Сыныптан тыс тәрбие жұмысын
Презентация қосу
Сыныптан тыс тәрбие
жұмыстарын ұйымдастыру

Тақырыбы : Сынып
жетекшісінің
оқушылармен тәрбие
жұмысын ұйымдастыру
формалары мен
тәсілдері
Орындаған : Елеусіз
Алтынай
Қабылдаған : Бакирова
с п ар
Жо

I. Кіріспге
ізгі тыру
Не ы м д а с
II. б өлжі мұімысын ұй ма лар
р б ие а р ы қ т а
тә ф оржмаайллы аны сын
ұ м ы сы ие ж ұмы
ж б
тәрбие ыптан тыс тә тыру
р
Сын ым д ас і ң ж ұ мыс
ұй
ж е текшін зу
п і
Сыны себін жүрг
е ды
р ы т ын
III. Қо
КІРІСПЕ
Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысының жоспары –
педагогикалық құжат. Тәрбие жоспарын құру, оның
орындауындағы жауапкершілік сынып жетекшісіне
жүктеледі. Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысы бір
жылға, жарты жылға жоспарланады. Сынып
жетекшісінің жоспары тәрбиенің мазмұнын, түрлері
мен әдістерін таңдап алуға деген комплексті
көзқарасты қамтамасыз етеді. Онда тәрбие мазмұнын
негізгі түрлерінің, ең алдымен мектеп оқушыларына
жан-жақты жарасымды саяси-идеялық, еңбек,
адамгершілік т.б. тәрбие берудің тығыз байланысын
ескеру қажет. Жоспар жасағанда сынып жетекшісінің
окушылардың жас ерекшеліктерін,
Тәрбие Жеке
жұмы-
сын
ұйымд Топтық
ас-
тыру
форма
-лары Көпшілік
Топты Көпшілі
Жеке
қ к

Хабарлама Сынып
Үйірмелер
даярлау сағаты
Клубтар
Көркем өнер Кештер
Балалар
көпірлерін Ертеңгілікт
даярлау
лагері
ер
Ұсынылған Қоғамдық
Сайыстар
кітапты оқу ұйымдар
Жарыстар
Тәрбие тәсілі – тәрбие
әдісінің құралды бөлігі
және жеке бөлшегі болып
Тәрбие әдісі – жеке басқа
табылады.
ықпал ету құралы ,
тәрбиешілер мен
оқушылардың өзара
байланыс тәсілдері, тірбие
Анықтамал мақсатына сай
оқушылардың санасы,
ар ерік-күшіне ықпал ету
тәсілінің жиынтығы,
тәрбие
Тәрбиемақсатына жету
әдісі – қойылған
жолдары
мақсатқа жетудегі
оқушылар ұжымы мен
тәрбиешілер іс-әркетінің
күрделі жиынтығы болып
табылады
Сыныптан
тыс тәрбие
жұмысын 6.Сынып сағатында
мұғалімнің сөйлеу
ұйымдастыру
1. Оқушыларға тәрбие манерасын арттыру,
жұмысының оқушыларды қызықтыру тсс
тақырыбын түсіндіру, 7.Оқушылардың сабаққа
ой алмасу, сұрақ- қатысуын қадағалау.
жауап қою 4.Тәрбие сағаты іш
пыстырмас үшін түрлі ойын,
2. Мұғалімнің тәрбие
тренинг, бейне
сағатының жемісті
материялдар, сауалнама
болуы, яңни
тсс.
оқушыларға жақсы
5.Сыныа сағатының
жағынан әсер етуі.
уақытын қадағалау.
3.Тәрбие сағатында
оқушылардың сыныпта
орналасуы, орындық-
парталарының ыңғайлы
болуын талқылау.
Тәжірибелі сынып жетекшілері тәрбие
жұмысының әртүрлі формалары мен
әдістерін қолданады. Бұл тәрбие жұмысын
эмоциялы және қызықты етуге
көмектеседі. Жоспарда жалпы
шаралармен қатар оқушылардың
қызығулары мен білімділіктерін ескере
отырып, топтық және жеке-даралық
жұмыстарды қарастыру керек. Соңғы
жылдары оқулар түрлі лекторийлер, саяси
хабарламашылардың семинары сияқты
тәрбие формалары кең өріс алуда.
есебін жүргізу – күрделі іс. Сынып жетекшісі
жұмысының есебін жүргізудің маңызды және
қажетті түрі күнделік дәптері, күнделік
жүргізу міндетті емес, бірақ көп сынып
Сыны
жетекшілерінің күнделіктері бар. Оны тәрбие
жұмысының нәтижелері ғана ескерілмейді. п
Сонымен қатар жұмыстарда талданып
отырады, сыныптағы кемшіліктерді жоюдың
нақтылы жолдары көрсетіледі. Күнделікте
жетек
оқушылардың үлгірімі, қоғамдық
тапсырмалар, тізімі және тұрақты мекен- шісіні
жайы жазылады. Әрбір оқушыға бір-екі бет
бөлінеді, онда оқушылардың мінез-құлқына
жасалған бақылаулар нәтижелері жазылып,
ң
мінезінің ерекшеліктері, қызығушылығы мен
бейімділігі көрсетіледі. Кейбір сынып жұмы
жетекшілері тәрбие жұмысының есебіне
жүргізетін ашық күнделік дәптер жүргізеді.
Бұл сынып ұжымының шежіресі сияқты
с
болады. Онда жалпы сынып және жеке
мектеп оқушылары өміріндегі елеулі оқиғалар есебін
жүргі-
жазылып отырады. Сыныптың ашық
күнделігін жүргізуге сынып жетекшісі
оқушыларды, әсіресе сынып белсенділіктерін
тартады. Бұл сыныптағы жүргізілген
зуі.
Тәрбие жоспарына қойылатын кейбір
талаптар:

