Бизнес жоспарлаудың құрылымы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
https://atu.kz/

ФАКУЛЬТЕТ « Экономика және Бизнес »
КАФЕДРА « Туризм 20-11 »

Орындаған: Кадыхан Меруерт
Тексерген: Салтанат Болатқызы

Кандидат технических наук, доцент кафедры ТПП, профессор АТУ
Раб.тел.:8 (727) 396-71-33 (вн. 109)
Эл.адрес: s.abzhanova@atu.kz
Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі
бизнес-жоспарлау
Кәсіпорындағы
жоспарлардың жіктелуі:
Жоспарлау
қоғамның әр-түрлі салаларында болашақ қызметтердің жобасын жасау барысы.
Жоспарлау кез-келген жүйелерді басқарудың маңызды бөлігінің негізгі (болжау, тікелей
басҳару, бақылау қызметтері мен қатар) басқару кызметті.

Жоспарлау Болжам
01 алдағы уақытта белгілі бір жағдайға 02 алдағы уақытта обьектінің мүмкін
қол жеткізуді мақсат етіп қою болып жағдайын және оны жүзеге асырудың
табылады. альтернативті жолдары мен
мерзімдерінің ғылыми негізделген
ойластырылуы.
Кәсіпорындағы жоспарлардың жіктелуі:
Жоспарлау келесі белгілер
бойынша жіктеледі

Масштабына байланысты
Уақыты бойынша Мақсаты бойынша
(көлеміне)

Ұзақ мерзімді (5 жылдан 15
Микроболжам Нормативтік
жылға дейін)

Орта мерзімді (1 жылдан 5
жылға дейін)

Макроболжам Қысқа мерзімді (1 айдан 1 Ізденіс
жылға дейін)

Шұғыл (1 айға дейін)
Сонымен жоспарлау - алға қойған
жұмыстарды негіздеуге,
міндеттеуге, тиімді, реттеуге,
ақпаратты өндеуге, бағытталған
ақыл-ой процессі.

Тәжірибеде жоспарлаудың негізгі 5
әдістерін ажыратады:

* Баланстық;

* Есептік-конструктивті;

* Бағдарламалық, мақсаттық;

* Экономикалық – математикалық;

* Нормативті - ресурстық.
Жоспарлаудың келесі түрлерін қарастырады
Операивті жоспарлау - кәсіпкерліктің
Тактикалық жоспарлау – бұл пайдалы даму бүгін ең керекті бөлігі,
шаруашылық операциялардың яғни ұйымдастыру, іс-әрекетін анық
жағдайларын жоспарлау (өндіріс тауып, мәселелерді шешу, міндеттер мен
Стратегиялық жоспарлау- фирманың шешімдерді араластыру, операция
барлық даму концепциясын анықтайды, қуаттылығы, капитанвестицея,
көлемін нарықтағы өмір сүру жағдайын,
басқарудың ең жоғарғы звеносымен мамандарды және т.б), қысқа мерзімді
сату көлемі мен пайдасын, сонымен
дайындалады және орта мерзімді мен және орта мерзімді жоспарларға қатар керекті мәселелерді алдын ала
ұзақ мерзімді жоспарлаудан тұратын жатады және стратегиялық жоспар анықтап,болдырмау жолын қарастыру-
негізгі құжат болып табылады. тактикасына жету табылады. да үлкен роль атқарады.

Стратегиялық жоспарлаудың Оперативті (шұғыл) жоспарлау -
негізгі мақсаты - фирманың аз бұл арнайы бағдарламалар мен
шығын жұмсай отырып, көп мөлшерде жұмыстарды жоспарлау.Оперативтік
пайда табуға, неғұрлым тиімді қызмет жоспарлаудың ұзақтығы операция-
ету бағытын таңдау болып табылады. лардың масштабына байланысты
болады.
1.
Бизнес стратегиясын құру үшін, оны пайдалану
мүмкіндігіне байланысты.

Жоспарлау - жаңа бағыттағы қызметтердің даму
бағалауға, фирма ішіндегі үрдістерді бақылауға
мүмкіндік береді.

Ақша ресурстарын - (ссуда, ассие, займ) тартуға
мүмкіндік береді.

Өндіріске капиталын немесе қолданыстағы
технологияларын енгізуге қалауы бар мүмкін серіктес
компанияның жоспарын жүзеге асыруға мүмкіндік
береді.

Бизнес Барлық қызметкерлерді бизнес-жоспар құруға
қатыстыра отырып, келешекте атқарылатын іс-

жоспарлаудың 5 шараларының ақпараттандырылуын
жақсартуға, мақсатқа жетуге ынталандыруға
мүмкіндік береді.
қызметі бар.
Бизнес жоспарлаудың құрылымы

Теория мен тәжірибеде бизнес-жоспардың қатаң
регламенттелген құрылымы жоқ. Ол орындалатын
қызметтерге сәйкес әртүрлi болуы мүмкін: бірі-
жаңадан іс бастаған кәсіпкерлер үшін, екіншісі-
жұмыс істеп тұрған кәсіпорын үшін.

Бизнес жоспарлаудың бөлімдері:
1. Фирма мүмкіндіктері (резюме);
2. Тауарлар түрлері (қызмет көрсетушілер);
3. Тауар (қызмет өткізу нарығы);
4. Өткізу нарығындағы бәсекелестер;
5. Маркетингтік жоспары;
6. Өндірістік жоспары;
7. Ұйымдастырушылық жоспар;
8. Заңдық жоспар;
9. Қаржылық жоспар;
10. Қаржыландыру стратегиясы.

Content Here Content Here Content Here
Жоспарлаудың кемшіліктері

One.
Three.
Жоспарда болуы мүмкін Жоспарлауға жұмсалған
жағдайды толық шағындардың ақталмауы
ескерудің мүмкін еместігі.

Жоспарлаудың
кемшіліктері

Two. Four.
Қабылданған шешімдердің Жоспарлауға қажетті
тұрақтылығы бизнестің ақпараттардың
динамикалық дамуы жеткіліксіздігі және жоспарлауға
жағдайында тиімсіз болып, тартылған мамандардың
зиянға ұшырау қаупінің құзіреттілігі мен біліктілік деңгейі
туындауы.
Жоспарлаудың артықшылықтары:
Белгіленген міндеттері ең аз шығынмен ұтымды
шешуге көмектеседі.

Орындаушылардың іс-әрекетін үйлестіруді
жақсартуға көмектеседі.

Ресустарды айтарлықтай ұтымды
пайдалануды қамтамасыз етеді

Кәсіпорынды болуы мүмкін өзгерістерге
дайындайды.

Орын алған жағдайды бақылауға және
қалыптасқан проблеманы анықтауға көмектеседі.
Назарларыңызға рақмет!

Ұқсас жұмыстар
Бизнесті сипаттау
Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес- жоспарлау
Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау
Бизнес жоспардың міндеттері
Кәсіпкерләктегі бизнес жоспар
Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнесжоспарлау
КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕГІ
Кәсіпкерлік жайында
Туристік бизнесті жоспарлау
Бизнес модель
Пәндер