Медициналық факторлар - медициналық көмектің факторлары, медицина көмектің жеткілігі
Презентация қосу
Қазақстан-Ресей Медициналық
Университеті

Тақырыбы:
Қоғамдық денсаулық сақтау пәніне
кіріспе
Қоғамдық денсаулық пәнін
зерттеу әдістері

Орындаған:Надирова І.Д
Қабылдаған:Сыздықова А.Б
Тобы:Стоматология
Курс:4
Топ:404 Б
Денсаулық - бұл әр адамның ғана емес, бүкіл
қоғамның құнсыз күйі.Өкінішке орай, көп
адамдар қарапайым, ғылым дәлелдеген салауатты
өмір салтының ережелерін сақтамайды. Біреулер
ерте қартайуға әкелетін аз қимылдау өмір
сүрудың құрбаны, басқалар көп жағдайларда
семіруге әкелетін, шамадан тыс тамақ жеудің
құрбаны, үшіншілер демалуды, көңілін өндірістік
тұрмыстық шаруаларынан қалай аудару екенін
білмей, өмір бақи тынышсыз, жүйкесі қозған,
ұйқының бұзылуынан азап шегіп, нәтижесінде
бұның барлығы көптеген ауруларға әкеліп соғады.
Кейбір адамдар, шылым тарту және алкогольді
ішімдіктер сияқты жаман әдеттерге беріліп,
өмірлерін едәуір қысқартады.Жас адамның екінің
бірі созылмалы аурулармен ауырады.
Халықтың физикалық және рухани имандылық
саулығы елдің зияткерлік әлеуетін, экономикалық
мүмкіндігін және қорғаныс қабілетін белгілейді.
Әр азамат өз мемлекетінің бөлшегі болып табылады,
сондықтан дені сау, тәрбиелі және білімді азамат
мемлекеттің өркениеттілік деңгейін, оның қоғамдық
институттарының күшін, оның билік құрылымының
мүмкіндіктерін белгілейді.Әр азаматтың негізгі
құқықтарының бірі тәрбие және білім
алу, денсаулығын қорғау және медициналық көмекке
құқығы. Әр азаматтың негізгі құқықтарының бірі
тәрбие және білім алу құқығы, денсаулығын қорғау
және медициналық көмек көрсету болып табылады.
Мемлекет адамның физикалық және рухани-
имандылық денсаулығын, оның экологиялық және
санитарлы-эпидемиологиялық ырыс-берекесін, дене
шынықтыру және спортты дамытуын, лайықты өмір
салтын қалыптастыру қамтамасыз етуі тиіс.
“Fast food” қоғам денсаулығына
әсері...
Семіру – ең
өзекті
мәселелердің
бірі
Дені саудың – жаны сау
ДЕНСАУЛЫҚТЫҢ
деңгейлері:

1. Деңгейі – бөлек адамның денсаулығы
2. Деңгейі – топтык денсаулыцғы
3. Деңгейі – тұрғындардың денсаулығы
4. Деңгейі - қоғамдық денсаулығы
ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ
1.ЭКСПЕРТТІК баға беру
2.Бюджеттік
. 3.Математикалық

4.Социологиялық
5.Жүйелік және
сараптамалы
ДЕНСАУЛЫҚҚА ӘСЕ

ЕТЕТІн ФАКТОРЛАР
1. Әлеуметтік экономикалық факторлар
2. Әлеуметтік бимологиялық факторлар – ата аналардың
жасы,
3. Экологиялық және табиғи, табиғи- климатикалық
факторлар – қоршаған ортаның ластауы, орташа t° ,
радиацияның деңгейі
4. Медициналық факторлар-медициналық көмектің
факторлары, медицина көмектің жеткілігі.
ДЕНСАУЛЫҚҚА осы
факторлардың әсері

50% - өмірдің сапасы
20 % - қоршаған
ортаның жағдайы

20 % - генетикалық
факторлар
Қоғамдық денсаулығы пәнің
міндеттері:

1. Халық денсаулық күиін және оған
әлеуметтік жағдайлардың әсерін
зерттеу
2.Халық денсаулығын зерттеу
әдістерін және методология сын
зерттеп дайындау
3.Денсаулық сақтау жүйесінде
нарықтық экономикаға байланыстыҚР
саясатын теориялық дәлелдеу , сол
себептен халық денсаулық қорғаудың
негізгі принциптерімен ұйымдастыру
түрлерінің қайта қаралуы және
оларды жүзеге асыру
4. Медицина және денсаулық сақтау
саласында көз қарастардың
кертартпалығын критикалау Әлеуметтік
медицина
5. Болашақ медициналық
қызметкерлердің әлеуметтік –
гигиеналық негіздерінде даярлау және
тәрбиелеу.
Қазіргі кезеңде денсаулық сақтау
саласында жүргізіліп жатқан
реформалардың жетістіктері
көбінесе медициналық-санитарлық
көмекті ұйымдастыруды басқару,
қаржыландыру және денсаулық
сақтау жүйесі экономикасынвң
негіздерін білуге дәрігерлерді оқыту
деңгейіне байланысты
Статистика дегеніміз
көпшілік қоғам
құбылыстарының сандық
жағын олардың сапалық
ерекшеліктерімен тығыз
байланысын зерттейтін
қоғамдық ғылым деп
саналады
Медициналық статистикасы
екі бөлімнен құралады:
1.Денсаулық сақтау
статистикасы
2. денсаулық сақтау
ісінің статистикасы
Статистикалық
зерттеу үш
компоненттен

