Кәсіпкерлік қызметті Кәсіпкерлік қызметті қолдау бағдарламасы қолдау бағдарламасы
Презентация қосу
АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ФАКУЛЬТЕТ «Экономика және бизнес»
КАФЕДРА «Экономика және менеджмент»

Дәріс № 4.
Кәсіпкерлік: мәні, мазмұны мен
қалыптасу шарттары

Экономика ғылымдарының кандидаты, сениор-лектор
Жұмыс.тел.: 2935295, ішкі номер №152
Эл.адрес: bolatkyzy.s@atu.kz
Дәрістің МАҚСАТЫ –
фирманың теориялық бағыттарын
зерттеу және кәсіпкерлікті
ұйымдастырудың негізгі нысандарын,
сонымен қатар, Қазақстандағы
кәсіпкерліктің дамуын қарастыру.

НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР:
фирма, кәсіпорын, бизнес, кәсіпкерлік, жеке кәсіпкерлік,
серіктестік, акционерлік қоғам, капитал айналымы,
ауыспалы айналым, толық айналым, инвестиция,
амортизация, материалдық тозу, сапалық тозу, т.б.
сұрақтары

01 Кәсіпкерлік түсінігі.

Кәсіпкерліктің мақсаттары
02 мен міндеттері
Кәсіпкерлік
қызметтің
03 субъектілері
ФИРМА деп өзінің мүліктік
жауапкершілігімен коммерциялық
іс-әрекетті жүзеге асыруына
мүмкіндік беретін белгілі бір мүлкі
мен бекітілген құқықтары бар
шаруашылық бірлікті айтады.
ЭКОНОМИКАДА
Фирманың ТЕОРИяЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ
Фирманың неоклассикалық теориясы. Бұл
теория бойынша фирма өз пайдасын
01 максималдауды көздейтін және қызметі өндірістік
функциямен анықталатын технологиялық бірлік
ретінде қарастырылады.
Фирманың институционалдық
теориясы. Бұл теория бойынша
02 фирма
тәуекел
нарықтық белгісіздік
жағдайында
пен
ісәрекет
жасайтын күрделі сатылы құрылым
болып табылады.
ЭКОНОМИКАДА
Фирманың ТЕОРИяЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ
Кәсіпкерлік адам қызметінің ерекше саласы
және ол еңбектің басқа түрлерінен
оқшауланып тұрады. «КӘСІПКЕРЛІК»
терминін алғашқы рет ағылшын экономисі
Ричард Кантильон енгізді.
Кәсіпкерлік дегеніміз – бұл
азаматтар мен бірлестіктердің мүліктік
жауапкершілік пен тәуекел ету
негізінде іске асырылатын, жоғары
табыс алуға бағытталған
шығармашылық, дербес іс-
әрекеттері. .
Кәсіпкерліктің негізгі белгілері
шаруашылық
субъектілерінің дербестігі
01 және тәуелсіздігі;.

02 экономикалық мүдделілігі;

шаруашылық тәуекел етуі
және жауапкершілігі;

04 белсенді ізденуі;

05 жаңашылдығы.
кәсіпкерліктің
мемлекет, жеке субъектілері
тұлғалар, заңды
тұлғалар,
серіктестіктер,
арендалық ұжымдар,
акционерлік қоғамдар,
шаруашылық
ассоциациялары,
әртүрлі бірлестіктер
кәсіпкерліктің объектілері
шаруашылық қызметтің
кез келген түрлері,
коммерциялық
делдалдық,
инновациялық, кеңес
беру ісәрекеттері,
құнды қағаздармен
операциялар
кәсіпкерліктің негізгі атқаратын
қызметтері
Новаторлық қызметі. Әрбір кәсіпкер өзінің
01 мақсатына жету үшін кәсіпкерлікті
ұйымдастырудың жаңа формаларын, жаңа
технологияларды қолдануға мүдделі болады.
Бұл қызмет өнімнің бәсекеге қабілеттілігін
және сапасы туралы мәселелерді шешеді

Ұйымдастыру қызметі. Әрбір кәсіпкер
02 минималды шығын жұмсау және
максималды пайда табу мақсатымен ең
тиімді өндірісті таңдайды. Өндірісті
ұйымдастыру кезінде кәсіпкер жер,
еңбек, капитал ресурстарын бір үдеріске
біріктіреді.
кәсіпкерліктің негізгі атқаратын
қызметтері
Басқару қызметі. Әрбір кәсіпкер
03 шаруашылықты жүргізуде негізгі
шешімдерді қабылдау инициативасын өз
жауапкершілігіне алады: кадр мәселесі,
өнімді сатып өткізу, банк жүйесімен
байланысты мәселелерді шешеді.
Тәуекелге бару қызметі. Әрбір кәсіпкер
тәуекелге бару үшін істелетін істің
айқындылығын талдап, қорытындысында
04 не болатынын білген жөн. Кәсіпкер тек
қана өз уақыты, еңбегін, іс қабілеттілігін
тәуекелге салмайды, сонымен бірге
өндіріске кеткен өзінің серіктестіктерінің
немесе акционерлерінің қаржыларын
тәуекелге салады.
Кәсіпкерліктің негізгі белгілері

01 Экономикалық жағдайлар

02 Әлеуметтік жағдайлар.

