Сынып жетекшісінің бала тәрбиесінде ата - аналармен ынтымақтастығы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Сыныптан тыс тәрбие
жұмыстарын ұйымдастыру.

Тақырыбы : Сынып жетекшісінің бала
тәрбиесінде ата-аналармен ынтымақтастығы

Орындаған : Елеусіз Алтынай

Қабылдаған : Бакирова Закира
ЖОСПАРЫ
1.Сынып жетекшісінің ата-аналармен
атқаратын жұмыстарының мазмұны
мен міндеттері
2. Ата – аналармен атқарылатын
жұмыстарында сынып жетекшісінің
міндеттері және қызметі
3. Сынып жетекшісінің ата –
аналармен жүргізетін жұмысының
формалары мен әдістері.
4. Сынып жетекшінің ата-аналармен
жүргізілетін жұмыстарының негізгі
міндеттері.
1.Сынып жетекшісінің ата – аналармен атқаратын жұмыстарының
мазмұны мен міндеттері
В.А. Сухомлинский оқушылардың ата – аналарымен жұмыс істеудің
мазмұнына ерекше назар аударып: «Тек ата – аналармен бірге жалпы
күш жігерді біріктіру арқасында мұғалімдер балаларға үлкен адамдық
бақытты беруі мүмкін», – дейді. Олай болса, отбасы мектеп пен бірге
тәрбиелік ортаның тұтастай негізгі ықпал ету факторларын жасайды.
Сондықтанда педагогикалық әрекетте мектептің жалпы міндеттерінің
көлемінің кеңдігіне қарамастан ата – аналармен жұмыстың маңызы
ерекше.
Ата–аналармен жүргізілетін жұмыстағы сынып жетекшісінің негізгі
міндеттері:
1. Ата–аналармен тұрақты байланыс орнату.
2. Отбасы мен мектептің балаға қоятын талаптарының бірлігін
қамтамасыз ету.
3. Ата–аналар ұжымын құру.
4. Ата–аналардың педагогикалық білім дәрежесі мен мәдениетін үнемі
арттырып отыру.
2.Ата–аналармен атқаратын жұмыстарында сынып
жетекшісінің қызметі
1. Ата–аналарды сыныптағы оқу тәрбие процесінің
мазмұнымен және әдістемесімен таныстыру.
2. Ата–аналармен педагогикалық және психологиялық
ағарту жұмыстарын ұйымдастыру.
3. Ата-аналарды балалармен бірге әрекетке қатыстыру.
4. Отбасы тәрбиесіне қатысты ата-аналарға педагогикалық-
психологиялық кеңес беру.
5. Ата-аналар белсенділерімен жұмыс және ата-аналардың
әртүрлі қоғамдық ұйымдарымен, жұртшылықпен өзара
әрекеттесуі.
Ата – аналармен жүргізілетін жұмыс

1) Ата-аналар комитетін сайлау
2) Алдағы атқарылатын жұмыстар туралы ұсыныс, пікірлер
3) Оқушы формасы, оқулықтардың ұсталуы жайлы. Формасы-ата-
аналар жиналысы.Жауапты-сынып жетекшісі.
4) І тоқсан оқу қорытындысы.Ата-аналарға кеңес. Формасы-ата-аналар
жиналысы.Жауапты-сынып жетекшісі.
5) ІІ тоқсан оқу қорытындысы. Формасы-ата-аналар
жиналысы.Жауапты-сынып жетекшісі.
6) «Демалысты тиімді өткізейік!»Формасы пікіралмасу.
1) Ата-аналар комитетін сайлау
7)Ата-аналарды мектепішілік іс-шараларға тарту.Жауапты-сынып
2) Алдағы атқарылатын жұмыстар туралы ұсыныс, пікірлер
жетекшісі.
3) Оқушы формасы, оқулықтардың ұсталуы жайлы
8) ІІІ тоқсан оқу қорытындысы. Формасы-ата-аналар
жиналысы.Жауапты-сынып жетекшісі.
9)«Отбасы мен мектептің бала тәрбиесіндегі орны»Формасы-әңгімелесу.
10)Жылдық қорытынды. Формасы-ата-аналар жиналысы.Жауапты-
сынып жетекшісі.
11) «Қауіпсіздік ережесін біліп жүрейік»Формасы-әңгімелесу.
12)Жазғы демалыс. Жауапты-сынып жетекшісі.
Функциялары
Ата-аналарды мектепте
ұйымдастырылатын білім беру Әрекеттестік тәсілдері
әдістемесімен таныстыру;
психологиялық-педагогикалық
ағарту; ересектерді балалармен Ата-аналар
бірлескен қызметке тарту; жеке конференцияларын,жина-
оқушылар отбасындағы тәрбиені лыстарын,ата-аналар мен
түзету; қоғамдық ұйымдармен мұғалімдердің жеке
әрекеттестік (мектеп пен кездесулер жасау;телефон
сыныптың ата-аналар желісі;телекоммуникация
комитетімен, мектеп және тұрақты пошта
кеңестерімен, тұрғылықты жері құралдарын
бойынша кеңестермен және т. б.) қолдану;тапсырмалар
Ата-аналар жиналысын, әзірлеу, талқылау,ата-аналар
конференцияларын өткізу; клубын немесе мектепте
материалдық көмек көрсету орталық құру; бейресми
және ата-аналарға құқықтық бірлескен кездесулер өткізу
ықпал ету). Бұл функциялар (мейрамдар, концерттер
мектептік тәрбие үдерісін және т. б.); мәдени,діни
ұйымдастыру үшін қалыпты этникалық қатыстылығына
тәрбиелеу ортасын құруға ықпал ескере отырып, сыйлы
етеді. қарым-қатынас орнату.
3.Ата-аналармен жүргізілетін
жұмыстың формалары.

