Жанжал себептері
Презентация қосу
Ұйымдағы жанжалдың
табиғаты
Дау-жанжалдың шығу себебі

Дайындаған: Асанқызы
Дидар
МН 19-11
Дау-жанжандар адам өмірінің ажырамас бөлігі,
себебі олар адамдар қарым-қатынас процесінде
туындайды.
“Дауу-жанжал” латын тілінен аударғанда
“қақтығыс” дегенді
білдіреді. Бұл жанжалдар күнделікті өмірде,
тұрмыста, сондай
ақ жұмыс барысында байқалады. Адам көп
уақытын
жұмысында, атап айтқанда, басшылықпен және
қол астындағы
қызметкерлермен, бірлескер компания
серіктестерімен TREY
кіріспе 2
re s e a rc h
Жанжал- нақты бір
топтар бала алатын
екі немесе одан да
көп жақтардың
арасындағы
келісімнің болмауы

кіріспе
TREY 3
re s e a rc h
• Жақтардың қызығушылықтары
мен құндылықтарының өзара
сәйкес болмауы
• Қарсы жақтардың
қызығушылықтары мен
жоспарларын жоюға
бағытталған іс әрекет
• Басқа жаққа ықпал ету үшін
күш көрсету
• Өзара жанжалдық
қозғалыстағы стратегиялар Дау-
мен тактикалар
• Қатысушылардың тұлғалық
жанжалдардың
ерекшеліктері: бедел,
ызақорлық.
элементтері
Дау-жанжалдардың екі мүшесі
және екі жақтары
• Қозғалыстардың іс әрекетінің
қарсы қойылуы

Дау-жанжал түсінігі
TREY 4
re s e a rc h
Дау-
жанжал
себептері
• Ресурстарды бөлу;
• Міндеттердің өзара тәуелділігі;
• Мақсаттардағы ерекшеліктер;
• Құндылықтардағы
ерекшеліктер;
• Өмірлік тәжиірбедегі, іс-
әрекеттер мәнеріндегі
ерекшеліктері;
• Қанағаттанбаушылық
коммуникациясы.
Дау-жанжал құрылымы
TREY 5
re s e a rc h
Жанжал
белгілері:
•Жақтардың өзара тәуелділігі;
•Оқиғаны жанжалды деп білу;
•Ары қарайғы іс-әрекет стратегиясын
таңдау: ымыраны іздеу немесе
ұтымды қолданылатын шешім.

Дау-жанжал құрылымы
TREY 6
re s e a rc h
Жанжалды
басқарудың
жолдары:
•Құрылымды әдістермен;
•Жұмысқа талапты түсіндіру;
•Интеграцияны механизмдерді біріктіру;
•Бірігіп ұйымдастырылған кешенді
мақсаттар;
•Сыртқы жүйелерінің құрылымы
•Жанжалды тарқатудың жеке стильдері;
•Мәжбүрлеу;
•Ымыра;
•Мәселені шешу.

Дау-жанжал құрылымы
TREY 7
re s e a rc h
Дау-жанжал әлеуметтік құбылыс ретінде алғаш рет Адам Смиттің
“Табиғат және адам байлығы жайлы зерттеу” атты еңбегінде
құрылды(1776ж) .
Дау –жанжал мәселесі К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И.Ленин сынды
ғылыми ортаның алдыңғы қатардағы өкілдерінің еңбектерінде өз
сипаттамасын алған. Бұл факт батыстық ғалымдарға марксистік
“дау-жанжал теориясы” атты тұжырымдамасын жазуға негіз
болған.
Проблемалы дау-жанжалды мәселе өзінің айқын анықтамасын ХІХ
ғасыр соңы ХХ ғасыр бас кезінде алған . Ағылшын ғалымы Герберт
Спенсер өзінің тұжырымдамалық еңбегінде жанжалды қоғамның
дамуына ықпал ететін күш деген пікір айтқан болатын.
Дау-жанжал ұғымы мен мәндері әртүрлі пайдаланылады. Бұл
қарама-қарсы үдерістердің негізінде бақталастық, өзара
түсіністіктің болмауы, әртүрлі мәселелр бойынша теріс
эмоциялық жағдайлар.
Дау-жанжал туралы пікірлер
TREY 8
re s e a rc h
Ұйым құндылықтары бойынша
жанжалдар конструктивті және
деструктивті болып бөлінеді.
Қарсыластар этикалық нормалардан,
іскерлік қарым қатынастардан және
ақылға қонымды дәлелдерден тыс
шықпаса, сындарлы жанжал
Конструктивті қақтығыс- екі
туындайды.
жаққа да тиімді етіп шешуге
болатын қақтығыс. Екі
тараптың арасындағы қарым-
қатынас ашық әрі адал
болады.

