Халықаралық валюта жүйесі
Презентация қосу
Халықаралық валюта жүйесі

Орындаған:Серикбаев Азамат
Сәттер Аружан
Қарастырылатын мәселелер

Халықаралық валюта жүйесі және оның
даму тарихы
Валюталық элементтер
ҚР валюталық операциялар көлемі
ҚР қаржы жүйесі

Валюта туралы түсінік
Валюта –тауарлар мен қызмет көрсетудің құнын өлшеуге
пайдаланатын белгілі елдің ақша бірлігі.

Белгілі елдің ақшалық жүйенін негізін қалайтын
Ұлттық валюта
ақшалық бірлік

Басқа мемлекеттің ақша белгісі және де
шетелдік ақша бірлігімен белгіленген несиелік айналым Шетелдік валюта
мен төлеу
құралдары.

Ұжымдық валюта
Белгілі мемлекеттер
арасында айналымдағы жасанды ұлтаралық валюта

Валюталық қатынастардың жекелеген
элементгері ерте Грекияда және Ертедегі
Римде вексель түрінде пайда болған. Келесі
даму кезеңіне Лиондағы және Батыс
Еуропа елдерінің басқа да сауда
орталықтарында орта ғасырлық вексель
жәрмеңкелері жатады. Мұнда
аудармалы вексель (тратта) бойынша есеп
айырысулар
жүргізілген . Феодализм қарсаңында және
өңдірістің капиталистік тәсілінің
құрылуымен байланысты банктер арқылы
халықаралық есеп айырысулар жүйелері дами
түсті.”

× Халықаралық валюталық қатынастар халықаралық
экономикалық қатынастарды жалғастырады. Валюталық
қатынастардың жағдайы ұлттық және
әлемдік экономиканың дамуына, саяси тұрақтылыққа,
елдер арасындағы күштердің шекті қатынасына тәуелді
болып келеді. Сыртқы экономикалық байланыстарда, оның
ішнде валюталык байланыстарда саясат пен
экономика, дипломатия
мен коммерция, өнеркәсіптік өндіріс пен сауда бір-бірімен
өзара бітісе байланысуы валюталық қатынастардың
ұлттық және әлемдік шаруашылықтағы орнының
ерекшелігін көрсетеді.

Maps

6 Халықаралық валюталар
Валюталық жүйенiң маңызды элементтерi
– валюталық бағам болып табылады.

Оның пайда болуы: тауарлармен көрсетiлген
қызметтердiң халықаралық барысында, капитал
және несиенiң қозғалысында валюталармен өзара
байланыстардың қажеттiлiгiнен: дүниежүзлiк және
ұлттық нарықтағы бағаларды, сондай-ақ ұлттық
немесе шетелдiк валюталарды бейнелеген әр
түрлi елдердiң құндық көрсеткiштерiн
салыстыруға банктер мен формалардың шетел
валютасындағы шоттарын уақытылы қайта
бағалап отыра байланысты негiзделедi.

Валюталық бағам валюталарға сұраныс пен ұсынысқа
ықпал етушi көптеген факторларға байланысты өзгередi.

Тауар және қызметтермен Ипортер ұлттық валютаны
сауда-саттықта, капиталдар шетелден тауар алғаны үшін
мен несиелер қозғалысы шетел валютасына
барысында өзара валюталарды алмастырады;
айырбастайды.
Валюталық бағамның
қажеттігі:
Дүниежүзілік және ұлттық Фирмалардың және банктердің
нарықтағы бағаларды және шетел валютасындағы
құндық көрсеткіштерді счеттарын үздіксіз қайта
салыстыру; бағалап отыруға.

Валюталық операциялары
Валюталық Операциялар — валюталық құндылықтарға
қатысты жасалатын мәмілелер. Олар ұлттық заңдармен және
халықаралық келісімдермен реттеледі. ҚР-ның заңдары
бойынша, валюталық операциялар валюталық
құндылықтарды меншіктену және т.б. құқыларының өзгеге
берілуіне байланысты, соның ішінде төлем құралдары
ретінде шет ел валютасын және шет ел валютасы түріндегі
төлем құжаттарын пайдалануға байланысты операциялар;
валюталық құндылықтарды республикаға алып келу, сыртқа
шығару және жолдау; ұлттық валютаны, сондай-ақ,
номиналы мен құны осы валютамен есептелінетін
құнды қағаздар мен төлем құжаттарын меншіктену
құқыларының бір-біріне өтуі жөніндегі резиденттер
мен резидент еместер арасындағы мәмілелер болып
бөлінеді. 9
Валюталық операциялардың түрлері:
Қазақстандық
капиталды шет ел
экономикасына
салуға, не шет ел
Капитал капиталын ішке
Ағымдағы қозғалысына тартуға,ел
байланысты экономикасын
өркендету үшін
пайдалануға қызмет
етеді.
экспорт-импорттық сауда
операцияларына,шет елде
тұратын, жұмыс істейтін
азаматтардың валюталық
қаражаттарын
пайдалануларын
қамтамасыз етуге
арналады.
Валюталық қатынасты реттеуде негізгі ролді арнайы
валюталық заң атқарады. Қазақстан Республикасында
валюталық реттеудің негізгі органы республиканың
заңымен сәйкес валюталық реттеудің функцияларын
атқаратын Ұлттық Банк болып табылады.