Жас ұрпақты жан-жақты, ақылды, парасатты,
ой-өрісі биік азамат етіп тәрбиелеу –
қоғамымыздың өзекті мәселесі. Ата-
аналармен жұмыс жүргізуде олар білуге тиісті
білімдерді өмір талабына сай насихаттап
отыруда, мектеп пен отбасылық
ынтымақтастығын жүзеге асыруда сынып
жетекші негізгі роль атқарады. Баланы өмірге
бейімдеуде мектеп, мұғалім және ата-ананың
орны бөлек. Тәлім-тәрбиедегі жарасымдылық
бірлесіп жұмыс істеген жағдайда ғана
үйлесімділік табады.
4.Сынып жетекшінің ата-аналармен жүргізілетін
жұмыстарының негізгі міндеттері.

1.Сынып жетекшінің сынып ата-аналарының
құрамын зерттеуі.
2.Ата-аналармен тұрақты байланыс орнату.
3.Мектеп пеен отбасының балаға қоятын
талаптарының бірлігі.
4.Ата-аналар ұжымын құру.
5.Ата-аналардың педагогикалық білім дәрежесі
мен мәдениетін үнемі арттырып отыру.
6.Үштік одақ (бала, ата-ана, мұғалім) жұмысын
жандандыру.
Ата-аналарды балалармен бірге
әрекетке қатыстыру формалары:
- сабақтан тыс әр түрлі тәрбиелік
шараларға қатыстыру(саяхат, кеш,
спорттық жарыстар т.б)
- жалпы мектеп көлемінде өткізілетін
дәстүрлі шараларға қатыстыру (мектеп
бітірушілермен кездесу, жаңа жыл,
наурыз т.б мейрамдар, оқушылардың
жазғы демалысын өткізу т.б)
-балалардың сабақтарына,
олимпиада, кештерге, апталықтарға, ата-
аналардың ашық есік күніне т.б)
-мектептің кәсіптік бағдар
жұмыстарына қатысу ( еңбек
адамдарымен кездесу, өндіріске саяхат,
кәсіби бағдар, бөлмесін жабдықтау)
-өздерінің мамандықтарына сай
факультативтік және үйірме
жұмыстарын ұйымдастыру;
-балалардың аула клубтарын құруға т.б
Сынып
Жетекшінің
ата-
аналармен
атқаратын Ата-аналарды сыныптағы оқу-тәрбие
қызметі. процесінің мазмұны және әдістемесімен
таныстыру.Ата-аналармен педагогикалық
және психологиялық ағарту жұмыстарын
ұйымдастыру.Ата-аналарды балалармен
бірге педагогикалық әрекетке тарту.
Отбасы тәрбиесі туралы ата-аналарға
педагогикалық және психологиялық кеңес
беру.Ата-аналар белсенділерімен жұмыс
жүргізу және әртүрлі қоғамдық
ұйымдармен, жұртшылықпен өзара
әрекеттесуін қауымдастыру.
Қорытынды

Ата-аналар мұғалімдер ұжымының үлкен тірегі.
Сынып жетекшінің ата-аналармен жақсы қарым-қатынаста
болғаны өте маңызды.
Сондықтан, мектеп басшылары, ата-аналар белсенділерімен
арнайы жұмыстар жүргізеді. Олар үшін
семинарлар, коллоквиумдар ұйымдастырып, тәрбие үрдісі мен
ұстанымдары, әдістері мен тәсілдері, баланың жасына қарай дене
және психикалық даму ерекшеліктері жайлы теориялық және
практикалық біліммен белсенділер мүшелерін
қаруландырады.Және сынып жетекшісінің ата-аналармен
атқарылатын қызметі мен өзіндік формадарының,
әдіс-тәсілдерінің алатын орны ерекше.

Ұқсас жұмыстар
Сыныптың ата - аналар жиналысы
Сынып жетекші мен ата – ана байланысын арттыру арқылы бала тәрбиесін жетілдіру ізгілендіру жолдары
Ата - анамен жұмыс түрлері
Балаңыздың сынып жетекшісімен тығыз байланыста болуы
Ата - аналар
Отбасы мен бала бақша арасындағы өзара әрекеттестік
СЫНЫП ЖЕТЕКШІЛЕРДІҢ ҚИЫН БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ
Тәрбие жұмыстарында мектеп пен отбасының бірігуі
Сынып жетекшісінің қызметін ұйымдастыру
Сынып жетекшілерге әдістемелік көмек
Пәндер