Деструктивті қақтығыс-
көңілсіздік пен антогонизм
сезімдерімен сипатталады.
Бұл қақтығыс оң нәтиже
бермейді. Екі тараптың
талапдары орындалмайды
TREY 9
re s e a rc h
Әрбір қақтығыстың өзіндік себептері болады:

Жанжалдың объективті себептері:

• Басқару факторлары: • Кәсіби факторлар:
o Кәсіп орынның ұйымдық ұрылымының o Бағынысты мамандардың төмен кәсіби
жетілмегендігі; деңгейі
o Қызметкерлер арасындағы құқықтар мен o Кадрларды іріктеу және орналастыру
міндеттемелердің анық емес бөлінуі жүйесінің жетілмеуі
o Орындауға құқықтар мен o Кәсіптік және ресми өсу
жауапкершіліктердің сәйкессіздігі перспективаларының белгісіздігі
o Лауазымдық нұсқаулықта бекітілген • Санитарлық-гигиеналық факторлар:
функцияналды міндеттер мен o Қолайсыз еңбек жағдайлары
қызметкерлерге қойылатын талаптар
арасындағы қайшылық. o Жұмыс режимін бұзу

• Ұйымдастыру факторлары: • Экономикалық факторлар:
o Қанағаттанарлықсыз жұмыс ұйымдастыру o Еңбекақы жіне сыйақы төлеу жүйесінің
жетілмеуі
o Жұмыс және демалыс режимін бұзу
oКөрсетілген себептерді уақытында
Төлемді кешіктіру
o Еңбектің төмен деңгейі және орындау
жою ұйымның басқару жүйесін
тәртібі
o Шамадан тыс жүктеме жетілдіруге, қалыптасқан
o Жарнаманың
конструктивті қақтығыстардыTREY
Жанжал себептері болмауы 10
уақытылы шешуге байланыстыre s e a rc h
Жанжалдың субъективті себептері
Жанжалға әкелетін көшбасшылардың қате әрекеттерін үш бағыт бойынша топтастыруға
болады:
1. Ресми этиканы бұзу;
2. Еңбек заңнамасын бұзу;
3. Бағыныштыларды әділетсіз бағалау.
Ресми этиканы бұзу:
• Дөрекілік, бағынышты адамдарға құрметсіздік;
• Өз пікірін енгізу;
• Уәделерді, міндеттемелерді орындамау;
• Сынға төзімділік, ол шығармашылық, белсенді жұмысшыларың
толығымен кетуіне әкеледі.
• Бағынышты адамдардың іс-әрекеттерін дұрыс сынға алмау.

Жанжал себептері
TREY 11
re s e a rc h
Назарларыңызға
рахмет!!!

TREY 12
re s e a rc h

Ұқсас жұмыстар
Жанжал және оның моральдық ізгілік міндеттері
Конфликтілі мінез - құлық қалыптасуына қорқыныштың әсері
Жанжалдың балаға әсері
ЖАНЖАЛДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
Құқықтық жанжалдың даму динамикасы, кезеңдері және бағыты
ЖАНЖАЛДАРДЫ БАСҚАРУДАҒЫ ЭМОЦИОНАЛДЫ ИНТЕЛЛЕКТ
Менеджменттегі келіспеушілік туралы
СҰРАҚТАР КОНФЛИКТТІ БАСҚАРУ
Этносаяси жанжалдар
Жанжалды шешу
Пәндер