Құқықтық жағдайлар.
кәсіпкерліктің экономикалық,
әлеуметтік және құқықтық
жағдайлары ескерілуі қажет.
Кәсіпкерліктің негізгі белгілері

01
Экономикалық жағдайлар:
Нарыққа тауар, қызметтер ұсыну,
тауарлардың, қызметтердің алуан
түрлері, тұтынушылардағы
ақшақаражат көлемі, яғни олардың
сатып алу қабілеттілігі, жұмыс
орнының және жұмыс күшінің артық-
кемдігі, еңбек ақы қорының
артықкемдігі, қарыз беретін
мекемелердің ақша ресурстары
болуы керек.
Кәсіпкерліктің негізгі белгілері
Әлеуметтік жағдайлар. Кәсіпкерлікті
02
ұйымдастыру, қалыптастыру үшін
тұтынушыларда тауар сатып аларлық
қаражаты болуы, олардың тауарға,
қызметке деген талғамы, төлем
қабілеттілігі бар сұранысы болуы.
Әлеуметтік жағдай әрбір адамның жұмыс
орнындағы жағдайы, еңбек ақы
мөлшерімен байланысты. Әрбір кәсіпкер
денсаулық сақтау, жұмыс орнын жасақтау,
еңбек ақы мөлшерін қадағалау сияқты
әлеуметтік мәселелерге белсенді
араласып, жағдай жасауы тиіс.
Кәсіпкерліктің негізгі белгілері

03
Құқықтық жағдайлар. Кәсіпкерлікті
реттейтін заңдар және нормативтік-
құқықтық жағдайлардың болуы: Қазақстан
Республикасының Азаматтық Кодексі,
салық туралы заңдар, кәсіпкерлерді
қорғайтын заңдар, шағын және орта
бизнесті қолдайтын органдар, меншікке
құқықтық заңдар.
«БАСТАУ БИЗНЕС» ЖОБАСЫ
бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту

кредиттерді ішінара несиелер мен лизингтік бизнесті жүргізуге
кепілдендіру мәмілелерді сыйақы мөлшерлемесін сервистік қолдау
субсидиялау
«ЕҢБЕК» ЖОБАСЫ
бойынша кәсіптік оқыту

Сонымен қатар, еңбек ресурстарының
біліктілігін арттыру мен жаппай кәсіпкерлікті
дамыту, өзін-өзі жұмыспен қамту шеңберінде
2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек»
мемлекеттік бағдарламасы табысты іске
асырылуда.
Қазақстандағы жұмыс істеп тұрған
ШОК субъектілерінің саны
мың бірлік

130 100 000
Алматы қаласы
125

59 000
115 Шымкент қаласы

48 000
Қызылорда облысы
Нұр-сұлтан
Түркіст 30
39 000
қазақстан
Қазақстан
Солтүстік

ан
Алматы
облысы
облысы
облысы

қаласы
Шығыс

облыс
ы 10
Маңғыстау облысы
Үкімет «Бизнес-2020»
бағдарламасы негізінде жас-
кәсіпкерлерге гранттық қаржы
көлемін бөлуді екі есе арттыруға
тапсырма берген.

Іске асыру үшін 2019-2020
жылдары
32 миллиард теңге
бөлінеді деп жоспарланған.

Егер бұл шаралар жүзеге
асырылса,
300 мың жас
3 жыл ішінде кәсіпкерлік
негіздер бойынша оқытылады,
кем дегенде
80 мың адам
өз ісін бастайды.
Бағдарламалар
Түсіндірмелері
мен жобалар

Кәсіпкерлік қызметті Кәсіпкерлік қызметті қолдау бағдарламасы
қолдау бағдарламасы

Кәсіпкерлерге қызмет Бизнесті жүргізуде кездесетін өзекті мәселелер бойынша оқыту
көрсету орталықтары және шеберлік сабақтар, семинарларды «бір терезе» қағидасымен
(КҚКО) бағдарламасы консалтингтік кеңес беру қызметі пакеті. Тегін ұсынылады.

Мемлекеттің гранттар тағайындау барысында жаңа бастаушы жас
Гранттық
кәсіпкерлер мен кәсіпкерлерге және әйелдер мен мүгедектер
қаржыландыру
топтарына, 50 жастан асқан тұлғаларға назар аударылады.

