Экологияның даму кезеңдері


Бұл презентацияның бағасы: 250 теңге


Презентация қосу
1 ДӘРІС. ПӘННІҢ
ТҮСІНІКТЕМЕСІ, МАҚСАТЫ
ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ
Орындаған:Оразбекова Ақниет
Дәрістің мақсаты: Пәннің мақсаты, міндеті, даму
тарихы туралы мәліметтермен студенттерді таныстыру.

Мазмұны.Кіріспе.
1. Экологияның даму кезеңдері.
2. Экологияның зерттеу объектісі, заты,
зерттеу ортасына және уақыт факторы
бойынша жіктелуі.
Кіріспе
Экологиялық тұрақтылық еңбектің қолайлы жағдайлары және адам өмірінің қауіпсіздігі
ғалымдардың ақыл-ойын ұзақ уақыт бойы ойландырып келеді және олардың күш-
жігері арқасында адамзатты қазіргі қауіп-қатерлерден қорғауға арналған құралдар
мен әдістерді дамыту үшін ғылыми алғышарттар жасалды.
Қоршаған ортаны жоя отырып, кез келген қазіргі заманғы қоғам өз болашағын
құртады. Болашақ ұрпақтардың дамуы үшін экологиялық тұрақтылықты сақтау қажет.
Экологиялық тұрақты болашақтысақтау үшін, табиғи ортаның жағдайын мұқият
бақылау, істеп тұрған өндіріс пен жоспарланып отырған өндірістің қоршаған ортаға
тидіретін залалын болжау және бағалай білу,өнеркәсіптік әртүрлі зиянды заттар
тасталымдарыннормалау және алдын-алу, қоршаған ортаға тигізетін зияны бар
технологиялық процестерді дер кезінде анықтап,тиімді және ресурс үнемдейтін
технологияларды енгізу, қалдықсыз немесе өндіріс қалдықтарын қайта өңдеу
жүйелерін жасау қажет.
Өмір тіршілік қауіпсіздігі –адамның техносферамен қолайлы және қауіпсіз өзара
әрекеттесуі туралы ғылым. Оның негізгі мақсатытехносферада адамды антропогендік
және табиғи кері әсерлерден қорғау және жайлы өмір тіршілік жағдайына қол жеткізу.
Бұл мақсатқа жету жолы техносфераға физикалық, химиялық, биологиялық және
басқа да кері әсер етулерді рүұсат етілген мәнге дейін азайтуға бағытталған білім мен
дағдыларды қоғамда іске асыру.
Экологияның даму
кезеңдері
Экология – барлық деңгейдегі биологиялық жүйелердің
тіршілігін, түзелуін және өмір сүру заңдылықтарын зерттейтін
ғылым – ағзалардан бастап биосфераға дейін және сыртқы
ортамен олардың байланыстарын қарастырады.
Экологияның дамуы үш кезеңнен тұрады. 20 ғасырдың
экологияның экология жеке
жылдарынан
ғылым ретінде ғылым ретінде
бастап осы
қалыптасуы құрылды
күнге дейін
жалғасады
Экологияның зерттеу объектісі, заты,
зерттеу ортасына және уақыт факторы
бойынша жіктелуі
Адам, жануарлар, өсімдіктер және микроағзалар экологиясы деп бөлінсе,өз тарапында
бұл экологиялық бағыттарды жеке түр ретінде немесе бірлестік ретінде қарастырып,
оларға әсер заңдылықтарын космоста, топырақта, суда, ауада немесе басқа да бір
орталарда зерттеулер жүргізу арқылы алуға болады.
Тірі ағзалар тропикалық, қалыпты және полярлық аумақтарда, сонымен қатар табиғи,
жасанды, антропогендік немесе өзгертілген орталарда тіршілік етеді, тағы ескеретін
жай осы орталардың сипатына да (таза немесе таза еместігіне) олардың тіршілігінің
тәуелділігі.
Осы күнгі экология келесідей бөлінеді:
–зерттеу объектісінің өлшеміне байланысты: аутоэкология, демэкология, синэкология,
ландшафттық экология, мегаэкология;
–зерттеу затына байланысты: микроағзалар экологиясы, саңырауқұлақтар экологиясы,
өсімдіктер экологиясы, жануарлар экологиясы, адам экологиясы, ауылшаруашылық
экология, қала экологиясы, өндірістік экология, жалпы экология;

Ұқсас жұмыстар
Экологияның қалыптасу тарихы мен кезеңдері
ЭКОЛОГИЯНЫҢ МІНДЕТТЕРІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЭКОЛОГИЯ ПРОБЛЕМАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ
Экологиялық аймақтар
Экология туралы көзқарас
Экология пәні және оның мазмұны
Экологияның бөлімдері
Экологиялық қауіпсіздік
Экология жайлы
ЛАСТАНУЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨЗДЕРІ
Пәндер