Жылу процестерінің аппараттары
Презентация қосу
Жылу процестерінің
аппараттары
Мақсаты:

1.Жылу алмасу процестрінің маңыздылығын түсіну
2.Жылу алмасу құралдарындағы жылулық процесстердің түрлерімен танысу
3.жылу алмастырғыштың жұмыс жасау принципімен танысу
Кіріспе

Әртүрлі температурасы бар екі дене жанасқан кезде, құрылымдық бөлшектердің (молекулалар,
атомдар, бос электрондар) қозғалыс энергияларымен алмасу пайда болады. Нәтижесінде жанасқан
денелердің біреуі қызады, ал екіншісі суиды. Көбірек қызған дененің бөлшектерімен суық дененің
бөлшектеріне беретін энергия ағыны жылу ағыны деп аталады. Сонымен жылу алмасудың пайда
болуының жалғыз шарты-қарастырылып отырған денелердің арасында температуралар
айырмашылығының болуы, осымен бірге жылу ағыны кіші температуралар жағына бағытталады
Жылулық процестер

Жылу алмасу аппараты деп жылынатын орта арасында жылу алмасуға арналған құралды айтады. Кейде
оларды жылутасығыш деп атайды. Мұндай қажеттілік көптеген салаларда:
энергетика,химия,металлургия, мұнай, тамақ өнеркəсібі сияқты бағыттарда туындайды.
Жылу алмасу құралдарындағы жылулық процесстердің көптеген түрі болады:
жылыту,суыту,буландыру, қайнату, конденсация,балқыту , қатыру тағы басқа күрделі процестер.
Жылу алмасу құралдары былай бөлінеді:
-қолданылуы бойынша : ысытатын,конденсторлар,суытқыш,буландырғыш,буды қайта түрлендіргіш
жəне т.б.
-жұмыс жасау принципі бойынша : беткейлік жəне араластырғыш
Жылу алмасу қондырғылары

Əр түрлі орталар арасында жылу алмасу процестер орындалатын қондырғылар жылу
алмасу аппараттар (немесе қондырғылар) деп аталады.Жылу техникада барлық жылу
алмасу процестер мен қондырғылар:
жоғары температуралы,
орташа температуралы,
төмен температуралы
криогенді болып бөлінеді.
Жоғары температуралыларға жұмыс температурасы 700°С асатын процестер
мен қондырғылар жатады (өндіріс пештер, қазан қондырғылар ).
Орташа температуралы процестер мен қондырғылардың жұмыстық
температуралары 150°С - 700°С диапазонында жатады (булату, кептіру,
ректификациялық аппараттар.
ал төмен температуралыларда −150°С тан +150°С дейін барады (жылыту
жəне желдету қондырғылар, кондиционерлер, тоңазытқыш қондырғылар
ж.т.с.).
Криогендік процестер мен қондырғыларда жұмыстық температура − 150°С
аспайды (ауаны,газ қоспаларын ажырату қондырғылар жəне т.с.)
Қорытынды

Соңғы жылдары Қазақстанда жылу алмасу процестерінің тиімділігін арттыру мақсатында өзара әрекеттесуші
фазалардың физико-химиялық қажеттерін мақсатты басқару үшін зерттеулер барысында алынған графикалық
тәуелділіктер мен кестеге жинақталған мәліметтер өнеркәсіптің түрлі салаларында жылу алмасу процестерін жүзеге
асыруда.
Пайдаланылған әдебиеттер

1) А.Ф. Кацович, С.Б.Турсунова ,« Жылу алмасу аппараттары»
2) Дытнерский Ю.И., «Основы процессы и аппараты химической технологии», М., Химия, 2002
НАЗАРЛАРЫНЫЗҒА РАХМЕТ

Ұқсас жұмыстар
Жылу алмасу процестерінің жалпы сипаттамасы
Буландыру әдістері
Жылу алмастырғыш, жылу алмастырғыш аппараттары
Булану аппараттары
ҚҰБЫРЛЫ ПЕШТЕР
Тағам өндірісінің үрдістері мен аппараттары
ТАМАҚ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУДЕ ШИКІЗАТТЫ ӨҢДЕУДІҢ САЛМАҚ АЛМАСУ ҮДЕРІСТЕРІ
Химиялық процестер
Ғарыш аппараттарының жіктелуі
ЖЫЛУӨТКІЗГІШТІК ТЕҢДЕУІ
Пәндер