Аймақтарда кәсіпкерлікті тұрақты өсуін қамтамасыз ету.Сондай-
«Бизнестің жол
ақ, қолданыстағы жұмыс орындарын сақтау мен жаңада,
картасы 2020»
тұрақты жұмыс орындарын құру.
Бағдарламалар
Түсіндірмелері
мен жобалар

Индуртриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы
Инновациялық
ҚР 2012 жылғы 9 қаңтардағы №534-ІV Заңына сәйкес жұмыс
гранттар
жасайды. Осы заңның 20 бабы 3 тармағына сәйкес 9 түрлі гранттар
беріледі.

«Даму-блиц» «Даму-блиц» несиелеудің технологиясы бойынша несиелеу,
несиелеудің қарыз беру жүргізіледі
технологиясы

«Startup «bolashak»
Жас кәсіпкерлерді қолдау стартап жобасы
жобалар байқауы

Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік АҚ мен ҚР
Ұлттық инновациялар Инвестициялар және даму министрлігі бірігіп өткізетін
байқауы-2016 Ұлттық инновациялар байқауы
Бағдарламалар
Түсіндірмелері
мен жобалар

Моноқалаларды Моноқалаларда белсенді жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар санын
дамытудың 2012-2020 2011 жылмен салыстырғанда 4 есе ұлғайту.
жж. бағдарламасы

Жұмыс істеп тұрған Бұл бағдарлама көмегімен заңгердің, маркетологтың, сапа
бизнесті жүргізуді стандарттарын енгізу бойынша мамандардан тегін кеңес алу.
сервистік қолдау Бизнестің өзекті мәселелерін шешу мүмкіндігі

Орталықтар арқылы кеңестер, сервистік қызметтерді ала
Кәсіпкерлердің
отырып, өз облысыңыздағы орталықтардан сол аймақтарға
құзірет орталықтары
қажетті оқуларды оқи алады.

Бизнесті Инновациялық кәсіпкерлікті дамыту мен қолдау
инкубациялау бағытында қаржыландырады
Бағдарламалар Түсіндірмелері
мен жобалар

Жобалық Инновациялық жобаны еліміздің шикізаттық емес салаға арнасаңыз,
қаржыландыру онда Сіздің жобаңыз қаржыландырылады.

Егерде, Сіз шоудың не байқаудың кейіпкері болсаңыз, Сізге
NIF$50K новаторлық жобаңызды коммерцияландыруды үйретеді.
байқауы «Инновациялық форсаж» теле шоуы арқылы жүзеге асырылды.

Бағдарламаның негізгі мақсаты қазақстан бойынша жаңа кәсіп
Бизнес- кеңесші ашатын кәсіпкерлерге, бастамашығы бар тұрғындарға бизнес ашу
жобасы және тиімді жүргізу туралы білім беру

Ұлттық кәсіпкерлер паласының ұйымдастырумен табысты болғысы
«Жас кәсіпкер» келетін жастарға қолдау. «Бастау» жобасы аясында жүзеге
пилоттық білім беру асырылды.
жобасы
Ақпараттық-ағартушылық

Ықпал ету Қаржы-экономикалық
салалары
бойынша
кәсіпкерлікті Әлеуметтік
мемлекеттік
ынталандыру
құралдары Әкімшілік-құқықтық

МЖК құралдары
Қазақстан Республикасындағы
шағын және орта бизнесті
дамытудың мақсатты өлшемдері

Меншік құқығын сақтауды
қамтамасыз ету;
Нормативтік-құқықтық Экономикалық әлеуметтік
Азаматтық бостандықты
Сыбайлас жемқорлық ШОК мемлекеттік қолдау; қамтамасыз ету;
қызмет;
Кәсіпкерлерді Кәсіпкерлік қызметтің
Бизнесті құрудың, инновациялық жобалар мен еркіндігі;
жүргізудің және жоюдың бағдарламаларға тарту;
оңтайлы жағдайларын Әлеуметтік орындаулар;
қамтамасыз ету; Сыртқы экономикалық
қызметті қолдау; Қаржы нарығын дамыту;
Ынталандыру салық
саясаты; Жаңа технологияларды Бәсекелестік ортаны
тарату; қолдау.
кәсіпкерлікті реттеу
мәселесінде жауапкершілік Өзін өзі жұмыспен қамтуды
орталықтарын ынталандыру.
ықпалдастыру.
ШОБ қолдау Жұмыспен Серіктес Универси-
Қоғамдық
қорлары қамту банктер теттік

1 2 3 4 5
инкубаторлар, венчурлық
Аймақтық

капитал

Жастар
кәсіпкерлігі
парктер
Бизнес

Жастар кәсіпкерлігін қолдауда өңірлік
инфрақұрылымды ұйымдастыру
Жастар кәсіпкерлігі
Қаржылық
экономикалық Ынталандыру
тетігі тетігі

Құқықтық ұйымдастырушылық Саяси
тетігі тетігі тетігі
Қаржылық
экономикалық тетігі
- Мемлекеттік қолдау тетігі;
- Жеңілдетілген несиелер;
- Жалға алынған үй-жайларды
жеңілдікпен ұсыну;
- Салық мөлшерлемесін төмендету.

