Қор биржасының инфрақұрылымы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қор биржасының
инфрақұрылымы
Қор нарығы дегеніміз не?

қаржы нарығының бір
бөлігі, бағалы қағаздар
нарығы, яғни бағалы
қағаздар сатылатын және
сатып алынатын, ал
олардың бағасы
сұраныспен және
ұсыныспен айқындалатын
нарық
Ағылшын әдебиетінде
"қор нарығы" деген
ұғым "қор биржасы"
деген ұғыммен бірдей,
қор биржасының негізгі
атқарымы бағалы
қағаздарды
инвесторларға сату
жолымен жария
компанияларға,
мемлекетке және
жергілікті билік
органдарына капитал
тарту мүмкіндіктерін
беру.
Қор
нарығы

инвестиция
салу және
акция ,облигация,
мемлекеттік
мемлекеттік облигациялар
бағдарламаларды
сатып алынады және
қаржыландыру
сатылады
үшін қаражат
жұмылдырылады
1993 жылдың 17
қарашасында шетел
валютасының сауда-Қазақстан қор биржасы KASE
саттығын ұйымдастыру
үшін Қазақстандық
банкаралық валюталық
биржасы құрылып,
бірнеше жылдан кейін
оның атауы Қазақстан
қор биржасы деп
өзгертілді.

Құрылған сәттен бастап
KASE Қазақстандағы қор
және валюталық нарықтарға
қызмет көрсететін, қаржы
нарығының ажырамас
инфрақұрылымы болып
табылатын және отандық
экономикада маңызды орын
алатын, жалғыз биржа болып
табылады.
Миссиясы
Отандық
эмитенттердің
қаржы тарту үшін Мақсаты
кең құрал спектрін
қамтамасыз ету, Стратегиясы
қаржы жүйесінде
KASE 2019-2021
өтімділікті қайта
жылдарға даму
бөлу үшін
Стратегиясы KASE
платформамен Қазақстанның технологиялық
қамтамасыз ету, биржалық инфрақұрылымын
жеке және шет алаңында KASE жаңғырту, Орталық
елдік инвесторлар алдыңғы қатарда контрагент
үшін айқын орында болуына қызметін іске қосу,
инвестициялық қолдау көрсету. биржалық
орта құру арқылы
нарықтың
ҚР экономикалық
өтімділігін және
өсіміне ықпал ету.
тереңдігін арттыру,
тұрақты даму
қағидасын енгізуге
бағытталған.
KASE-тің басқару органының құрылымы

Жетекшілік
Биржа басқармасы Директорлар кеңесі

Комитеттер мен комиссиялар құрамы
Директорлар кеңесінің бюджет және Листингілік комиссиясы
стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті
Даулар мен келіспеушіліктерді
шешу жөніндегі комиссия
Директорлар кеңесінің мамандар, сыйақы
төлеу және әлеуметтік мәселелер жөніндегі
комитеті

Директорлар кеңесінің Ішкі Аудит Директорлар кеңесінің эмитенттердің аудиті
жөніндегі комитеті жөніндегі комитеті

Индекстер және бағалы қағаздарды бағалау
комитеті
Халықтық ІРО

бұл бірегей Бағдарлама,
ол Қазақстан азаматтарына
ірі ұлттық компаниялар
акцияларын сатып алуына,
сондай-ақ олардың
ықтимал пайдасының бір
бөлігін алып қана қоймай
, сонымен қатар олардың
дамуына қатысуға да
мүмкіндік береді.
Қатысушы компаниялар

бұл тұрақты компаниялар,
олардың акцияларының
құны ұзақ мерзімді
перспективада өседі. Бұл
тұрақтылық инвесторларды
тартады, өйткені оларға
деген сұранысты ұстап
тұрады,ал бұл бағаның да
ұсталып тұратынын
білдіреді.
Қор рыногының индексі (индикаторы)

инвестициялық мүмкіндіктер мен олардың нәтижелерін
бағалау кезінде инвесторлардың ескеретін аса маңызы
факторлардың бірі болып табылады
Қазақстандағы қор биржаларының
активті жұмыс істеуі қажеттілік, онсыз
инвестициялық белсенділіктің тірілуіне
мүмкіндік жоқ. Қор нарығын бағалы
қағаздарды шығару және айналдыру
қатысушыларының экономикалық
қатынастарының бірігуі деп айтуға
болады
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА

РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Қазақстан қор биржасының даму тенденциялары
Әлемдік нарықтағы қор биржасы
ҚАРЖЫ РЫНОГІ
Гонконг қор биржасы
Үндістан Ұлттық Қор биржасы
Қаржы рыногы және қор биржасы
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР
Жапония мемлекетінің бағалы қағаз нарығының мәні мен құрылымы
Қаржы және валюта нарығы
ЖАПОНИЯ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ
Пәндер