Арнайы педагогика мен арнайы психологияның теориялық және әдіснамалық негіздері
Презентация қосу
Арнайы педагогика мен арнайы
психологияның теориялық және
әдіснамалық негіздері.

Топ: Логопедия 2
Арнайы педагогикаға арнайы зерттеу эдістемелері жоқ.
Оған жалпы түрғыда жүргізілетін балалар жэне
педагогикалық психологияның эдістемелері жэне
Статистикалық (проблема бойынша индивидуалды, топтық лабороториялық, психологиялық
тек фактілер (талқылаусыз)) айтылады
эксперимент, бақылау, іс-эрекет нәтижелерін зерттеу
эдістемелері (мысалы, баланың жазған жазуының анализі,
сурет салу, заттарды бейнелеу т.с.с) анкеталау,
проективті эдістемелер, тесттер, үйретуші эксперимент
эдістемелер болып табылады. Әр эдістеме анықталған
мақсат бойынша және зерттеу обьектісінің негізінің
ерекшелігімен қолданылады. Сонымен қатар,
эксперименталді-психологиялық эдістемелер эртүрлі
мақсат бойынша қолданылады. Дамуында ауытқуы бар
балаларды зерттеуде ерекше көмек беретін эдіс ол-
бақылау болып табылады. Әртүлі тапсырмаларды
орындау барысындағы баланың мінез-қүлық
ерекшеліктерін анықтауға болады . Оған негіз болатын
бақылау эдісі болып табылады.
Методологиялық және теориялық негіздері
• Жалпы методология
• Арнайы методология
• Жеке методология
Жағымды, оңды, позитивті жақтар
айтылады
Қарама-қайшылықтардың бірлігі мен күресінің заңы, оған сәйкес
адамдарды оқыту мен тәрбиелеу процесі күрделі, қарама-қайшы
және өзін-өзі дамытады;
Педагогикалык сандық өзгерістердің сапалық өзгерістерге өту
заңы, оған сәйкес педагогикалық ықпалдың күшеюі олардың
сапасының жақсаруына әкеледі;
Адамның сана-сезімі, оның қарым-қатынасы бастапқы, ал
материалдық іс-әрекет екінші кезектегі болып саналатын
идеалистік философияның ережелері (мысалы, экзистенциализм -
тұлғаға бағытталған білімнің философиялық негізі).
ЕБҚ бар балаларға білім беруде әдіс-тәсілдер сапалы білім алуларына жақсы септігін тигізеді.
АРНАЙЫ ПЕДАГОГИКАДАҒЫ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІНІҢ ҚАТАРЫНА БАҚЫЛАУ, ӘҢГІМЕЛЕСУ,
ЭКСПЕРИМЕНТ, АНКЕТА, ТЕСТ ӘДІСТЕРІ ЖАТАДЫ.
Арнаулы білім беру жүйесінің теориясы мен практикасын
Айтылып жатырған мәселенің қорытындылау үшін эксперименттік зерттеу әдістері маңызды
негативті жақтары айтылады болып табылады. Мұндай педагогикалық эксперимент жұмысы
бірнеше кезеңдерге бөлінеді:
• зерттеу мәселесін мен мақсатын анықтау, зерттеу объектісі мен
пәнін, зерттеудің болжамы мен міндеттерін белгілеу;
• зерттеу әдістемелерін, қорытындыларды жүйелеу әдістерін құру;
• таңдалған эксперименттік тапсырмалардың көмегімен
анықтаушы эксперимент жұмыстарын жүргізу;
• анықтаушы эксперимент қорытындыларын есепке алып,
анықталған арнайы әдістемелер бойынша қалыптастырушы
эксперимент жұмыстарын ұйымдастыру;
• анықтаушы және жүргізуші эксперимент барысындағы
мәліметтерді сандық және сапалық талдау, қорытындылау;
• зерттеу қорытындыларын мәлемдеу, инновациялық
технологияларды партияға енгізу.
Ғылыми танымның негіздеріне байланысты
арнайы педагогикадағы зерттеу әдістері
Шығармашылық (алуан түрлі, қисынға теориялық таным әдістері мен эмперикалық
келмейтін ойлар мен ұсыныстар) айтылады
әдістерге бөлінеді.
Теориялық таным әдістері:
профессиограммалық сипаттау, модельдеу,
аксиоматизация.
Эмпирикалық әдістер – бақылау,
әңгімелесу, эксперимент (лабораториялық
шынайы, қалыптастырушы және
анықтаушы), психодиагностикалық әдістер
(стандартты түрдегі тесттер, болжамдық
тесттер, анкета, социометрия, интерьвю).
Арнайы педагогикада эмперикалық әдістер жиі қолданылады.
Эмперикалық әдістерге сипаттама жасасақ
Бақылау әдісі – педагогикалық құбылыстарды, оқушыларды жүйелі
түрде зерттеуде қолданылатын мақсатқа бағытталған, кең таралған
Эмоционалды (топ мүшелері
эмпирикалық әдіс. Бақылау қорытындылары хаттамаға тігіледі.
материалмен жұмыс жасап жатқандағы Әңгімелесу – вербальды (сөздік) қарым-қатынас жасау негізінде
көңіл-күйлерін) айтады ақпараттарды игеру әдісі. Педагогика мен психология саласында
бақылау әдісімен тікелей байланысты қолданылатын әдіс. Мысалы,
баланың ойын әрекетін бақылауда экспериментатор оның ойынына
бақылау жасайды, сонан соң баланың сүйікті ойындары,
ойыншықтары туралы баламен, содан соң ата-анасымен,
тәрбиешілермен әңгіме жүргізеді.
Эксперимент – арнайы педагогикада көп таралған әдіс. Ол
лабораториялық (арнаулы құралдардың көмегімен) және шынайы
(қалыпты жағдайда) эксперимент болып бөлінеді. Эксперименттің
көп тараған түрлері – анықтаушы және қалыптастырушы
эксперимент кезінде түзете – дамыта оқыту жағдайындағы баланың
қарым – қатынасқа түсу, даму деңгейі, ауызша және жазбаша сөйлеу
тілі, эмоциясы зерттеледі. Эксперимент жеке және топтық түрде
жүргізілуі мүмкін. арнаулы білім беру жүйесіндегі өзекті
мәселелерді шешуде пәндік салалар, олардың өзіндік
ерекшеліктеріне байланысты анықталған арнаулы білім беру
мекемелерінің түрлері белгіленген.
Осылайша қорытындылай келе,
Аналитикалық талдау жүргізеді,
материал бойынша қорытынды ойын дамуында ауытқуы бар балаларды
айтады
тәрбиелеуда, оқытуда және
қалыптастыруда арнайы педагогика,
арнайы психология ғылымдарының
маңызы өте зор. Осы саладағы ғылыми
зерттеулердің нәтижесінде ерекше
оытуды қатет ететін балаларға
қажетті түзету, дамыту,
қалыптастыру шараларын, арнайы
оқыту, тәрбиелеу, әдістерін
қүрастырып, кемістік түрлеріне,
дәрежесіне сәйкес қолдануға болады.
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Педагогика мен психологияның әдіснамалық негіздері
Еңбектің психологиялық қатынасындағы оқыту аспектерін, еңбек әрекеті процесінің бір қыры
Жалпы әдіснама
Жоғары мектеп педагогикасының қызметтері
Оқыту үрдісінің әдіснамалық тұғырлары
Оқыту процесінің қозғаушы күштері
Педагогика ғылымындағы әдіснамалық амал тұғырларының плюрализмі
Қолданбалы психология
Әдістанымның жалпы сипаты
Педагогика пәні. Педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері
Пәндер