МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ДАМУЫНДА ОРЫН АЛАТЫН АУЫТҚУЛАР
Презентация қосу
Тақырыбы:Балалардың эмоциялық қиыншылықтарды
жеңуде ойынның маңызы

Пəні:БАТП Іс жүзіндегі психология
Жетекшісі: Асимбекова А.И
Орындаған: 416 топ студенті Рыскен Гүлдана
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1. МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ
ДАМУЫНДА ОРЫН АЛАТЫН АУЫТҚУЛАР
ЖӘНЕ ОНЫҢ СЕБЕПТЕРІ
1.1. Эмоция – мінез – құлық негізіне жататын
феномен
2 Балалардың эмоциялық қиыншылықтарын
жеңуде ойынның маңызы
2.1 Ойын арқылы баланы оқыту және тәрбиелеу
2.2. Мектеп жасына дейінгі балалардың
эмоционалдық жағдайына байланысты мінез
коррекциялық ойын
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Зерттеудің көкейкестілігі. Жеке адамның эмоциялық
жағдайының тұрақты болуы оның өмір сүретін
ортасына, экономикалық және ғылыми техникалық
жетістіктеріне байланысты екені ҚР Президент Н.Ә.
Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында
балаларға салуатты өмір салтын үйретіп, «әр
оқышының білімі мен қабілет деңгейінің тиімділігін» /
1/ арттыру қажет екендігі көрсетілген. Оқушылардың
жеке тұлғалық даму ерекшеліктерін дер кезінде
диагностикалау, олардың эмоционалдық жағдайында
нормадан ауытқуы байқалған кезде көмек көрсету
көкейкесті мәселердің бірі болып отыр. ҚР Президент
Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында
балардың эмоционалдық жағдайының ауытқулары
қандай себептермен байланысты екені келесі
сөздермен айтылған: «Біріншіден, осы өңірде
тұрақсыздық пен діни экстремизм етек жая бастауы.
мақсаты
Зерттеу мақсаты: мектеп жасына дейінгі балалардың де
кездесетін эмоционалдық үйлеспеушіліктің теориялық
негіздерін талдау арқылы оның алдын алу және
коррекциялаудың жолдарын анықтау.
Зерттеу міндеттері:
мектеп жасына дейінгі балалардың дің эмоционалдық даму
проблемасы бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектеді талдау;
мектеп жасына дейінгі балалардың дің эмоцияларының
көрініс беру түрлерін және себептерін анықтау;
мектеп жасына дейінгі балалардың де орын алатын
акцентуация, мазасыздану, депрессия жағдайларын
диагностикалау;
мектеп психологінің эмоционалдық үйлеспеушілік
жағдайындағы балаларды коррекциялау әдістемелерін
пайдалану, нәтижелерін талдау.
Жұмыстың міндеттері
Эмоция – мінез – құлық негізіне жататын
феномен
Сыртқы мотивацияның әсері Ішкі мотивацияның әсері
Іс - әрекет ұзақтығына байланысты ағым.
Сыртқы себебі бар мінез-құлық сыртқы күш Ішкі себебі бар мінез-құлық оған пайда болуына әсер
кеткеннен кейін тоқтап қалады. ететін заттар жоқ болып кетсе де, біраз уақыт созылуы
мүмкін.
Зерттелушілер біршама жай тапсырмаларды Біршама қиын тапсырмаларды таңдайды.
тыңдайды, бірақ оны тек қана керек кезде ғана
орындайды.
Іс - әрекет алгоритмизациясының дәрежелері
Канитивтілікке жағымсыз әсер қалдырады. Канитивтілікке жағымды әсер қалдырады. Эвристикалық
Алгоритмдік әдістерді талап ететін іс - әдістерді талар ететін іс - әрекеттердің орындалуын
әрекеттердің орындалуын жеңілдетеді. жеңілдетеді.
Эвристикалық мәселелердің шешілу
жылдамдығының сапасын төмендетеді.
Креативтілік
Креативтілікті күшейтеді. Спонталдылықты Креативтілікке мүмкіндік береді.
төмендетеді.
Эмоция
Басқалармен өзара әрекет кезінде жағымсыз Қызығу эмоциялары пайда болады, қуанышты қозу туады
эмоцияларда пайда болады. т.с.с.
Мектептегі оқу
Ішкі мотивация кезінде мектеп бағдарламаларын
нәтижелі игереді және теориялық мәліметтерді игеруде
жоғары дәрежеге ие болады, мемоникалық
процесстердің сапасының жақсаруы байқалады.

