Балалардың және жас жеткіншектердің дамуына маңызды фактор - құрбылар қауымдастығы


Бұл презентацияның бағасы: 250 теңге


Презентация қосу
Сыныптан тыс тәрбие
жұмыстарын ұйымдастыру.

Тақырыбы : Жастар қозғалысы:
балалардың қазіргі ұйымдары мен
бірлестіктері

Орындаған : Елеусіз Алтынай
Қабылдаған : Бакирова З
Балалардың және жас жеткіншектердің дамуына маңызды фактор- құрбылар
қауымдастығы.Бала өзінің құрбыларымен қарым-қатынасында қосымша мәлімет
алады,өмірлік тәжірибесін молайтады, ,әлеуметтік мінез- құлық ережелері мен
құндылық бағдарды меңгереді, жолдастық және достық сезімін қалыптастырады.
Сондықтан да тәрбие теориясы мен әдістемесінде балалар қозғалысын- тұлғаны
дамытудың маңызды факторы ретінде оған айрықша маңыз береді. Біріккен Ұлттар
Ұйымының баланы қорғау Конвенциясына сәйкес олардың жас мөлшері 7- 18 деп
қарастырылған.

Жастар қозғалысына назар аударсақ, ол- дүниежүзінің барлық халықтарында болып, іске
асатын қозғалыс заңы. Қайсы бір қозғалысы болмасын, ол белгілі бір мүддені көздейді.

Қазіргі кездегі балалар қозғалысы жаңа жағдайға байланысты принциптік тұрғыдан
өздерінің жұмыстарын ұйымдастыруда ерікті, өзін- өзі басқаратын қоғамдық негізде
жұмыс істеуде. Әрине, бұл тұрғысында мемлекет тарапынан қолдауға ие болғанымен де,
өз әрекеттері барысында олар әлеуметтік жеке мәртебеге ие болуда. Соған сәйкес,
балалар мен жас жеткіншектердің өз қалауы бойынша ұйымдастырылып жатқан
бірлестіктерінің мақсаттары- олардың өмір сүріп отырған қоғамның азаматы болып
қалыптасуына жағдай тудыру, ол үшін олардың құқықтарын қорғауды жүзеге асыруды
көздейді.
Өзінің бұрынғы өткен тарихында, балалар
мен жас жеткінщектер қозғалысын 20
ғасырдың бастапқы кезеңінде скауттер деген
атпен тұңғыш рет дүниеге келеді. Оның
негізін қалаған ағылшын полковнигі Баден-
Поуэелл болды.

Скаутизм ағылшын тілінде SCOT , яғни
«барлаушы» деген ұғымды білдіреді. Оны
құрудағы негізгі мақсат- балалар мен жас
жеткіншектерді сол дәуірдегі үстем тап
өкілдеріне берілгендік рухта тәрбиелеуді
көздеді.

Ал 19 мамыр 1922 жылы КСРО-да пионерлер ұйымы құрылды. Оның
алдына қойған мақсаты- жас жеткіншектерді коммунистік рухта
тәрбиелеу болды.
Бүгінгі жағдайда Қазақстан елі үшін қажет ететін балалар мен жас
жеткіншектерді тәрбиелеуде қызмет ететін ұйымдарға- олардың
қоғамдық негіздегі бірлестіктері жатады. Олар 1980 жылдардың
орта шенінде пайда болып, пионер ұйымдарымен қатарласа жұмыс
істеп келеді. Олардың қызметі негізінен 3 бағыты қамтиды:

Дамытушылық
Компенсаторлық
қызметі
қызметі
Бағыттаушылық
Ол тұлғаның қызметі Бұл балалардың
азаматтық,
қажеттілігі мен
адамгершілік Мұнда қызығушылықта-
қалыптасуын және адамгершілік, рын және
оның әлеуметтік, әлеуметтік, саяси мүмкіншіліктерін
шығармашылық және мәдени жүзеге асыру үшін
дамуын құндылық жүйесін жағдай тудырыды
қамтамасыз етеді. меңгерудің көздейді.
бағытын
қамтамасыз етуді
көздейді.
ұйымдастырушыларына(жетекші, лидер, вожатый, нұсқаушы
т.б.) байланысты әр түрлі болып келеді.
ұйымдастыру базасына(балалар бірлестіктері, жалпы орта
мектептеріқосымша білім беру және мәдени мекемелер, клубтар үйі,
тұрғылықты мекен-жайы);

басылымдарына(газет, журнал, альманах, әдістемелік хабаршы
бюллетені);

Әрекет ету бағдарламасына(Атамекен, Дәстүр, Жұлдыз, Ұлан, Азамат,
Мың бала т.с.с.);
құрылымына(буын, бригада, команда, отряд, дружина);
көлемі мен деңгейіне(пионер одағының ұйымы,
республикалық "Невада" қозғалысы, аймақ аралық клуб);

өзінің ұйымдастыру-құқықтық формасына(бірлестік,
ұйым, қозғалыс, клуб);

Бүгінде балалар бірлестіктері
"Салт-дәстүр, әдет-ғұрып" қазақ және
Олар: Қазақстандағы басқа халықтардың ұлттық
салт-дәстүрі және әдет-ғұрыптарымен
танысу. Этнографиялық жұмыс, фольклорлық
"Достық"-әрбір мектепте материалды жөндеу.
ұлттық мәдени орталықтар ашу,
шетелдердегі балалармен
достық байланысты дамыту. "Шежіре" - қазақ халқының және Қазақстанда
Қазақстан тарихына, мекендеген халықтардың тарихын, мәдениетін,
мәдениетіне із қалдырған әр дәстүрін зерттеу, тарихи мәліметтерді жинау,
түрлі ұлт адамдарының архитектуралық ескерткіштерді есепке алу.
өмірімен, іс-әрекетімен
танысып, зерттеу.
"Алыстағы бауырлар" - шет "Сөнбес жұлдыздар" - қазақтың және басқа
елдерде тұратын қазақтармен ұлттардың ұлы ағартушыларының, батырлардың,
және басқа ұлт балаларымен ақындардық, ғалымдардың, саяси қайраткерлердің
байланыс жасау өмірін, қызметін және туған өлкенің тарихын зерттеу.
"Ардагер" - Ұлы Отан соғысы, Ауған соғысы,
ұлт-азаттық қозғалыстарға қатысқан
жауынгерлер туралы деректер жинап, "Толғау" - балалар қазақ
мұражай, ескерткіш тақталар ашу. халқының ұлттық төл
мұралары, фольклорлық-
"Наурыз" - халық мейрамдары, әдет-ғұрыптары,
этнографиялық музыка
халық ойындарымен танысу.
аспаптары, т.б. мұралары
"Орта" - балалар табиғатты қорғаудағы
туралы мағлұматтар
мәселелерге байланысты экологиялық жорықтар,
іздестіреді.
саяхаттар ұйымдастырады.
"Салт-дәстүр, әдет-ғұрып«.Қазақстандағы басқа халықтардың ұлттық
салт-дәстүрі,әдет-ғұрыптарымен танысу. Этнографиялық жұмыс,
фольклорлық материалды жөндеу.

"Шежіре«.Қазақ халқының және Қазақстанда мекендеген халықтардың
тарихын, мәдениетін, дәстүрін зерттеу

Халық мейрамдары, әдет-ғұрыптары, халық ойындарымен танысу.
Қазақстан Республикасының балалар мен жасөспірімдер ұйымдары
өздерінің іс-әрекеттерін "Атамекен", "Жұлдыз" бағдарламаларын
басшылыққа алып жүргізеді. "Атамекен" бағдарламасында
балаларға арналған тәлім-тәрбие жұмысының бірнеше бағыттары
көрсетілген.

