ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУДЫҢ ӘДІСТЕРІ
Презентация қосу
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
“ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ” ФАКУЛЬТЕТІ
“ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МЕНЕДЖМЕНТІ” КАФЕДРАСЫ

ТАҚЫРЫБЫ: ПЕРСОНАЛДЫ
БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

Семинар: 5
Орындаған: Естанат Сабина
Курс: 1 (магистрант)
Қабылдаған: Булатбаева А.А.
Пән: Персоналды басқару және кадр саясаты
ЖОСПАРЫ:

1. Персоналды басқару жүйесі дегеніміз не?
Қандай оның басты мақсаты?
2. Басқару жүйесінің элементтері
4. Қызметкерлерді жалдау кезінде ұйым
әкімшілігі қандай мақсаттар қояды?
5. Ұйымға жұмысқа жалданған кезде қызметкер
қандай мақсаттар қояды?
6. Персоналды басқару жүйесін қалыптастыру
кезінде қандай принциптерді ескеру қажет?
7. Персоналды басқару әдістері
ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

Персоналды басқару Персоналды басқару
функцияларын
жүйесі жүзеге асыратын
жүйе

Персоналды басқару
мақсаттарының,
функцияларының,
ұйымдастырушылық
құрылымның
қалыптасулары

Басқарушылық шешімдерді
негіздеу, өңдеу, қабылдау және
орындау процестерінде
мамандар мен жетекшілердің
тігінен және көлденеңінен
функционалды өзара
байланыстардың қалыптасуы
ҰЙЫМДАРДАҒЫ ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

Еңбек
ресурстары Персоналды Сыйақыны
н жинақтау Таңдау анықтау
жоспарлау

Профориент Еңбек
Оқыту және Басқару
ация және қызметін
дамыту кадрларын
адаптация бағалау
дайындау;
қызметте
жылжуды
басқару
Маманның Басқарушы
мансабы мансабы
Көтеру,
түсіру,
ауыстыру,
жұмыстан
жұмыстан шығарылған персоналды
шығару
әлеуметтік оңалту
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЖАЛДАУ КЕЗІНДЕ ҰЙЫМ ӘКІМШІЛІГІ ҚАНДАЙ
МАҚСАТТАР ҚОЯДЫ?

- жоғары біліктілік;

Кадр бөлімінің мақсаты - - жеке бас сапалары;
үміткерлердің арасынан - білімі;
талап етілген нәтижеге
қабілеті бар жұмыскерді - кәсіби тәжірибесі;
таңдап алу - басқа жұмыскерлермен тіл таба алуы;

- алдыңғы жұмыстан алған тәжірибесі.

Кәсіби сападан басқа маманның жеке басының
сапасы жоғары болуы қажет:
- тартымдылығы,
- тапқырлық, кез келген - байланысқа бейімділігі, тазалығы,байсал-
дылығы, сыпайы- - тартымдылығы,
жағымсыз жағдайлардан ұжымда жұмыс icтey
лығы тазалығы;
шығудың жолын табу; икeмдiлiгi

- мақсатқа жетудегі -өз міндеттерін беріле icтeyi,
- төзімділік, белгілі 6ip уақытта табандылық және тілекке бастаған icтi аяғына дейін
6ip сарынды (монотонды) сәйкес нәтижеге жетудегі жеткізіп, нақты нәтиже ала 6iлyі;
жұмысты орындау қабілеттілігі; талпынысы;

жинақылық, ұқыптылық,
ұйымшылдық, өз жұмыс орнын
ұйымдастыра 6ілyi, өз
функцияларын кәсіби орындауы.
Персоналды басқару жүйесі негізгі мына
элементтерді қамтиды:

басқару персоналды
басқару басқару үшін
жүйесінің
аппаратының қажетті
техникалық
мамандар ақпараттар
құралдар
тобын; негізін
кешенін

Еңбекті
Персоналды басқару
мәселелерін
ұйымдастыру
шешудегі ақпараттық және персоналды
құқықтық процестерді басқарудың
негізін басқарудың тәсілдері мен
бағдарламалық әдістемелерінің
жиынтығы жиынтығын
Басқару принциптері Басқару әдістері

бұл басқарушылық функцияларды ұйым алдына қойған мақсаттарға
жүзеге асырудағы менеджерлердің жету үшін басқару объектісіне әсер
негізгі идеялары, заңдылықтары ету әдістері мен әдістерінің
мен ережелері. жиынтығы.

ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУДЫҢ ӘДІСТЕРІ
Ұйымдастырушылық-әкімшілік әдістері еңбек тәртібінің қажеттілігін,
жауапкершілікті, адамның белгілі бір ұйымда тікелей диревтикалық нұсқауларға
негізделген жағдайларда еңбек ету керек екенін түсінген саналы мотивке
бағытталған.

Экономикалық әдістер қызметкерлерді экономикалық ынталандыруына негізделіп,
ұжымның, жеке жұмыскерлердің материалдық ынталандыруы орындалады.

Әлеуметтік-психологиялық әдістер еңбек ұжымында кездесетін жеке қарым-
қатынастар байланысына әсер ететін арнайы әдістердің жиынтығын білдіреді. Бұл
тәсілдер көп жағдайда жетекшінің дайындығы, жете білім деңгейң,
ұйымдастырушылық қабілеті мен психология саласындағы білімдерімен
анықталады.
Әдебиеттер:

1. Шертаева К.Д., Мамытбаева К.Ж., Жанбырбаева
А.Д. «Қызметкерді басқару», оқу құралы
2. https://psyera.ru/4580/principy-i-metody-upravleniya
3. https://stud.kz/referat/show/88037

Ұқсас жұмыстар
Ұйым персоналын басқару
Реактивті кадр саясаты
Қазақстанда персоналды басқарудың шетелдік тәжірибесін бейімдеу мүмкіндіктерін талдау
Қызметкерлерді жинау және басқару
Персоналды басқару мақсаттары
Ақпараттың дұрыстығы
Кәсіпкерлік қызметтегі кадрлармен қамтамасыз ету
Басқару ғылымының пәні мен әдісі
Өнім сапасын басқару жөніндегі Американдық тәжірибесі
Менеджменттегі жоспарлау
Пәндер