ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Презентация қосу
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ

Музыка мұғалімінің зерттеушілік және
эксперименталды әрекеттері

ОРЫНДАҒАН: НҰРАШ Б.
К106-17 МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ
ТЕКСЕРГЕН: БАЛАБЕКОВА А.
Музыка мұғалімі

МУЗЫКА МҰҒАЛІМІ – ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ, ТӘРБИЕШІ РЕТІНДЕ
ЖЕТЕКШІ ӨЗІНІҢ ПЕДАГОГТЫҚ ШЕБЕРЛІГІН АРТТЫРЫП, БАРЛЫҚ
ЖАҒЫНАН ҮЛГІ БОЛУҒА МІНДЕТТІ. ОЛ ДАЙЫНДЫҚТЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ БАРЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУГЕ, ОНЫҢ
ЖОСПАРЫН ЖАСАУҒА, МУЗЫКАЛЫҚ ШЫҒАРМАМЕН ЖҰМЫС
ІСТЕУДІҢ МАЗМҰНЫ МЕН ӘДІСТЕРІН, ЖЕКЕ-ДАРА ЖӘНЕ ТОПТЫҢ
САБАҚТАРДЫҢ ФОРМАЛАРЫН, ТӘСІЛДЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІН
ҚҰРАЛДАРЫН ДИНАМИКАЛЫҚ КЕЛІСІМДІЛІГІН ЖӘНЕ Т.Б.
МҰҚИЯТ ОЙЛАСТЫРУҒА ТИІС.
Мұғалімнің музыкалық – орындаушылық қызметі
педагогикалық негізгі бағыт-бағдары төмендегідей
болуы тиіс:

• балалар аудиториясына бейімделуі;

• өз музыкалық орындауында балаларды музыкаға
тарта білуі;

• оқушыларды бірігіп орындауға тарту;

• балалардың ойлау, елестету сияқты шығармашылық
қабілеттерін ояту т.б.
Музыка мұғалімінің кәсіби коммуникативтік-
ұйымдастырушылық әрекеті мынадай негізгі
мәселелерді шешуге бағытталған:

• музыкалық сабақтарды жүргізу процесін
педагогикалық басшылыққа алу және
мұғалімнің алдында тұрған музыкалық
әрекеттің барлық түрін ұымдастыруға
байланысты жоспарларды орындау;
• оқушы мен мұғалім арасындағы сезімдік-
рухани қатынасты орнату, олармен арадағы
талапкершілік, кешірімшілдік қасиетерді
дамыта нығайту
ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ КАБАЛЕВСКИЙ

«АДАМ ЖАСАҒАН ӨНЕР СОЛ АДАМ ТУРАЛЫ ЖӘНЕ СОЛ АДАМ
ҮШІН ЖАСАЛАДЫ, МУЗЫКА МЕН ӨМІРДІҢ БАЙЛАНЫСЫ
ОСЫНДА ЖАТЫР. МІНЕ, СОНДЫҚТАН ДА ӨНЕР ҮНЕМІ
АДАМДАРДЫҢ ИДЕЯЛЫҚ ДҮНИЕСІН БАЙЫТЫП, РУХТАНДЫРЫП,
ДҮНИЕТАНЫМЫН БЕКІТІП, КҮШ ҚУАТЫН АРТТЫРЫП КЕЛЕДІ»
МУЗЫКА МҰҒАЛІМІ ОҚУШЫЛАРДЫ МУЗЫКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІГІ ПЕН
ДАҒДЫЛАРДЫ ИГЕРУДЕ БЕЛСЕНДІЛІК ПЕН ДЕРБЕСТІКТІ ДАМЫТУ
ЖӘНЕ ХАЛЫҚ МУЗЫКАЛЫҚ ТВОРЧЕСТВОСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІН
ОҚЫП ҮЙРЕНІП, ОЛАРДЫ ЖҮЙЕЛІ ЖҮРГІЗУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ.
СОНЫМЕН ҚАТАР, БЕЛСЕНДІЛІК ПЕН ДЕРБЕСТІКТІ ДАМЫТУ ЖӘНЕ
ХАЛЫҚ МУЗЫКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІН ОҚЫП
ҮЙРЕНІП, ІС-ТӘЖІРИБЕДЕ ҚОЛДАНУДЫ ЖҮЙЕЛІ ТҮРДЕ ЖҮРГІЗУДІ
ҚАМТИДЫ.
Музыка мұғалімі шеберлігінің құпиясы –
оны зерттеу ісінде ғана емес, жинақтаған
мұраға және оқыту әдістеріне
шығармашылық шабытпен келуі, оларды
жаңа өзгерген жағдайларға байланысты
қолдана білу, сонымен қатар, ғылыми
жаңалыққа өз сараптамаларын жасай білу
талаптары, кездескен қиыншылықтарға өз
бетінше даяр бола білу мен оларды шешу
болып табылады. Оқушыларды өз бетінше
ізденуге, салыстыруға, талдау жасауға және
зерттеу ісіндегі құбылыстарды қоршаған
ортамен байланысын табуға, ақиқат іздеуге,
шығармашылықпен ойлау қабілетін
қалыптастыру музыка сабағының мақсаты
болып табылады.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА

РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Серпін - 2050 әлеуметтік жобасы бойынша білікті мамандар даярлау мәселесі
ХИМИЯНЫ ОҚЫТУДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ
Оқушыларды ауылшаруашылық техникасына баулуда жаңа технологияларды пайдаланудың әдістемесі
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ ҚҰНДЫЛЫҚ БАҒЫТЫН
ТАРИХ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ
Өсімдіктің қоректенуі
УНИВЕРСИТЕТІ ТАРИХ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА
МАРГАРЕТ НАУМБУРГ
Психологияның негізгі салалары
ОҢТҮСТІК КОРЕЯ ТУРАЛЫ
Пәндер