛЕРІ ДИСПЛЕЙГЕ БЕРІЛЕДІ). АСПАП ПІШІНІ ЖАҒЫНАН
ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ ҚОЛАЙЛЫ, ЖАҢА ДИЗАЙН, ОПТИКАЛЫҚ ЦЕНТРЛЕУ ЖӘНЕ
ҚОЛАЙЛЫ ҮЛКЕН ДИСПЛЕЙМЕН ҚАМТЫЛЫП, 4-КНОПКАМЕН ЖҰМЫС ІСТЕЛЕДІ.
СЕНІМДІ ЕКІ ӨСТІ КОМПЕНСАТОР (DT500/LDT50). АСПАП С (R14) ТИПТІ 2
БАТАРЕЙАМЕН ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ. СЫРТҚЫ ӘСЕРЛЕРДЕН ҚОРҒАЛҒАН, АУА РАЙЫНЫҢ
ӨТЕ ҚОЛАЙСЫЗ ЖАҒДАЙЛАРЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ (ҚАТТЫ ШАҢДЫ, ЫЛҒАЛДЫ,
ЖАҢБЫРЛЫ ЖЕРЛЕРДЕ).
ЭЛЕКТРОНДЫ ТАХЕОМЕТР
Топографиялық түсіріс жəне басқа инженерлік – геодезиялық жұмыс түрлерін
жүргізуде далалық өлшеулерді автоматтандыру үшін жоғары дəлдіктегі
электрондық тахеометрлер жасалып шығарылған. Қазіргі заманғы геодезиялық
аспапты бұл жоғарғы технологиялардың өнімі деп айтсақ болады. Оның құрамына
соңғы жетілген электроника, дəл механика, оптика жəне басқа да ғылымдар кіреді. Ал
қазіргі қолданылып отырған электронды тахеметриялық жүйелерді жетекші
жасаушыларға SPECTRA (Швеция-Германия), LEICA (Швейцария), SOKKIA,
TAPCON, PENTAX (Япония), УОМЗ (Россия) жатқызуға болады.
NIKON ДТМ – 332 ТАХЕОМЕТР СИПАТТАМАСЫ; Nikon ДТМ – 332 электронды тахеометры екі
· БҰРЫШТАРДЫ ӨЛШЕУ ДӘЛДІГІ - 5"; жағынан да толық функционалды алфавитті – сандық
· АРА-ҚАШЫҚТЫҚ ДӘЛДІГІ –3ММ+2ММ/КМ (БІР батырмалармен қамтамасыз етілген. Ол сізге
ПРИЗМА БОЙЫНША 2300М); аспаптың негізгі функцияларына тез кіруге жəне
· ЖАДЫНА 10000 НҮКТЕ СИЯДЫ; кодтар мен нүктелердің аттарын жылдам енгізуге
· ТОЛЫҚ САНДЫҚ - ӘРІПТІ ПЕРНЕЛЕР ТАҚТАСЫ; мүмкіндік береді. 10 функционалды батырмалары
· QUICK CODES ТЕЗ ЕНГІЗУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ; станцияны бекіту бұрыштарды анықтау, нүктелерді
· КЕҢІНЕН ТАРАЛҒАН БАҒДАРЛАМАМЕН табу, белгісіз биіктік пен арақашықтықтарды анықтау
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ; сияқты аспаптың негізгі функцияларына кіруге
· IРX6 ЫЛҒАЛДАН ҚОРҒАУЫШ; мүмкіндік береді.
· 27 САҒАТ ЖҰМЫСЫНДАҒЫ БАТАРЕЯ Үлкен графикалық дисплей аспаппен жеңіл
СИЫМДЫЛЫҒЫ; (БҰРЫШТАР басқаруға мүмкіндік береді. Графикалық экран
МЕН ҚАШЫҚТЫҚТЫ ӨЛШЕУ) болғандықтан сіздер əртүрлі мəтіндер мен
графикалық бейнелерді шығара аласыз.

Ұқсас жұмыстар
Нивелирлер мен теодолиттердың жіктелуі
Геодезиялық құралдардың техникалық сипаттамасы
Теодолиттердің және нивелирдің жіктелуі
Теодолиттердің жане нивелирдің жіктелуі туралы ақпарат
Аспаптар теодолит
Жоғары дәлдікті нивелирмен танысу және олардың тексерулері
Геодезиялық құралдар
Теодолиттер мен нивелирдердың жиіктелуі
Геодезиялық аспаптармен жұмыс істеу ережелер
Лазерлік сканер
Пәндер