Ақша массасы
Презентация қосу
ТАҚЫРЫП 4. АҚША-НЕСИЕЛІК
(МОНЕТАРЛЫҚ) САЯСАТ
Дәріс жоспары (2 сағат)

1 сағат
• 1. Ақша-несие саясатының мәні.
• 2. АНС мақсаттары мен құралдары.
• Мақсаты: Экономикалық саясаттың
қалыптасуының теориялық негіздері
туралы білімді қалыптастыру. Сонымен
қатар, ақша-несие, салық-бюджет сияқты
экономикалық саясаттың негізгі
тетіктерінигеру арқылы, оларды дұрыс
қолданудың жолдарын көрсете білу.
Негізгі түсініктер мен терминдер.

Акция; Ақша массасы; Банк; Вексель;
Инвестициялық банк; Ипотекалық банк;
Коммерциялық банк; Құнды қағаз;
Мультипликатор; Несие; Несиелік жүйе;
Облигация; Эмиссия; Эмиссиялық банк.
Ақша – ол қаржы активтердің
(қолма-қол ақшаны, банк
шоттарын және т.б.
есептегендегі) жүйесі.

Ақшаның ең белгілі
сипаттамасы – олардың
жоғары өтімділігі.
Ақшаның 4 негізгі функциялары бар

1.Есептеу бірлігі
Объективтік түрде ақша барлық басқа
тауарлар құндылықтарының бірыңғай өлшем
рөлін атқарады. Ақшаның пайда болуымен
барлық тауарлар ақшалай білінуіне ие болды.
2.Айырбас құралы.
• Бартер экономикасында мәміле жасау үшін
қажеттіліктері бірдей болу керек: мысалы,
алма сататын адам оларды алмұртқа
ауыстыра алады, егер алмаға мұқтаж
адамды кездестірсе.
3.Құнды сақтау құралы.
Адамдар өз байлықтарын әртүрлі активтер
түрінде сақтайды, ақша – осындай
активтердің бірі болып саналады.
4.Төлем құралы.
Міндеттемелер мен қарыздар шамасы
ақшалай түрде белгіленуі мүмкін, сондықтан
ақша төлем құралы болып келеді.
• Ақша массасы – ол экономикада тауарлар
мен қызметтердің айналымын қамтамасыз
ететін қолма-қол ақша мен аударым арқылы
жасалатын сатып алу және төлем
құралдарының жиынтығы.

14,392 тр
• Қаржы – нарықтық қатынастардың
құрамды бөлігі және мемлекеттік саясатты
жүзеге асырудың құралы.
• Нарықтық қатынастар жайғдайында
қаржы негізінде төрт қызметті
атқарады:

• бөлу

• реттеу

• ынталандыру қызметі

• бақылау қызметі
• Несие — бұл пайыз төлеу және қайтару
шартында уақытша пайдалануға (қарызға)
берілетін ссудалық капитал қозғалысы.
Несие экономикалық теория категория
ретінде мына қызметтерді атқарады:
• қайта бөлу-кез келген елдің ұлттық эк/ң
1 толық жұмыс жасауына үлес қосады

• айналыс шығындарын үнемдеу
• айналыстағы нақты ақшалардың орнын
3 уақытша алмастыру

• капиталдың шоғырлануын жеделдету
• ғылыми-техникалық прогресті
5 жеделдету
• Ақша-несие саясаты – бұл айналыстағы
ақша жиынын, несие көлемін реттеу
мақсатында мемлекеттің ақша-несие
саласында қолданатын өзара байланысты
шаралар жиынтығы.
Ақша-несие саясатының мәні.
• 1. Ақша-несие саясаты салық, инвестициялық,
құрылымдық және т.б. сияқты кез келген
дамыған қоғамның экономикалық саясатының
бір бөлімі.

• 2. Ақша-несие саясаты - бұл айналыстағы
ақша массасын, несие көлемін, сыйақы
(мүдделендіру) мөлшермесін өзгертуге жалпы
банк жуйесінің қызметін реттеуге бағытталған
шара.
• Ақша-несие саясатын мақсаты

• экономиканың өсу

• толық жұмыс бастылық

• бағаны тұрақтандыру

• төлем балансын тұрақтандыру
• Ақша-несие саясатын құралдары:
• несие берудің лимиті, пайыз
1 мөлшерлемесін тікелей реттеу

• міндетті резервтер нормасының өзгеруі

• есептеу мөлшерлемесінің өзгерісі

• ашық нарықтағы операциялар
• Банк жүйесі – банк операцияларының
бірыңғай ұлттық немесе халықаралық жүйесіне
біріктірілген банкілердің жиынтығы, яғни бір-
бірімен және сыртқы ортамен тығыз
байланыстағы банкілердің жиынтығы.

Банк жүйесі

Ұлттық банк Екінші деңгейдегі
(Орталық) банктер (34 банк)
• Қазақстан Республикасындағы банктер және
банк қызметі туралы
ҚР 1995 ж. 31 тамыздағы № 2444 Заңы

Ұқсас жұмыстар
Ақша массасы және ақша агрегаттары
АҚША НАРЫҒЫ
ҚР ҰБ-ның ақша-несие саясаты
Ақшалар төлем Ақша төлем құралы ретінде құралы
Ақшаның түрлері
Ақша массасы - халық шаруашылығындағы тауарлар мен қызметтің айналымын қамтамасыз ететін сатып алу мен төлемдердің жиынтығы
Ақшаның шығу тарихы
Ақша және ақша айналымын реттеу,ақша несиелік саясатты реттеу
Жапонияның ақша - несие саясаты
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЦИКЛ ЖӘНЕ ОНЫҢ ФАЗАЛАРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ
Пәндер