Қазіргі мұғалім
Презентация қосу
ПЕДОГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ
БЕРУДІҢ ӘЛЕМДІК
ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ
Қабылдаған: Полатова К
Орындаған:Қалдарбек Н
Тобы:114-71
ЖОСПАР
1. Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты
2. 12 жылдық білім беру
3. Жаңа технологиялар
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты -
бәсекеге қабілетті маман дайындау.
Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі -
мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің
шығармашылығындағы ерекше тұс -
оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның
жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана
білу, оны қадір тұту, қастерлеу,
арындай таза ұстау - әр мұғалімнің
борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін , барлық
шәкіртін , мектебін шексіз сүйетін адам
Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан үшін
еңнегізгі басымдылық білім беру.
Қазақстан өз тәуелсіздігін алғалы 30
жылға жақындады, осы жыл ішінде
Қазақстан 12 жылдық білім беру, үш
тілді еркін менгеру латын
әріпінекөшу деген сияқты өзгерістер
енгізді. Бул өзгерістер Қазақстан
дамыған отыз елдің қатарына
қосылып, жастардың білімді болып
өсіуі үшін.
12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ

Қазақстан Республикасының 12 жылдық білім беру
тұжырымдамасында педагог кадрлардың кәсіби -
тұлғалық құзыреттілігін қалыптастыру басты
мақсат, 12 жылдық білім беруде педагог
төмендегідей құзыреттіліктерді игеруі міндетті деп
көрсетілген.
Арнайы құзыреттілік- өзінің кәсіби дамуын жобалай
білетін қабілеті.
Әлеуметтік құзыреттілік- кәсіптік қызметімен
айналысу қабілеті.
Білім беру құзыреттілігі - педагогикалық және
әлеуметтік психологияның негііздерін қолдана білу
қабілеті.
Құзіреттілік- дегеніміз өзін қазіргі заман
талабына сай педагог қауымының өзін -өзі
өзгерте алу қабілеттілігі деп түсінуге болады.
Білім саясатындағы түбегейлі өзгерістерді
күнделікті оқу үрдісінде берілетін
тапсырмалардан бастау қажет екендігі айқын
көрсетілген. Студенттер оқытушы қауымнан тек
білімге ғана емес, өмірге үйрететін қабілеттілікті
қажет етіп отыр.
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕНГЕРУДЕ
МҰҒАЛІМНІҢ ЖАН-ЖАҚТЫ БІЛІМІ ҚАЖЕТ.

Қазіргі мұғалім:
Педагогикалық үрдісте жүйелі жұмыс
жүргізе алатын;
Педагогикалық өзгерістерге тез
төселетін;
Жаңаша ойлау жүйесін меңгере
алатын;
Оқушылармен ортақ тіл табыса
алатын;
Білімді, іскер, шебер болу керек;
БОЛАШАҚ ПЕДОГОГТАР

Жеде
Нақт
л
ы
ойлау
бағы
шы
т
бағда
р
беру Жеде
ші л
шеші
м
Ерек қабы
ше лдау
ұйым шы
даст
ыру
қабіл
еті
ҚАЗІРГІ ОҚУШЫ

Дүниетаным
қабілеті жоғары
Дарынды,
өнерпаз
Іздемпаз,
талапты
Өз алдына
мақсат қоя
білетін болу
керек
ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан –жақты
дамыту

Инновациялық білімді дамыту

жаңа педагогикалық идеялар мен
жаңалықтарды өмірге әкелу.
МЕКТЕП БАЛАЛАРЫМЕН
ЖҰМЫС ІСТЕУ

Баланың жеке ерекшелігін,
дарынын зерттеу;
Балалар шығармашылық өнімдерін
жариялау;
Игерілген нәтижелерді бақылау.
ҰСТАЗДАР ӨЗ
ТӘЖІРБИЕЛЕРІНДЕ
Икемді және ұтқыр оқу жоспарын құру;
Жеке пәндерді оқытуда тәуелсіз қозғалыс
жасау;
Дарынды оқушының өзінің жұмысын өзі
жоспарлап, шешім қабылдауына ықпал ету;
Дарынды оқушының қызығушылығына
байланысты оқу жоспарын құру Осы
мақсаттар мен міндеттерді орындауда
мектеп ұстаздары мынандай жұмыс түрлерін
өз іс-тәжірибелерінде пайдаланса өз өнімді
нәтиже алмақ.
Қазіргі ұстаздар оқушыларға бағыт
бағдар беруші.
Пайдаланылған әдебиеттер
А.С. Макаренко. Педагогические
сочинения. М., «Педагогика»,1988.
А.С. Макаренко. Психология труда
учителя.М., «Просвещение», 1993.
В.И. Андреева. Педагогика творческого
саморазвития. Казань. 1996.
Қазақстан Республикасының «Білім
туралы» Заңы // Алматы 2010.6-б
Қазақстан Республикасында 2015жылға
дейінгі білім беруді дамыту
тұжырымдамасы//Астана. 2004. 3-4б.

Ұқсас жұмыстар
Оқыту кезеңі
МҰҒАЛІМ ЖЕКЕ ТҰЛҒАСЫНЫҢ БАЛА ТӘРБИЕСІНЕ ЫҚПАЛЫ
ЖАҢА ФОРМАЦИЯ МҰҒАЛІМІ - ЗАМАНАУИ ҚАЖЕТТІЛІК
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МИНИСТРЛІГІ ИНСТИТУТЫ
Сабақ барысында мұғалім үлгерімі төмен оқушылармен жекелей жұмысты қалай жүзеге асыратынын зерттеу
Оқытушы мен оқушы арасындағы қарым-қатынас
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау
ҒАЛЫМДАРДЫҢ ҰСТАЗДАР ЖАЙЛЫ АЙТҚАН НАҚЫЛ СӨЗДЕР
Педагогикалық кәсіп және оның қазіргі қоғамдағы рөлі
Жоғары мектептің оқытушысы және оған қойылатын талаптар
Пәндер