Электронды оқулық


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
*Тақырыбы:
Электронды оқулық

Дайындаған: Ахмедова Д
Электрондық оқулық деп өз бетімен немесе
оқытушының қатысуымен оқу курсын немесе оның
бір бөлімін компьютердің көмегімен меңгеруді
қамтамасыз ететін программалық - әдістемелік
кешенді айтады . Электрондық оқулық бірінші
кезекте басылымдарды толықтыратын , жаңа
ақпарат ұсынатын және білім алушының алған
білімдері мен дағдыларын шектеп тестілеуге
бағытталуы керек . Электрондық оқулық өз
алдына мультимедиалық өнімді білдіреді , ол өз
бетімен білім алу режимінде және оқытушы білім
алушы үшін қарапайым нұсқаушыдан кеңесшіге
ауысатын режимде де студенттерді тиімді
біліммен қамтамасыз етуі керек .
Электрондық оқулық - оқу әдебиеттінің жаңа жанры болып
табылады . Қазіргі заманда білім беру реформасында
компьютерлік аудиторияларда өткізілетін практикалық
сабақтарда , жатақханада үйде ДЭЕМ – де студенттердің ,
оқушылардың және мұғалімдердің өзіндік жұмыс жасауы үшін
электрондық кітаптар пайдаланған ыңғайлы . Дегенмен
электрондық оқулық кәдімгі кітапты толық ауыстырмайды және
ауыстыра алмайды . ЭO әдебиетік шығарманы экранизациялау
қандай да бір жанрға жататындай . Эo — та оқу міндетіндегі
шығарманың жаңа жанрына жатады . ЭО біршама ұғымдарды ,
тұжырымдарды және көптеген мысалдардың түсінуін және тез
есте сақтауын максималды түрде жеңілдету керек
Электрондық оқулық кімге және не үшін
қажет ?
Электрондық оқулық күндізгі әсіресе дистанциялық оқу
бөлімінде оқитындарға жеке түрде жұмыс жасау үшін
қажет . Өйткені ол : Оқытылатын материалды басқалардың
көмегімен түсінуді жеңілдетеді , Дайындық деңгейіне
байланысты студенттің қажеттіліктеріне сәйкес
интеллектуалдық мүмкіншіліктермен және амбицияларымен
адаптацияны жібереді , Көптеген түрлендірулерден және
есептеулерден босатады , есепті ң мәніне шоғырланып ,
есептер шығару және мысалдар қарастыру Жұмыстың
барлық кезеңдеріне байланысты өзін - өзі тексеру үшін кең
мүмкіншіліктер туғызады , Электрондық оқулық студентке
берілген пән бойынша жан жақты білім алу үшін қажет
Электрондық оқулықтың
пайдасы
• Электрондық оқулық арнайы аудиторияларда өтетін
практикалық сабақтарда пайдалы . Өйткені ол .
Компьютердің көмегімен көптеген есептер шығару ға ,
алынған шешімдерді анализдеуге кететін уақытты
босатады , Мұғалімге сабақты компьютерде өздік жұмыс
ретінде өткізуге мүмкіндік туғызады , Мұғалімге
компьютердің көмегімен оқитындардың білім деңгейін
бақылауға , бақылау жұмысының қиындық деңгейін және
мазмұнын беруге мүмкіндік туғызады .
*Электрондық оқулық ( ЭО ) өз бетімен немесе
Оқытушының қатысуымен оқу курсын немесе оның бір
бөлімін компьютердің көмегімен меңгеруді қамтамасыз
ететін программалық әдістемелік кешенді айтады .
*Оқу құралы ( ОҚ ) бұл берілген басылымның түрі ретінде
ресми түрде бекітілген және оқулықты толықтыратын
немесе оны бөлшектеп немесе толық алмастыратын
оқулық .
*Электрондық оқу құралы ( ЭОҚ ) -оқулықты толығымен
немесе жартылай ауыстыратын немесе толықтыратын
және берілген түрдегі басылым ретінде бекітілген
электрондық басылым
*Гиертекст -электрондық формада ұсынылған және оның
бір фрагментінен басқа фрагментіне дер кезінде өтуді
қамтамасыз ететін тармақталған байланыстар
жүйесімен жабдықталған текст
*Интеллектуалдык ядро - математикалық операцияларды
сандық және символдық формада шығаратын
программалардың арнайы жиынтығы
Электрондық оқулықпен оқытудың негізгі
мақсаты : Оқыту үрдісін үздіксіз және толық деңгейде
бақылау , сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту
Компьютерлік оқыту үрдісінің құрылымдық сызбасын
қарастырайық . Оның құраушы элементтері мұғалім , оқушы ,
дидактикалық материалдар мен дербес компьютер . Осы
элементтердің барлығы да бір - біріне өзара әсер ететін
ақпараттар ағынымен байланысқан . Осы құрылымда алғашқы
маңызды аспект ролін мұғалім мен оқушының компьютерлік
сауаттылығын қамтамасыз ету , яғни олардың компьютермен
және оның Сыртқы құрылымдарымен жұмыс істей білу
деңгейлері , компьютердің жалпы қызмет ету принциптерін
түсінуі , осы жүйенің жалпы мүмкіндіктерін ұғынуы саналады ,
Мұғалім

Дидактикал
компьютер
ық материал

Оқушы

Ұқсас жұмыстар
“Ақпаратты қорғау” пәні бойынша электрондық оқулық әзірлеу
"Электронды қызмет түрлері. Электронды құжат айналымы. Электронды оқулықтар дайындау."
«Бағдарламалау тілдері» пәнінен жасалған электронды курсқа интерактивтілік енгізу
Электронды қызмет түрлері. Электронды Кұжат айналымы. Электронды оқулықтар дайындау туралы ақпарат
"Электронды қызмет түрлері. Электронды құжат айналымы
Электронды қызмет түрлері Электронды құжат айналымы Электронды оқулықтар дайындау жайлы
Жасанды денені
Электрондық оқулықтардың пайдалану тиімділігі
Зиялы педагогтар еңбектері
Менің ғылыми жұмысым Турбо Паскаль алгоритмдік тілінде программалау пәніне арналған электрондық оқулық
Пәндер