- Қауіпсіздік қамтамасыз ету
(кепілдеме);
- Лизинг;
- Өтімдік қарыздар;
- Жеңілдетілген инвестициялық
несиелер;
- Микроқаржыландыру;
- Мемлекеттік тапсырыс.
- Бизнесті ұйымдастырудағы қаржылық кедергілерді
жеңу;
- Өндірістің тез кеңеюі және фирмалардың дамуы;
- Қаржылық тұрақтылықты арттыру;
- Жастар фирмаларының бәсекеге қабілеттілігін
арттыру.
Ынталандыру
тетігі
- Ғылыми-техникалық дамудың ынталандыру
механизмі;
- Арнайы оқытуды ынталандыру механизмі;
- Кәсіпкерлікті ынталандыру механизмі;
- Басқарудың мотивациялық механизмі;
- Өзін-өзі ынталандыру механизмі.

- Кәсіпкерлікті насихаттау;
- Арнайы оқыту;
- Тренинг.

- Жас кәсіпкер санының өсуі;
- Жастардың кәсіпкерлік мәдениеті мен
бастамасын арттыру
Ұйымдастырушылық
тетігі
- Құрылымдық механизмдері;
- Ұйымдастырушылық әкімшілік
механизмдері;
- Ақпараттық механизмдері;
- Құқықтық механизмдері.
(негізінен экономикалық, қаржы және
мемлекет құқығына негізделген)

- ЖОО базасындағы бизнес-
инкубаторлар;
- Технопарктер;
- Жастар ұйымдары;
- Жас кәсіпкерлер клубтары;
- Ақпараттық орталықтар;
- Өндірістік және кеңсе ғимараттары.
- Бизнес идеяларды жүзеге асыру жалдымдығын
арттыру;
- Жаңа фирмалардың «өміршеңдігін» жоғарылату;
- Бизнес жүргізуге қолайлы орта қалыптастыру.
құқықтық
тетігі
- Жастар арасында кәсіпкерлік
бастамаларды қолдау мен
қалыптастырудың негізгі
- бағыттарын іске асыру бойынша
нормативтік құқықтық актілерді
әзірлеу және қабылдау;

- Жастар кәсіпкерлігі туралы
заң;
- Құқықтық актілер;
- Салықтық бағдарламалар;

- Жемқорлық пен қағазбастылықты азайту;
- Жастар кәсіпкерлігін заңнамалық шоғырландыру;
- Жастар кәсіпкерлігінің құқығын қорғаудф
қамтамасыз ету;
- Негізсіз әкімшілік кедергілерді жою.
Саяси тетігі
- Жастар бизнесінің қызметін
насихаттайтын іс-шаралар кешенін өткізу;
- Мемлекеттің барлық деңгейлеріндегі
кәсіпкерлердің мүдделерін білдіретін
өзекті мәселелерді шешуге қатысуға
жастардың кең кәсіпкерлік топтарын
тарту;
- Бизнес лагерь;
- Өңірлік бағдарламалар;
- Жастар бизнес-жобаларының
конкурстарынын өткізу және қолдау;

- Тұрғындар арасында кәсіпкерліктің
тартымдылығын арттыру;
- Аймақта экономикалық жағдайды
жасарту;
- Жастар мен студенттер арасындағы
жұмыссыздар санының төмендеу.
Назарларыңызға
рақмет

ФАКУЛЬТЕТ «Экономика және бизнес»
КАФЕДРА «Экономика және менеджмент»

CREDITS: This presentation template was created by
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics
& images by Freepik

Please keep this slide for attribution.

Ұқсас жұмыстар
Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры
МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
Кіші және Орта бизнесті қолдау бағдарламасы
Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу әдістері
Шағын және орта бизнесті дамыту комитеті
Шаруашылық жүргізу субъектілерін шағын, орта және ірі кәсіпкерлікке жатқызу критерийлері
Қазақтанда бизнесті мемлекеттің қолдау шаралары
Ауыл шаруашылық кәсіпкерлік қызметінің жекелеген түрлерін құқықтық реттеу
Шағын кәсіпкерлік
Кәсіпкерлік қызметті бақылау
Пәндер