Өзін сыйлау
Ішкі мотивацияның болуы өзіндік бағалауын
жоғарылатады.
Ойынның негізгі ерекшеліктері:
Балалар ойынының ерекшелігі сондай–ақ
бейненің, ойын əрекеті мен сөздің ұштасуымен
өзара байланыстылығында. Бұл оның сыртқы
белгісі емес, шын мəні. Ойында бала өзі
бейнелеген қаһарманның іс–əрекетімен,
сезімімен тыныстайды. Кейде бейненің баланы
баурап əкететіні соншалық — ол тіпті өзін
əдеттегідей шақырғанға жауап та қатпайды.
Ойын – мектепке дейінгі баланың
жетекші іс - əрекеті
Ойын ерекшеліктері және
тәрбиелік мәні
Педагогикалық теорияда ойынды
үйретуге мектеп жасына дейінгі
балаларды тəрбиелеу құралы ретінде
ерекше назар аударылады. Мектеп
жасына дейінгі баланың іс – əрекетінің
негізгі түрі бола тұрып, ойын
тəрбиелеу мен дамытудың басты
құралы болып табылады.
ҚОРЫТЫНДЫ
«Жеткіншек жасындағыларда кездесетін эмоционалдық үйлеспеушілікті
диагностикалау және коррекциялау» тақырыбында жүргізген дипломдық зерттеу
барысында келесі қорытынды жасадық.
1. Үйлесімсіз психоэмоционалдық жағдай бала өміріндегі күрделі
мәселелермен байланысты пайда болады. Олар мінез-құлықта, қарым-
қатынаста белгілі бір жағдайға байланысты түрлі ұзақтықпен көрініс береді
және орта мен адам арасындағы симметрияның бұзылысы нәтижесінен пайда
болатын күрделі функционалды құрылым болып табылады. Күнделікті өмірде
үйлеспеушілік қарым-қатынастың үйреншікті жүйесінің бұзылуынан, шектен тыс
белгілі бір жағдайлардан пайда болуы мүмкін.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы,
2007.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың халққа
жолдаған «Қазақстан 2030» үндеуі, 1997.
Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңы, 1999.
Балалар құқығы туралы Конвенция, 1995.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді
дамыту тұжырымдамасы, 2004.
Қазақстан Республикасының «Балалар құқығы тіралы» Заңы, 2002.
Абеуова И.А., Дусманбетов Г.А., Махаманова М.Н., Шерьязданова
Х.Т. Психологическая служба в вузе. – Алматы: 2004.
Абрамова Г.С. Практическая психология. - М.: 2001.

Ұқсас жұмыстар
Девиантты мінез - құлықтың себептері
Мектеп жасына дейінгі балалардың есте сақтау қабілеттерін зерттеу
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІ
Балалардың тамақтану жағдайы және тамақтану кезіндегі балалардың тәртібі
А.П. Усованың мектепке дейінгі тәрбиеге қосқан үлесі
Дене тәрбиесі ерекшеліктері
Мектеп жасына дейінгі балалардың логикалық ойлау қабілетін дамытуды педагогикалық тұрғыдан негіздеу
Психикалық дамулары тежелген балалардың психологиялық коррекциясының негізгі ұстанымдары
Роликті конькимен сырғанау
Ерте және мектеп жасына дейінгі, балалар дене тәрбиесінің негіздері
Пәндер