"Толғау"
Балалар қазақ халқының ұлттық төл мұралары, фольклорлық-этнографиялық музыка
аспаптары, т.б. мұралары туралы мағлұматтар іздестіреді.

"Орта" - балалар табиғатты қорғаудағы мәселелерге байланысты
экологиялық жорықтар, саяхаттар ұйымдастырады. "Наурыз" Халық
мейрамдары, әдет-ғұрыптары, халық ойындарымен танысу.
"Сөнбес жұлдыздар"
Қазақтың және басқа ұлттардың ұлы ағартушыларының, батырлардың,
ақындардың, ғалымдардың, саяси қайраткерлердің өмірін, қызметін
және туған өлкенің тарихын зерттеу.
1991 жылы Қазақстан Республикасы балалар мен жасөспірімдер ұйымдары үшін
Ақмола облыстық балалар ұйымының авторлық ұжымы профессор
Е.А.Дмитриенконың басшылығымен "Жұлдыз" бағдарламасын жасады.
Бұл бағдарлама балалар мен жасөспірімдердің республикалық слетінде
қаралып, 1991 жылы мамыр айында қабылданды. Бұл құжатта былай делінген:
"Жұлдыз" бағдарламасы сенің жарқын өмір сүруіне, қиындықтарды жеңіп, нағыз
достар тауып, бақытты болуына көмектеседі".
Ең бастысы - өз жұлдызыңның биік шыңына шығу тек өз қолыңда екенін ұмытпа.
Ол үшін өзіңе-өзің көмектес! Бағдарламада балалардың жас ерекшелігіне
байланысты 4 кезең көрсетілген:

2. 3. "Жас 4.
1. Балапан"
"Балдырған ұлан" "Мұрагер"
кезеңі - 5-8
" кезеңі - 9- кезеңі - 12- кезеңі - 15-
жас.
11 жас. 14 жас. 18 жас.
Осы төрт кезеңнің негізінде іс-әрекеттердің нәтижелі аяқталуына
"Жұлдыз" бағдарламасындағы 7 сәуле көмектеседі. Олар:

"Үйелмен сәулесі" - өзің шыққан ата-тегіңді
тануға көмектеседі.
"Достар" сәулесі - сенімді дос, өзіңнің де
2 нағыз дос болуына көмектеседі.
"Жер" сөулесі - туған жеріңді, Отаныңды
3 сүюге көмектеседі.
"Білім мен іскерлік" сәулесі - көп біліп, көп
4 нөрсені танып, үйренуге көмектеседі.
"Құштарлық" сәулесі - бос уақытыңды
5 қызықты, пайдалы өткізуге көмектеседі.
"Мамандық" сәулесі - өмірде өз орныңды
6 табуға көмектеседі.
"Үндестік" сәулесі - әдемі, лайықты өмір
7 сүруге көмектеседі.
ҚОРЫТЫНДЫ
Сонымен "Атамекен", "Жұлдыз« тағы
да сол сияқты бағдарламалардың
жасөспірімдердің ойын, дүниетаным
қабілеттерін қалыптастыруда,
инабаттылық,
ұйымдастырушылықтарына, қазақ
және басқа да халықтардың ұлттық
салт-дәстүрі және әдет-
ғұрыптарымен танысуына, саяси
және мәдени құндылықтарын ашуға,
имандылық қасиеттерін тәрбиелеуде
әсері мол.

Ұқсас жұмыстар
Мектеп тәрбие жүйесі ретінде алынса
Жеткіншектердің кабылдауындағы отбасы бейнесі
Психикалық дамулары тежелген балалардың психологиялық коррекциясының негізгі ұстанымдары
Оқушылардын дамуының жас кезеңдері
Балабақшадағы мерекелер
Баланың мектепке баруына байланысты әлеуметтік жағдайды дамыту
Жас ерекшеліктер туралы ұғым
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Кәмелетке толмаған балалар арасындағы қылмыскерлік
Даму мен өсудің негізгі заңдылықтары
Пәндер