құралады:
Зерттеуді ұйымдастырғанда маңызды
төрт кезеңі болады:
1-бағдарламаны және жоспарлауды
құру
2-мәліметтерді жинау
3-мәліметтерді өңдеу
4-мәліметтерді талдау, қортындылау,
нұсқау, зерттеу нәтижелерін тәжірибе
жүзіне енгізу
І -кезең зерттеудің мақсатын, жаңа
жоспарын анықтаудан басталады.
Зерттеудің мақсаты – теориялық
проблеманы анықтау, денсаулық
сақтаудың сауалдарын
қанағаттаумен анықталады
ІІ-кезең

мәліметтерді
жинау, зерттелетін
құбылыстың
белгілерін тіркеу
Кестелердің түрлері:
қарапайым,күрделі,
қиыстырылған
Қарапайым кесте – бір белгі
арқылы құралатын кесте
Күрделі – бірнеше белгі арқылы
құралатын кесте
Қиыстырылған – бір-бірімен
байланысты белгілер арқылы
құралатын кесте
ІІІ кезең – мәліметтерді өңдеу. Бұл кезең бірнеше
дәйектілік операциялардан құралады
1. бақылау
2. шифірлеу
3. құжаттарды топтарға бөліп алу
4. мәліметтерді құрастыру
5. статистикалық көрсеткіштерді
есептеу
6. графикалық бейнелеу
ІҮ-кезең.
Зерттеуді
анықтағанда
қортындыны қысқа,
нақты түрде шығару,
нақты шамаларды
еңгізу.
Абсолюттық шама-
зерттелетін құбылыстың
нақты көлемін
көрсетеді,кемшілігі
талдауға жатпайды
Салыстырмалы шама –
зерттейтін құбылыстың
жиілігін, құрамын
сипаттайды және екі
құбылысты салыстырып,
неше есеге көбейетінін,
төмендейтінін көрсетеді.
Салыстырмалы шама
төрт көрсеткіштен
құралады
Көрсеткіштері:

1. тарамдылық
2. құрамдылық
3. ара-қатынастық
4. көрнекілік
Орташа шама- бір сан арқылы бүкіл
құбылысқа сипаттама береді .
Орташа шама төрт бағытта
қолданылады:
1. Дене бітімінің дамыуында негізгі
антропометриялық белгілерді
сипаттауда
2. Емдеу-сақтандыру мекемелерінің
қызметін сипаттауда
3. Санитарлық-эпидемиологиялық
қызметті сипаттауда
4. Физиологиялық ағзаларды
сипаттауда
Орташа шаманың түрлері:
орташа арифметикалық шама, мода,
медиана.
М-орташа шама
Мо – мода-варициялық қатарда
вариантаның жиілігін көрсететін сан
Ме-медиана- варициялық қатарды тең
екі бөлікке бөлетін варианта
V –варианта белгіні сан арқылы
белгілеу
Р- жиілік,вариациялық қатарда
Вариациялық қатар

дегеніміз-ранг ретінде
орналасқан
варианттар қатары
Орташа арифметикалық шаманы есептеу жолдары:

1.Қарапайым орташа арифметикалық шама:

EV
n<30 M=-------
n
2.Өлшемді
орташа
арифметикалық шама

EVР
n ≤ 30 M= ------
n
3.Мезет
әдісімен есептелетін
өлшемді орташа арифметикалық
шама
Eар
n >30 M= А+ -------
n

а- ауқымдық а= V-A
A- шартты орташа шама А=
Ме,Мо
Статистикалық бақылаудың
бірлігі – бұл статистикалық
жиынтықты құрайтын әрбір
біріншілік элемент.
Статистикалық жиынтықта
бақылаудың бірліктерінің саны
зерттеу көлемін анықтайды және
"n" әріпімен белгіленеді.
Статистикалық жиынтық – бұл
нақты уақыт және кеңістік
жағдайында салыстырмалы
біртекті элементтер(бақылау
бірліктері) тобы.
Статистикалықжиынтық
зерттеудің қойылған мақсатына
байланысты қалыптасады.
Пайданылған әдебиеттер
тізімі:

1.Девятко В.Н,Исаев Д.С,Абылкасымов Е».А-
Основы социальной медицины здоровья
матери" и ребенка»
2.Кенесариев У.И,Жақышев Н.Ж-«Экология
және халық денсаулығы»
3.Интернет желісі

Ұқсас жұмыстар
Халық денсаулығыр сақтаудың негізі ретінде қоғамдық денсаулық сақтауды дамыту
Пациент қауіпсіздігі
ПАЦИЕНТ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАҚЫНДАРЫНЫҢ ҚАУІПСІЗ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫ
Денсаулық сақтау жүйесін ұйымдастыру
Апаттардың медициналық сипаттамасы
Денсаулық сақтау жүйесін қаржыландырудың мақсаты
Мейірбикелік көмек сапасын басқару. Мейірбикелік көмектің сапасын басқару жүйесі. Мейірбике жұмысы сапасының критерилері. Медициналық көмек стандарттары
Дәлелді медицинаның артықшылықтары
Шымкент медицина институты
ЖЕДЕЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ
Пәндер