Ұлттық Банктің мәнді
қатысуынсыз
валюталық нарықта
сұраныс пен ұсыныстың
негізінде ұлттық валюта
бағамының тұрақтануын
көздейтін теңгенің
айырбас курсының бос Ұлттық
Банктің рөлі
режиміне өтуі 2000
жылдың сәуірінде
Ұлттық Банкпен жүзеге
асырылған. Бұл
жағдайда валюталық
реттеудің мәні
көтерімді.

Оның негізгі міндеттемелері :
ҚР территориясында валюталық операция
субъектінің құқығы мен міндеттемелерін,
валюталық бұзудың жауапкершілігін анықтайтын
нормативті құқықтық актілерін дамыту;
Валюталық заңды сақтауды бақылау(валюталық
бақылау)
Валюталық нарықтық жағдайын, істелген
валюталық операциялардың көлемі мен
структурасы
Валюталық реттеу есебін шешу үшін ҚР ҰБ
келесі әдістерді пайдаланады:
Шетел валютасын пайдаланумен байланысты
лицензиялау ісі;
Валюталық операцияларды тіркеу;
Валюталық операциялар түрлі есеп анализі және
жинағы;
Қаржы жүйесі
× Қаржы – бұл қоғамда қалыптасқан экономикалық қатынастар
жүйесіндегі ақша құрлысы қорының қалыптасуы, бөлінуі,
қолданылуы. Экономикалық жүйеде қаржылар деп
мемлекеттің ақша қорларын қалыптастыру, бөлу және
пайдалануды ұйымдастыру жөніндегі қатынастардың
жиынтығын айтамыз. Бұл жерде былайша түсіндіруге болады:
ақшалардың өзіндік тұтынушылық құны жоқ болғандықтан
оларды пайдалану тек айырбастау қатынастарында немесе
экономистер айтқандай, «А-Т», «Т-А» қатынастарында жүзеге
асырылады. Яғни, бұл қатынастар «тауар-ақша» қатынастары
болғандықтан қатысушы екі жақтың заң жүзіндегі тең
құқықтылығына негізделеді. Ал қаржылық-экономикалық
қатынастардың бір жағында оның тұрақты субъектісі ретінде
мемлекеттің өзі немесе мемлекет уәкілдік берген өкілетті
органы тұрады, әрі бұл қатынастар қаржылық – құқтық
нормалармен реттеледі. 14
ҚР қаржы жүйесі
Қаржылық – экономикалық институттар
дегеніміз мемлекеттің ақша қорларын
қалыптастыру, бөлу және пайдалануды
ұйымдастыру барысында пайда болатын
экономикалық қатынастардың жиынтығы.
Қазақстан Республикасы қаржы жүйесінің
институттары орталықтандырылған және
орталықтандырылмаған болып екіге
бөлінеді. Орталықтандырылған институттар
мына төмендегідей болып бөлінеді:

Мемлекеттік
Жалпы мемлекеттік Жергілікті Мемлекеттік мүліктерді және жеке
орталықтандырылған орталықтандырылған банкілердің міндеттерді
қаржылар қаржылар қаржылары сақтандыру
қаржылары.
16
Қазақстан Республикасында макро- және
микроэкономиканың
қаржы жүйесін реттеліп отыратын қаржы
қатынастары мен ақша ресурстарының
жиынтығы және оларды жұмылдыруды, ҚР қаржы
ұлттық шаруашылықты қаржыландыру мен
несиелендіруге байланысты бөлуді жүзеге
асыратын қаржы мекемелері құрайды.
жүйесі

� Бүгін де Қазақстанның қаржы жүйесінің құрамы қаржы
қатынастарының біршама дербес мына сфераларынан тұрады:


Арнаулы Мемл.
бюджеттен бюджет
тыс қорлар жүйесі

Мемл. Жергілікті
несие қаржы

ШЖС Халық
қаржысы қаржысы

ҚР қаржы жүйесінің модельдерін оқыту ұстамдық
ерекшеліктерін көрсетеді.

Күрделі жүйелі дағдарыс жағдайында дербестікті иелену. Қазақстан
Республикасының қаржы жүйесінің қазіргі моделі Кеңес одағы құлдырағаннан
бастап құрыла бастады.

Ақша қаржы жүйесінің қалыптасу процесінің аяқталмауы, тәуелсіздіктің он жылы
ішінде оның негізгі жүйелері, құрылымдық элементтері құрылды. Қазақстан
Республикасының қаржы жүйесі әзірге толыққанды және нақты қалыптасқан
болып есептеледі.

Тұрғындардың нақты сектордан қаржылық сектордың бөлінуі.

Қабылданған ақша – қаржы жүйесінің моделінің ашықтылығы. Ол қазіргі әлемдік
тенденцияларға, қаржы – экономикалық қатынасының жобаландыру шартында,
заңды сәйкес келуі қажет.

Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Халықаралық қаржы-қаражат жүйесі
Халықаралық Валюталық жүйе және оның түрлері
Валюта нарығы түрлері,кезеңдері
СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚАРЖЫ
Халықаралық есеп айырысу
Бүкіләлемдік экономика
Халық аралық экономика
Шетелдік инвестицияларды тарту әдістері Шетелдік инвестицияларды шектеу әдістері
Валюталық биржалардың қалыптасу кезеңі
ЕЭҚ-ғы шеңберінде халықаралық валютақаржылық жүйесі
Пәндер