жоспардың қоғам
1 талаптарына, мақсатына сәйкестігі;
өмірмен тығыз байланыстылығы;
2 жоспарға тәрбиенің барлық салаларынан жұмыстар
енгізу;
тәрбие жұмысы формаларының оқушылардың
3 жасына, ұжымының ерекшеліктеріне, тәрбиелік
деңгейіне сәйкес болуы;
жоспардық жан-жақтылығы, тәрбиенің барлық

салаларын қамтамасыз етуі (комплексті тұрғыдан);
жоспардың нақтылығы.
Тәрбие жұмысының жоспары
іс-әрекетке басшылық бола
алады, бұл үшін, ол мектеп
оқушыларына тәрбие берудегі
нысаналықты, оны мектептің
ортақ мақсатына
бағындыруды қамтамасыз
ететіндей идеялық жағынан
мақсатқа бағытталған болуы
керек. Барлық жекелеген
ҚОРЫТЫНД тәрбие міндеттері мектептің
негізгі мақсатын шешуге
Ы оқушыларды жан-жақты
дамытуға, оларды өмірге
дайындауға жәрдемдесетін
болуы керек. Жоспардың
мазмұны идеялық-саяси,
қоғамдық пайдалы бағытта
болуын қамтамасыз ету
керек.Сондықтан да тәрбие
жұмысын ұйымдастырудың
оқушыларға тигізер әсері мол

Ұқсас жұмыстар
ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ФОРМАЛАРЫ
Хордағы ән айту
Сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру
ЭКОЛОГИЯ МӘСЕЛЕРІ БОЙЫНША МЕКТЕПТЕН ТЫС ЖӘНЕ САБАҚТАН
Оқушылардың сыныптан тыс музыкалық жұмыстарды ұйымдасту және өткізу әдістемесі слайд арқылы түсіндіру 
Сыныптан, мектептен тыс музыкалық тәрбие жұмысы
ӘДЕБИЕТТЕН СЫНЫПТАН ТЫС
Тәрбие жұмыстарында мектеп пен отбасының бірігуі
МАТЕМАТИКАДАН СЫНЫПТАН ТЫС
Сынып жетекшісінің қызметі
Пәндер