Топырақ микрофлорасы
Презентация қосу
Арқалық медицина
колледжі

СӨЖ
Тақырыбы: Топырақ микрофлорасы.
Орындаған:Көшер Көркем 11 “ФКБ”
Тексерген: Жандарбековна А.М.

2020-2021 оқу жылы
ТОПЫРАҚТЫҢ
МОРФОЛОГИЯСЫ
Топырақтың морфологиясы –оның
сыртқы белгілерінің(түсі, құрылысы,
құрамы, құрылымы, жаңа түзінділер
мен қосылыстар) жиынтығы.
Топырақта физико-химиялық және
биологиялық үрдістердің
нәтижесінде топырақ түзілу үздіксіз
жүріп жатады. Топырақтың
морфологиясын зерттеу далалық
Далалық әдісті топырақ кесіндісін (көлденең
қимасын) шұңқыр қазу арқылы жүргізеді.
Топырақтың морфологиясын білу үшін оның
құрылысын (қабаттарын және олардың
қалыңдығын), түсін, құрылымын, әр түрлі
қосылыстарды, жаңа түзінділерді анықтайды.
Сондай-ақ, топырақтың гранулометриялық
құрамын топырақ түзуші тау жыныстарының
сипатына, ылғалдылығына, органикалық
заттарға , судың дәміне (тұщы, ащы, кермек
және т.б.) қарай белгілейді.
Зертханалық әдіс бойынша жоғарыда
келтірілген морфоогиялық анықтаулар топырақ
Топырақтың құрылысы
деп топырақ кесіндісін құрайтын
генетикалық (шығу тегі бір-біріне
байланысты) қабаттардың
жиынтығын атайды. Әрбір
топырақ типтерінің құрылыстары,
қабаттарының кезектесуі бір-
бірінен өзгеше болады.
Топырақтану ғылымының негізін
қалаушы В.В. Докучаев
топырақты негізгі үш
генетикалық қабаттарға жіктеді:
А – қарашірік аккумулятивтік; В –
аралық (иллювиалдық), С –
Топырақтағы қосылыстар. Кейбір
топырақтардын пішінінде әр түрлі
жаңа қосылыстарды байқауға
болады. Олардың түстерінің
топырақтың жалпы түстерінен
айырмашылығы айқын көрінеді. Бұл
заттар химиялық немесе
биологиялық жолмен пайда болуына
байланысты екіге белінеді.
Химиялық қосылыстар.
Топырақ профилі
(кескіні). Топырақтың
қазылғандағы тік қабаттары
топырақтың профилі (пішіні) деп
аталады. В.В.Докучаев топырақты
бетінен төмен қарай негізгі үш
қабатқа бөлді. А -қара шірікті қабат.
В- өтпелі қабат. С-топырақтүзуші
аналық тау жыныс қабаты. Олар
тағы да өздерінің морфологиялық
көріністеріне байланысты әрқайсысы
Топырақтың құрылымы деп оның
тығыздығының және кеуектілігінің сырт
көрінісін атайды. Топырақтың тығыздығы
далалық жағдайда оны өңдеуші құралдарға
тигізетін теріс әсерімен анықталады. Топырақ
құрылымын бос (пышақ, күрек жеңіл кіреді),
тығызданған (аталған құралдар біраз күш
салғанда кіреді), тығыз (құралдар күшпен
кіреді) құрылымдар деп бөледі. Топырақтың
кеуектілігін мөлшеріне, құрылымаралық
жарықтардың еніне қарай анықтайды. Ұсақ
қуысты құрылымда топырақ қуысының диаметрі
1,0мм-ден кем, қуысты құрылымда қуыстар ірі,
тар жарықты құрылымда жарықтың ені 3,0мм-
Топырақтың түсі – топырақтың морфологиялық
көріністерінің ішінде ең негізгі белгі. Топырак
аттарының өзі де осы түстеріне қарай қойылған.
Топырақтың және оның қабаттарының түстеріне
әсер ететін негізгі құрамдар: тоқта
1.Гумус заттары. Олар топыраққа қара немесе қара
қоныр түс береді.
2.Темір және марганец тотықтары. Сары, қызыл,
сия түстер береді.
3. Кремний қосылыстары, әк, каолинит, алюминий
гидроксиді және суға тез ерігіш тұздар (хлоридтер
және сульфаттар). Олардың түстері — ақ.
4. Темірдің шала тотығы. Ол көкшіл, сұр сия түсті
келеді.
Топырақтың
кеуектілігі. Топырақтың бос
кеуектері топырақта көп орын
алады. Кеуектердің көлемі түрлі
топырақтарда ғана емес, тіпті бір
түрдегі топырақтың өзінде
түрліше болады. Ірі қуыстардың
тесігі бірнеше сантиметр болуы
мүмкін, уақ кеуектердің тесігі мм-
дің жүзден, мыңнан бір бөліміндей

Ұқсас жұмыстар
Микробиология негіздері
Топырақ микрофлорасы және оның топырақ құру процесіндегі рөлі
Адам денесінің микрофлорасы
Тыныс алу жолдарының микрофлорасы
Микроэкология негіздері туралы
Микробты паратизм эволюциясы және патогенді микроорганизмдердің шығу тегі
МИКРООРГАНИЗМДЕР ЭКОЛОГИЯСЫ
Микроорганизмдердің табиғатта таралуы
Жануарлар ағзасының микрофлорасы
Топырақ микрофлорасына әр түрлі ластаушылардың әсері
Пәндер